Január végéig várják az új pécsi szavazatszámlálókat

2018. január 17. 14:54

A hónap utolsó napjáig várja Pécs Helyi Választási Irodája a szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését, akiknek rendesen megemelték a díjazását az idei országgyűlési választásokra.

Április 8-án eldől az ország sorsa, Áder János döntése értelmében ezen a napon bonyolítják a 2018-as országgyűlési választásokat. A választások előtt meg kell választani a szavazatszámláló bizottságok tagjait, aki pedig ilyen ambíciókat dédelget, azt most tárt karokkal várja a pécsi Helyi Választási Iroda.

Amint az önkormányzat a honlapján közzétette, Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja, melynek határideje január 31.

Mint írták, az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár (négy évre szólt a megbizatásuk), ezértr z országgyűlési választásokat megelőzően a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 17. §-a értelmében a szavazatszámláló bizottságnak választott tagja Pécsett állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő, nagykorú, magyar állampolgár lehet.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjaival szemben a törvény 18. §-a összeférhetetlenségi szabályokat is tartalmaz. Ennek értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja „a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt”.

A választott tag az előzőeken túl nem lehet „párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.”

A jelentkezés jelentkezési lap és nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, a jelentkezési lap és a nyilatkozat ide kattintva érhető el. A közlemény szerint a jelentkezési lap és nyilatkozat nyomtatványok munkaidőben személyesen, vagy postai úton nyújthatók be az alábbi címen:

Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A tagok a megválasztásukat követően esküt / fogadalmat tesznek. A megválasztott tagok megbízatásuk ideje alatt valamennyi választás előtt kötelesek a felkészítő oktatáson, a választások napján pedig a szavazatszámláló bizottság munkájában részt venni.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek, mely időre átlagbér illeti meg őket.

Megtolták rendesen a választást lebonyolítók díjazását

Még január elején adtunk hírt arról, hogy Megváltoztak az országgyűlési választás lebonyolításának egyes szabályai, a korábbihoz képest például több pénzt kapnak az idei tavaszi voksolás lebonyolítói, és bizonyos korábbi nyomtatványok már nem lesznek használhatók.

A helyi választási irodák tagjai a korábbi 30 ezer helyett 50 ezer forintot kapnak majd. Az a tag, aki még jegyzőkönyvvezetői feladatokat is ellát a szavazatszámláló bizottság mellett, a korábbi 20 ezer forint helyett 35 ezer forintra lesz jogosult ezért. A szavazatszámláló bizottsági tagok tiszteletdíjának normatívája szintén 20 ezerről 35 ezer forintra emelkedik.

További részletek ebben a cikkünkben:

Durván megtolták a 2018-as választást lebonyolítók díjazását

Megváltoztak az országgyűlési választás lebonyolításának egyes szabályai, a korábbihoz képest például több pénzt kapnak az idei tavaszi voksolás lebonyolítói, és bizonyos korábbi nyomtatványok már nem lesznek használhatók. Az igazságügyi miniszter Magyar Közlönyben megjelent, az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról szóló rendelete alapján a választást lebonyolítók díjazása átlagosan 71 százalékkal nő a négy évvel ezelőttihez képest.