Gigahitel: reagált a Tettye Forrásház a TAKA levelére

2019. március 13. 08:48

Közleményt adott ki a Tettye Forrásház azután, hogy a Társaság a Közérdekű Adatokért 2019 úgy értesült: 12 milliárdos projektbe kezdene a Tettye Forrásház, alapvetően 15-20 éves futamidőre tervezett hitelből.

A TAKA 2019 hétfőn közleményt adott ki, melyben többek között azt írta, a Pécs többségi tulajdonában álló Tettye Forrás 8 milliárd Ft összegű hitelt kíván felvenni víziközmű célú felújítások érdekében az idei önkormányzati választásokat megelőzően, mintegy 15-20 éves futamidővel. A Tettye Forrásház önerőből további 3,5 milliárd Ft összegű saját forrást kíván e célra fordítani, így a megvalósítani tervezet projekt értéke elérheti a 12 milliárd forintot is.

Az ügyvédeket tömörítő szervezet megjegyezte azt is, az előkészítés alatt álló hitelfelvétel körülményei kísérteties hasonlóságot mutatnak az „Elios-lámpák” beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétellel. Akkor Pécs hitelt vett fel a lámpák cseréjére, miközben szinte az összes többi város uniós támogatásból oldotta meg a közvilágítás korszerűsítést. Szerintük Pécsnek és a Tettye Forrásháznak elsősorban az uniós források megszerzésére kellene törekednie hitelfelvétel helyett.

Mindezekre reagálva hosszas közleményt adott ki a Tettye Forrásház, tárgyi tévedéseket, csúsztatásokat emlegetve benne. A városi cég reakcióját változatlanul közöljük:

Válasz a Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 sajtóközleményére

Sajnálatos, hogy a TAKA 2019 előbb tesz közzé közleményt, és csak utána kérdez a város jövőjét, mindennapi életét meghatározó szakmai témában. A Tettye Forrásház Zrt. a sajtóból, utólag értesült a szervezet kérdéseiről. Emiatt a TAKA kiadott közleménye súlyos tárgyi tévedéseket, csúsztatásokat tartalmaz.

1. Ezek közül a legfontosabb: a víziközmű hálózat felújítása, karbantartása NEM finanszírozható a KEHOP program keretében, uniós támogatás jelenleg erre nem fordítható. (Ezek a források új rendszerek kialakítását szolgálják.)

2. A pécsi önkormányzat és a Tettye Forrásház az elmúlt időszakban MINDEN rendelkezésre álló, külső forrást biztosító pályázati lehetőséget megcélzott, amit lehetett. Ennek köszönhetően összesen csaknem 11 milliárd forint értékű támogatott beruházás valósult meg vagy zajlik éppen a pécsi víziközműveken.

Így épült meg csaknem teljes egészében támogatásokból, KEOP projekt keretében a pécsi biogáz üzem, és így fejleszthetik most uniós támogatás felhasználásával, több mint 8 milliárd forint értékben a pécsi szennyvíztisztító telepet (amelynek ünnepélyes munkaterület átadása éppen jövő héten lesz). A pécsi víziközmű vagyonon korábban 400 millió forintnyi uniós forrásból hajtottak végre fejlesztést. 2019 februárjában Pécs két pályázatot is beadott állami rekonstrukciós alapból nyújtható támogatásra, amely felhasználásával összesen 340 millió forint értékű rekonstrukció valósulhat meg.

3. A víziközmű rendszerek biztonsága nem válhat politikai csatározások tárgyává. A TAKA által említett felújítási program egy 4 éves kifutású, országos mintaprojektként is szolgáló, politikai ciklusokhoz nem köthető, szakmailag megalapozott program. Jellemzően 80-120 éve épült, elöregedett csövek cseréjét szolgálja, amelyek felújításáról már a ’90-es évek előtt kellett volna gondoskodni – és amely további halasztást már nem tűr.

4. Az igénybe vehető pályázati források korlátai miatt merült fel egyéb külső forrás bevonása. Az összesen 11,5 milliárd forint értékű projekt nem „titkos”, nem „gyorsult fel indokolatlanul hirtelen”. Valamennyi kapcsolódó eljárás nyíltan zajlott. 5 éve tart a program műszaki előkészítése (a legindokoltabb felújítások műszaki terveinek elkészítése), 3 éve folyik a pénzügyi előkészítése.

A hitel a felújításokat segítő, fokozatosan lehívható keretösszeg, amiből annyi pénzt használhat fel a Tettye, amilyen értékű felújítást műszakilag, pénzügyileg meg tud valósítani, és amennyiről a tulajdonos önkormányzat aktuálisan, évente dönt. A kölcsön felvétele nem „dönti adósságba” Pécset, a víziközművek bérleti díja szolgál fedezetül. Az a díj, amit egyébként sem lehet semmi másra költeni, csak magára a víziközmű rendszerre.

A program arra is alkalmas, hogy kapcsolódjon időközben esetlegesen felmerülő, megfelelő pályázati forrásokhoz, illetve a már végrehajtott csőcserék utófinanszírozása is biztosítható legyen.

5. Mindezt – akárcsak az évente frissített gördülő fejlesztési tervet és a korszerűsítések pénzügyi, műszaki megvalósítását is – a víziközmű-szolgáltatók felügyeleti szerve, az energiahivatal hagyja jóvá és folyamatosan ellenőrzi.