Fennakadt az ÁSZ szeme a Vári vezette sportcég gazdálkodásán

2019. augusztus 19. 18:51

 Az Állami Számvevőszék több évre visszamenően vizsgálta a Vári Attila vezette PSN Zrt. gazdálkodását. A 2011-2012-es időszakban a számviteli törvény nyakán háromszor körbetekeredett a takony, az ÁSZ több megállapítása szerint a gazdálkodás számos eleme nem felelt meg a törvényeknek.

Vári Attila

Az ÁSZ rendszeresen, szúrópróbaszerűen vizsgálja önkormányzati cégek működését. Az alábbi megállapításokat a Vári Attila vezette pécsi sportcég 2011-2012-es gazdálkodása kapcsán tette a számvevőszék:

A társaság a 2011. és 2012. évi számviteli éves beszámolói a számviteli törvényt megsértve nem tartalmazták a vagyonkezelésbe kapott vagyon értékét. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

A társaság rendelkezett a kötelező számviteli szabályzatokkal, de azok tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A Leltározási szabályzat nem felelt meg a számviteli törvény rendelkezéseinek.

A 2011-2012. évi üzleti terveket a tulajdonosi joggyakorló nem hagyta jóvá.

A számviteli politika nem felelet meg a hatályos törvénynek. Nem írták elő az ellenőrzött időszakban a saját és a vagyonkezelésbe kapott vagyon elkülönített nyilvántartását. A vonatkozó törvények előírása ellenére nem szabályozták a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegének felhasználására vonatkozó éves elszámolási kötelezettséget.

A számlarend nem felelt meg a hatályos törvénynek. Nem tartalmazta a saját és a vagyonkezelésbe kapott vagyon működtetéséből származó bevételek és ráfordítások elkülönítését.

A leltározási szabályzat nem felelt meg a számviteli törvénynek.

A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A vagyonkezelésbe vett eszközökről elkülönített nyilvántartást nem vezetett. Értékcsökkenést nem számoltak el, pótlásra tartalékot nem képeztek.

A társaság 2011. és 2012. évi számviteli éves beszámolói a törvény előírásait megsértve nem tartalmazták a vagyonkezelésbe kapott vagyon értékét. A társaság a beszámolási közzétételi kötelezettségének nem teljeskörűen tett eleget.

A társaság által ellátott közfeladat bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem volt megfelelő. A társaság nem készítette el az önköltség-számítási szabályzatát, annak ellenére, hogy arra a 2013. évtől kötelezett volt.

A társaság az ellátott közfeladat bevételeit nem megfelelően mutatta ki a könyvviteli nyilvántartásaiban, a ráfordításainak elszámolása során nem tartotta be a számviteli elkülönítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A társaság a 2012. évben egy 60 hónapos lejáratú lízingszerződést kötött gépjármű megvásárlására 3,9 millió forint összegben, amelyhez a Stabilitási törvényben előírtak ellenére nem rendelkezett az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával.

 

Az ÁSZ-jelentés érdekes olvasmány a számok terén is, jó látszik belőle, hogy hogyan duzzasztották fel a céget 2011 januárja és 2014 decembere között. A PSN Zrt. eszközei 2011 elején még csak 50 millió forintra rúgtak, év végére már jócskán megháromszorozódtak, 2013 végén 622, 2014 végén pedig már 629 millió forintra rúgtak. Az eszközökhöz/forrásokhoz hasonlóan a cég saját tőkéje is több mint tízszeresére nőtt ebben az időszakban.

 

A jó hír, hogy a kissé viharos 2011-2012-es számviteli cikázások után az ÁSZ a 2013-14-es időszakot már egészen rendezettnek találta. Mindenhez idő kell, na.

Forrás: Pécsi STOP