Megkezdődött a Lámpás-patak rendezése

2020. november 26. 15:08 2020. nov. 26. 15:08

Elindult a Lámpás-patak rendezése, melyre 147 millió forintot nyert a pécsi önkormányzat. A mintegy fél éven át tartó munkálatok során a vízfolyás Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó, nagyjából 2 kilométer hosszúságú szakaszának felújítása és rendezése történik meg.

Az önkormányzat csütörtöki tájékoztatása szerint a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. négy pályázatot nyújtott be a városi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése céljából, melyek közül a Lámpás-patak rendezése című projekt 147 900 000 forint támogatásban részesült.

Mint írják, a Lámpás-patak Pécs keleti városrészében a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, azaz jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a földhivatali térképeken jelzett és lehatárolt helyrajzi számokon halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások.

A projekt célja, hogy megvalósításával a Lámpás patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó, nagyjából 2 kilométer hosszúságú szakaszának felújítása és rendezése történik meg. A kivitelezés a Tüskésréti úttól kezdődően északi irányba haladva indul, ezzel egyidőben a Diósi út és a Hársfa utca közötti területeken a Vállalkozó megkezdi a cserje- és bozótirtásokat az érintett nyomvonalon.

A munkálatok tervezett ütemezése:

 

  • 2020. november 24 – december 23. és január 4–15. között medertisztítás és mederkotrás zajlik majd a Pécsi víztől a Zsolnay Vilmos út déli oldaláig mintegy 774,7 m-es szakaszon.

  • 2021. január 11 - február 26. között meder burkolási munkákat végeznek a Zsolnay Vilmos úttól északra fekvő területeken a Mészkemence utca végéig tartó, mintegy 313 méteres szakaszon.

  • 2021. február 22 - április 16. között meder burkolási feladatokat hajtanak végre a Mészkemence utcától a Vádász utcáig mintegy 328,7 méternyi szakaszon.

  • 2021. április 6 - május 21. között meder tisztítás és meder kotrás zajlik a Vadász utcától a Hársfa útig mintegy 622,8 méternyi szakaszon.

 

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig.

Tervezett munkálatok:

  • mederelemek beépítése;

  • a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;

  • partfalak megerősítése;

  • hordalékfogó építése a Vadász utcánál;

  • a patak mellett egy 39 m3 nagyságú víztározó kialakítása.

 A munkálatok tervezetten 6 hónapig tartanak, ezalatt az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítják. Minden lakos, aki ingatlana kapcsán ténylegesen érintetté válik a kivitelezés során, a munkálatok megkezdése előtt részletes írásbeli tájékoztatást kap. Kérjük az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.

A projekt megvalósítása nemcsak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit, továbbá a projekt eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek.

 

Forrás: Pécsi STOP