Mohácsi kisajátítás: beperli a kormányhivatalt az ügyészség

2019. július 12. 14:28

Mivel a felhívás ellenére sem vonta vissza a kisajátítási határozatot az idős mohácsi nő ügyében, akit a szomszédban épült piac miatt akar mindenáron kirakni a fideszes városvezetés az otthonából.

Lapunk is foglalkozott már annak az idős mohácsi nőnek az ügyével, akit a szomszédjában uniós százmilliókból megújuló piac miatt akartak kitenni az otthonából.

Az ügy dokumentumaiból az körvonalazódott, hogy bár az idő múlásával változni látszott a pontos ok és cél, de mindenképpen nagyon kellett a mohácsi önkormányzatnak és az azt vezető polgármesternek, Szekó Józsefnek a piaccal szomszédos ingatlan, az idős nő háza. Kitaláltak rá egy vételárat, és amikor a nő ennyiért nem adta el – a pénzből Mohácson aligha lehet ma már értelmes ingatlant venni -, akkor ugyanezért az összegért elkezdték kisajátítani.

Kemény teperés ment az önkormányzatnál: sebtiben módosították az építési szabályzatot, és olyan érvelés ment a polgármester részéről a kormányhivatal felé, hogy csak na. Egy alkalommal azzal indokolta a kisajátítást, hogy „álláspontom szerint a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, mert a hatályos építési szabályzat arra azt megjelöli”, de abban sem volt az idő múlásával koherens Szekóék érvelése, hogy pontosan mire is kell az ingatlan.

Mit ad Isten, ennek ellenére sikerült az önkormányzatnak a kormányhivatalnál végigvinnie a kisajátítást, az idős nőre végül rá is törték az ajtót.

Ám itt lépett be a történetbe Németh Imre, Szekó egyszemélyes, ám annál hangosabb ellenzéke, és feljelentést tett az ügyben. Mégpedig sikeresen.

A Mérce cikke szerint a Baranya Megyei Főügyészség visszavonatta a Baranya Megyei Kormányhivatallal a kisajátítási határozatot. A cikk szerint a megyei főügyészség levelében így fogalmazott:

"Felhívásunkban indítványoztuk, hogy a közigazgatási hivatal a kisajátítást elrendelő határozatát vonja vissza, az erre vonatkozó kérelmet utasítsa el, egyúttal intézkedjék a kisajátítást kérő tulajdonjogának törlése és határozata végrehajtásának felfüggesztése iránt."

A Mérce legutóbbi cikke szerint az ügyészség beperli a kormányhivatalt, mivel az nem tett le a kisajátításról, így az ügy a bíróságon dőlhet el.

Dacára annak, hogy

a kisajátítási hatóság nem vizsgálta és adatokkal nem támasztotta alá, hogy a kisajátításhoz szükséges feltételek fennállnak-e

a piachoz szükséges parkoló létesítéséhez nem csak a legközelebbi, hanem 500 méteren belül bármelyik másik ingatlan kisajátítása alkalmas lett volna

a kisajátítással érintett ingatlanon létesítendő parkolók nem elengedhetetlenül szükségesek a piac működéséhez, hiszen az építési engedély kiadására azért is kerülhetett sor a kisajátítás iránti eljárás megindítása előtt, mert a rendeltetésszerű használathoz elegendő parkoló állt rendelkezésre a piac telkének közelében, a Jókai utcán kívül több olyan utca és tér található, ahol már vannak parkolók, illetve ahol közterületen, tehát más tulajdonának sérelme nélkül lehetne – szükség esetén – új parkolót kialakítani

a kisajátítást kérő nem igazolta és támasztotta alá, hogy „a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják”, az pedig nem tekinthető ezt meghaladó közösségi előnynek, hogy az ingatlan méretére tekintettel viszonylag csekély számú parkolóhelyek kicsit közelebb lennének a piac főbejáratához, mintha azokat a közterületen hoznák létre.

Tovább súlyosbítva azt, ami amúgy is: a nő házának egy része tönkre ázott, minden bizonnyal a piac centikre mellette felhúzott betonfalának köszönhetően.

Forrás: Pécsi STOP/Mérce