Garéi és hidasi szennyezés: a felszámolt vegyiművekre mutogat a baranyai kormányhivatal

2019. január 25. 09:51 2019. jan. 25. 09:51

Pont az egyik legmérgezőbb vegyület értékeit nem mérte az egykori Budapesti Vegyiművek hidasi és garéi telephelyein a baranyai kormányhivatal, amely a mentesítést a több éve felszámolt cégtől várja még mindig.

Mint ismert, a Greenpeace Magyarországnak elég hosszú pereskedés után sikerült a Baranya Megyi Kormányhivataltól megkapnia azokat a közérdekű adatokat, melyek az egykori Budapesti Vegyiművek garéi és hidasi telephelyeinek szennyeződését taglalták. (A cég ellen 2005-ben kezdeményezték a felszámolást, amely sokáig elhúzódott.)

Az eredmények sokkolóak voltak: Garéban "a talajban az összes halogénezett aromás szénhidrogén mennyisége több mint 28 ezerszerese a normál szennyezettségi határértéknek. A talajvízben a májkárosító triklórbenzol koncentrációja a normál határérték több mint 12 ezerszerese, a rákkeltő kockázatú tetraklórbenzolé pedig több mint 4500-szorosa" - írtuk korábbi cikkünkben. Ráadásul a telephely mellett 200 méterre folyik a Bosta-patak, a szennyeződés pedig könnyen belemosódhat a talaj- és élővízbe.

Hidason "a rákkeltő kockázatú tetraklórbenzolok koncentrációja a talajvízben a normál határérték több mint 1600-szorosa, a triklórbenzoloké közel 1200-szorosa" a 2015-ben készült mérések szerint. (Mindkét helyen 2015-ben végezték el a méréseket, ám a Greenpeace későbbi közérdekű adatkérését első körben csuklóból elutasította a Baranya Megyei Kormányhivatal. Ezután indultak a perek a kormányhivatal és a környezetvédők közt, végül az utóbbiak nyertek.)

Miután ezek a határtértéket óriási mértékben túllépő eredmények kiderültek, a Greenpeace arról kérdezte a baranyai kormányhivatalt, hogy a legmérgezőbbnek számító dioxin-vegyületek jelenlétét mérték-e a két telephelyen, illetve tájékoztatást kértek a vegyianyag-szennyezéssel kapcsolatos várható intézkedésekről - derül ki a szervezet közleményéből.

A kormányhivatal a kérdésekre azt válaszolta, hogy

"a Hidason, illetve Garéban található szennyezett területek kármentesítését a Budapesti Vegyiművek Zrt-nek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell elvégeznie.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kormányhivatalnak poliklórozott dibenzo-dioxinokkal, valamint dibenzo-furánokkal kapcsolatos mérési eredmények nem állnak rendelkezésre."