Közel 21 milliót számol a városvezetés az önkormányzat átvilágítására

2019. december 8. 10:55 2019. dec. 8. 10:55

Egy előterjesztés szerint bruttó 20,85 millió forintért világítaná át az önkormányzat saját pénzügyi helyzetét, emellett a városi intézményeket jogi szempontból vizsgálnák, míg a városi cégeknél zajló átvilágításhoz szakértői felügyelet kellene.

A decemberi közgyűlés egyik előterjesztése szerint az új városvezetés át szeretné vizsgálni az önkormányzatot pénzügyi szempontból, a legfőbb cél az önkormányzat "intézményekkel és társaságaival összevont – 2019.10.31. napján fennálló – hitel- és adósságállományának, visszatérítendő támogatás-állományának megállapítása, és az ezzel kapcsolatos helyzetértékelés."

Az előterjesztésben olvasható, hogy azt is vizsgálni kell, hogy miért és hogyan keletkeztek az adósságok, ezek ellen mit lehet tenni, illetve a visszatérítendő támogatásoknál is vizsgálni kell a költségeket.

"A cél eléréséhez elemezni szükséges a hitelek és egyéb adósságot keletkeztető ügyletek, visszatérítendő támogatások költségeit, vállalt feltételeket mind összegüket, mind esedékességüket tekintve, továbbá szükséges kitérni a biztosítékok körére, valamint visszafizetés fedezeti oldalára. Egyértelműsíteni szükséges a működési és felhalmozási célú külső (visszatérítendő) forrásokat, és az azok fedezeteként szolgáló állományokat. A kiadási és bevételi oldalak áttekintésével egyértelmű összefoglalást kell kapni az adósságállomány csökkentésének és a tartozások viszszafizetésének lépéseiről, kockázatairól. Továbbá ajánlattevő feladata a folyamatban lévő és előkészítés alatt álló uniós támogatású projektek pénzügyi helyzetének elemzése, forráshiányok, valamint önerőhiány feltárása"

- olvasható az előterjesztésben, amely szerint erre a feladatra nyílt közbeszerzést írna ki az önkormányzat, amely a számítások szerint bruttó 6,35 millió forintba kerülhet.

Jogi átvilágítás a városi intézményeknél

A dokumentumból kiderült, hogy a városvezetés a városi intézményeknél jogi átvilágítást is le szeretne folytatni, erre a feladatra 6 hónapos óradíjalapú szerződést kötnének, annyi kikötéssel, hogy a munkavégzés nem lehet több 580 óránál. Ez a szerződés a tervek szerint bruttó 8,7 millió forintba kerülne, ezért cserébe a majdani nyertesnek 

"az intézmény teljes szerződéses állományába való betekintés, belső szabályzatainak áttekintésére, és azok jogszabályi előírásoknak való megfelelésre is kiterjedő formai és tartalmi vizsgálatai, egyéb dokumentumok jogi szempontú értékelése és véleményezése, amelyek bármiféle kihatással lehetett az intézmény vizsgált időszak alá eső működésére. Továbbá az intézmény nyilvántartásaiba való betekintés, az intézmény hitelezőinek felkutatása, az intézmény jogainak, illetve kötelezettségeinek az érvényesíthetőségének a vizsgálata, valamint minden egyéb a fentiek alá nem tartozó intézmény irányítással kapcsolatos dokumentumba való betekintés"

lenne a feladata.

Az érintett intézmények a következők: Egyesített Egészségügyi Intézmények; Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága; Keleti Városrészi Óvoda; Kertvárosi Óvoda; Nyugati Városrészi Óvoda; Városközponti Óvoda; Apáczai Óvoda; Integrált Szociális Intézmény; Janus Pannonius Múzeum; Csorba Győző Könyvtár; Pécsi Ellátó Központ; Pécsi Közterület-felügyelet; Pécs Kulturális Központ.

Szakértői felügyelet az átvilágítók fölé

Az előterjesztés harmadik része arról szól, hogy az új városvezetés az önkormányzat gazdasági társaságainál és intézményeinél folyó jogi átvilágításokhoz szakértői felügyeletet is igénybe venne, akinek a következő feladatai lennének:

  • a jogi átvilágítást végzők irányítása, ellenőrzése, velük való konzultáció,
  • a jogi átvilágításból származó adatok értékelése, elemzése,
  • a jogi átvilágítást végzők teljesítési igazolásainak ellenőrzése, jóváhagyása,
  •  rendszeres beszámoló a Megbízó részére,
  • feldolgozott ügyek tekintetében javaslattétel,
  • feljelentések, panaszok, pótmagánvádak elkészítése, 
  •  sértetti képviselet, polgári jogi igény előterjesztése, pótmagánvád képviselete,
  • minden olyan egyéb a fentiekkel kapcsolatos tevékenység, amit a Megbízó érdeke megkíván.

Ez a megbízatás egy évre szólna, óradíj-alapú lenne azzal a kikötéssel, hogy a teljesítés ideje nem lehet több, mint 580 óra. Az önkormányzat előzetes becslések és tapasztalatok alapján úgy kalkulált, hogy erre a munkára bruttó 5,8 millió forintot szánnak. 

A három részfeladat összesen bruttó 20,85 millió forintot tesz ki, erre pedig fedezetet a jövő évi költségvetésben biztosítanának. Ehhez viszont a képviselőtestület több mint felének igenlő szavazata kell, mert következő év költségvetését befolyásoló ügyről van szó.

Forrás: Pécsi STOP

@ifmobil
@endmobil