A tanárok csaknem fele nem tud megélni a fizetéséből

2023. május 24. 16:54 2023. máj. 24. 16:54

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének kutatói áprilisban online kérdőíves vizsgálatot végeztek pedagógusok körében.

A kérdőíves vizsgálat célja, az oktatási tiltakozásokkal és követelésekkel, valamint a közoktatásban tapasztalt nehézségekkel kapcsolatos vélemények feltérképezése volt – írja a 444.

Azt írják, a 725 fős minta reprezentatív az iskola regionális elhelyezkedésére, fenntartójára (állami, magán, egyházi), valamint típusára (általános iskola, gimnázium, szakképző intézmény).


 

A kutatás eredménye szerint a pedagógusok a legfontosabb öt probléma közé sorolják:

  • az alacsony béreket – 92 százalék,
  • a magas munkaterheket – 62 százalék,
  • a tanári autonómia hiányát – 61 százalék,
  • a tananyag nem megfelelő összetételét – 59 százalék,
  • valamint az adminisztrációs terheket – 46 százalék.

Az eredmények szerint a pedagógusok 44 százaléka „kijön” a jövedelméből, 45 százalékuk nehezen, vagy nagyon nehezen él meg jövedelméből, és mindössze 3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy kényelmesen megélnek. 

A pedagógusok tiltakozására koncentráló kérdésekből kiderült, hogy a válaszadók döntő többsége, 86 százaléka támogatja a tiltakozások célját. A pedagógusok 42 százaléka nem vett részt egyáltalán a tiltakozásokban, 58 százalékuk viszont „részt vett valamilyen tiltakozási formában”. Egyharmaduk részt vett sztrájkban és körülbelül egytizedük polgári engedetlenségben. 

A pedagógusok relatív többsége szerint a diákok és a diákok szülei támogatják a tiltakozásokat. A válaszadók 51 százaléka szerint a szélesebb közvélemény inkább nem támogatja a tiltakozásokat, 44 százalék pedig a magyar társadalmat inkább támogatónak látja.

Forrás: 444