Ha rábólint a közgyűlés, saját pécsi klímavészhelyzeti cselekvési terv készülhet

2019. december 3. 16:42 2019. dec. 3. 16:42

Az LMP városházi képviselője egy előterjesztésben cselekvési tervet dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy miket kellene tenni ahhoz, hogy Pécsen a klímaváltozásból fakadó folyamatokat ki lehessen védeni. 

A pécsi önkormányzat kommunális bizottságának egyik előterjesztése szerint Pécsett is szükség lenne egy saját, a város érdekeit figyelmbe vevő úgynevezett klímavészhelyzeti cselekvési tervre. 

Az előterjesztést az LMP-s Kóbor József jegyzi, aki szerint nem szabad kivárni, hogy az Európai Unió milyen klímavédelmi célokra ad pénzt, hanem helyi szinten is fel kell készülni a változásra, hiszen Pécs átlaghőmérséklete a XX. század elejétől máig körülbelül 2 °C-ot emelkedett, és a Mecseki Parkerdőbe telepített feketefenyők pusztulása is mutatja, hogy baj van.

A dokumentumban az LMP-s képviselő 13 nagyobb pontba szedte össze, hogy milyen lépéseket kellene az önkormányzatnak végrehajtania, illetve mikre kellene készülnie a felmelegedéssel kapcsolatban. Azt is hozzáteszi, hogy ugyan az elmúlt években ugyan két integrált településfejlesztési stratégia, környezetvédelmi terv, annak felülvizsgálata és egyebek készültek el, csak azok a képviselő szerint 

"az Európai Unió középtávú, éppen 2020-ig tartó fejlesztési és támogatási koncepcióinak, illetve a támogatások felhasználhatóságának feleltek meg, magyarán azzal foglalkoztak, amire az EU-tól támogatást lehetett várni, illetve kapni."

Kibocsátáscsökkentés, buszközlekedés felülvizsgálata, záportározók

Kóbor József az első két pontban azt a javaslatot teszi, hogy az önkormányzat tekintse át a klímakockázati tényezőket, illetve mérje fel az üvegházhatású gázok helyi kibocsátásának csökkentési lehetőségeit. Ezen belül a közvilágítás, közintézmények, a közösségi és egyéb közlekedési módok energetikai hatékonyságát és kibocsátáscsökkentési lehetőségeit is meg kellene vizsgálni szerinte, és a helyi buszközlekedést is felül kellene vizsgálni, mert 

"a rengeteg számú busz ellenére egyáltalán nem hatékony és nagyon hosszú idő a város egyes részein átutazni. Ez így sem nem fogyasztóbarát, sem nem környezettudatos"

- olvasható az előterjesztésben. 

A rendkívüli időjárási helyzetekre is fel kellene készülni a csapadékvízelvezető rendszerek felméréséve és karbantartásával, valamint Kóbor szerint szükség lenne záportározók kialakítására is. Utóbbiak ráadásul kettős célúak, hiszen aszályos időben az öntözést ebből lehetne megoldani. 

Fák, zöldfalak, hőszigetek, PET-palackok

Az előterjesztés szerint mivel a hazai erdők nagy része közepesen, vagy erősen tűzveszélyes, így erre fokozottabban kell ügyelni. A Mecseki Parkerdő kapcsán pedig a felmelegedés miatt folyamatosan pusztuló feketefenyő-állományt kell pótolni olyan fafajtákkal, melyek jobban ellenállnak az új környezeti kihívásoknak. 

Szükség lenne arra is Kóbor szerint, hogy a településfejlesztés és rendezés, valamint a zöldterületi fejlesztések esetén az önkormányzatnak a klímaváltozást jobban tűrő növényekre kell koncentrálnia, illetve az úgynevezett zöldfalak telepítését is szem előtt kell tartania, melyek jó kondícionáló képességgel bírnak. 

A hőszigetek kialakulása ellen is települési szinten kellene fellépnie az önkormányzatnak az LMP-s képviselő szerint a klímatudatos településfejlesztéssel. Emellett szükség lenne a közintézmények, buszmegállók és közparkok megfelelő árnyékolására, a nyári hőhullámok idején a közintézményekben kulturált víznyerő lehetőségek szélesítésére, párakapuk és egyebek használatára. Kóbor mindezek mellett külön rendeletalkotással a PET-palackok árusítása ellen is fellépne. 

Szúnyogok, pollen, gyümölcsösök, vizes élőhelyek

Az előterjesztés szerint a felmelegedéssel együtt számolni kell az egyre több betelepülő és itthon nem ismert veszélyes betegésgeket hordozó szúnyogfajtákkal, az egyre több kullanccsal is. A felmelegedés miatt a pollenszezon is lassan már szinte az egész évben jelentkezik, ezeknek mind közegészségügyi vonzata is van, ezért erre az önkormányzat alá tartozó Egyesített Egészségügyi Intézmények diagnosztikai és gyógyító egységeinek is fel kell készülnie.

Emellett a még meglévő szőlők, gyümölcsösök, vizes élőhelyek hagyományőrző fenntartására, azok megtartására, a városi zöldfelületbe történő illesztésébe. A közterületeken megjelenő parlagfű és gyomok ellen városi "virágos rétekkel" lehetne védekezni, ami a fűnyírási költségeket is csökkenthetné. 

Ezeken kívül még a következő pontokat tartalmazza Kóbor József előterjesztése:

  • "Általános feladat, hogy az önkormányzat és intézményei közbeszerzései során biztosítsa a fenntartható termelés és fogyasztás követelményeinek érvényesülését;
  • A közgyűlésnek valamennyi döntésnél meg kell vizsgálnia a tervezett lépések lehetséges éghajlati és környezeti hatását, és az ökológiai fenntarthatóság elvének a leginkább megfelelő megoldást kell választania;
  • Ösztönözni kell a településen a bekövetkezhető károk esetére szolgáló biztosítási szolgáltatások igénybevételét;
  • A klíma vészhelyzettel kapcsolatos helyzetről, teendőkről és megtett intézkedésekről a lakosságnak legalább egyszer tájékoztatást kell adni;
  • Az önkormányzatnak kiemelten kell törekednie a Klíma Cselekvési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges források hazai és európai uniós forrásokból történő megszerzésére, és a felmerülő nehézségeket jelezni a kormányzat, illetve a közigazgatás illetékes szervei felé."

Az előterjesztésben megfogalmazottakra a kommunális bizottságnak kell rábólintania, majd pedig a decemberi közgyűlésnek is szavazni kell róla.

Forrás: Pécsi STOP

@ifmobil
@endmobil