Nem kell a pécsi püspöki főiskolának az abaligeti gyakorlóiskolája, a tankerületnek adta

2020. január 14. 18:10 2020. jan. 14. 18:10

Sajtóhírek szerint a Premontrei Női Kanonokrend már novemberben bejelentkezett, hogy átvenné a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolától az abaligeti katolikus általános iskolát, ám a főiskola helyettük inkább a tankerülethez passzolta az intézményt. A szülők a lépéstől a hitélet elvesztése mellett azért is félnek, mert a Pécsről bejáró iskolásoknak is máshova kellene mennie a befogadó szemléletű iskolából.

A szülők megkérdezése nélkül passzolta le a fenntartói jogot a hittudományi főiskola

Az abaligetma.hu (korábban: abaliget.ma) január elején több cikkben is beszámolt arról, hogy a tavaly nyár végi igazgató-kinevezés körüli ügy után megint nincs minden rendben az abaligeti katolikus iskola (PPHF Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola) háza táján a fenntartó Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola döntése miatt.

A lap szerint ugyanis a pécsi hittudományi szenátusa a pécsi tankerületnek adja át a fenntartási jogot a következő tanévtől, ami az egyházi státusz elvesztésével járna, amelyet viszont nem szeretnének a szülők.

Az iskolában - melyet a 2004/2005-ös tanévben vett át a hittudományi főiskola - a katolikus hitélet mellett nagy hangsúlyt fektetnek a befogadásra, ráadásul idén szeptemberben már 80 diák jár az intézménybe helyből és a környező településekről, a létszám közel negyede Pécsről ingázik minden nap az iskolabusszal.

"Utóbbira magyarázat, hogy nagyítóval kell keresni olyan iskolát, ahol sajátos nevelési igényű vagy fogyatékos gyereket integrált körülmények között, a többiekkel együtt, megfelelő színvonalon oktatják. Nyolc súlyos allergiában, asztmában szenvedő gyerekünk is van, ők iskolai foglalkozás keretében az abaligeti barlangba járnak a tüneteiket csökkentő barlangterápiára" 

- olvasható az egyik cikkben, melyet az iskolai szülői munkaközösség jegyez.

A lap egy másik cikkében az olvasható, hogy a fenntartó Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolának nem kell valamiért az amúgy az intézmény gyakorlóiskolájaként funkcionáló abaligeti suli, amelyet az illetékes pécsi tankerületnek passzolnának át a szülők megkérdezése nélkül. 

A cikk szerint lenne pedig másik egyházi fenntartó (a Premontrei Női Kanonokrend), amely már novemberben írásban jelezte a szándékigényét, ám válasz erre nem született. 

"Mi lesz ennek a következménye? Az egyházi fenntartó kezében fennmaradhatna a nyolcosztályos oktatás, az iskolai hitélet, a más településről iskolába járó, egyéni bánásmódot igénylő tanulók oktatása. Az állami fenntartó azonban

a) leveszi a kereszteket a falakról, és megszünteti az iskolai hitéletet (visszaállítja a világnézetileg semleges oktatást)

b) nem biztosítja tovább a bejáró gyerekek oktatását (ők azok, akik az iskola családias légköre és egyéni bánásmódja miatt utaznak Pécsről és más helyekről Abaligetre),

c) leépíti az iskolát alsó vagy összevont alsó tagozatra,

d) emiatt megszűnik Abaligetnek az a vonzereje, amiért a fiatalok ott maradnak, fiatal családok odaköltöznek,

e) és leépül a pezsgő hitélet, amit az egyházi iskola közössége táplált"

- vázolja a várható következményeket az abaligetma.hu a január 14-ei, keddi cikkében.

Az abaligeti testület is foglalkozott a témával, bár sok lehetőségük nincs

Január 13-án az abaligeti képviselőtestület tartott ülést, amelyen az első pont az iskola helyzetével foglalkozott, ennek megfelelően sokan voltak kíváncsiak a helyszínen erre.

Az ülésről készült első videófelvételen elhangzott a polgármester Ivády Gábor részéről, hogy a hittudományi főiskola szenátusa decemberben határozott az iskola átadásáról, ezt a döntést a hittudományi felettes szervének, a Pécsi Egyházmegyének a vezetője, dr. Udvardy György érsek, pécsi apostoli kormányzó helybenhagyta. Az önkormányzatnak a törvények értelmében ebbe a kérdésbe nincs beleszólási joga. 

Horváth Péter Brúnó képviselő arról beszélt a második felvételen, hogy egyetért a polgármester véleményével, miszerint szükség van a 8 osztályos településen az általános iskolára, de ennek a lehetőségét az állami fenntartásba kerülés elsorvaszthatja. Arra is kitért a képviselő, hogy jogi akadálya nincs annak, hogy a pécsi tankerülettől a másik katolikus szervezet átkérje a fenntartói jogot. Ezt a közönség soraiból felszólaló Gálos László korábbi iskolaigazgató is megerősítette.

A harmadik videón Czimmer Tamás jelenlegi iskolaigazgató szólalt fel (ő közel 20 évig egy pécsi iskolát vezetett, utána tavaly ősszel került egy évre az abaligeti suli élére nyugdíjazása után, Pécsen fideszes képviselőjelölt volt), ő arról beszélt, hogy nem érti, hogy miért akadt el a fenntartói jog átadása a másik katolikus szervezet felé. A hittudományi rektoráról nem volt túl jó véleménnyel, de a szülők kiállásának nagyon örült, szerinte az egyház részéről a legfontosabb, a gyerekek szempontjának figyelembe vétele felejtődött el.

A negyedik videóban egy szülő szólalt fel, aki szerint a tankerület nem tudja a szakos ellátást fenntartani (ezt egy közeli iskola példáján vezette le, ahova az abaligeti suliból jár át két tanár órát tartani), és így nem látja a garanciát arra, hogyha az abaligeti iskola állami fenntartásba kerül át, akkor minden jól fog a továbbiakban is működni. Bartos Erika korábbi iskolaigazgató arról beszélt az ötödik videóban, hogy egy állami fenntartású kistelepülési iskolánál legalább 120 fős gyereklétszámra van szükség, hogy fenntartható maradjon az intézmény. Azt a javaslatot is megtette, hogy a polgármester és a képviselőtestület álljon az ügy mellé és jelezzék az egyet nem értésüket Udvardy György érsek felé. 

A hatodik videóban egy szülő arról számolt be, hogy Pécsről Orfűre költöztek, és a gyerekeikre pár hónap alatt rendkívül jó hatást tett az iskola és annak szellemisége, oktatási formája. Ő is arra kérte a képviselőket, hogy hassanak oda az érsekre. 

A hetedik videóban Kalányos Erika képviselő faggatta Czimmer Tamás jelenlegi iskolaigazgatót, hogy mikor dőlt el, hogy a premontrei rend mégsem kapja meg az iskola fenntartói jogát. Czimmer erre azt mondta, december 4. és 12. között változott valami a hittudományi főiskola hozzáállásában, de hogy mi, arról neki is csak sejtései vannak, de konkrétumokat nem tud. A képviselő továbbra sem értette, hogy miért adta át a hittudományi a fenntartói jogot a pécsi tankerületnek, ha korábban semmi bajuk nem volt az iskola működésével. Czimmer hozzátette, neki az érsek azt mondta, hogy az iskola dolgait ő, az érsek intézi. Egy szülő azt javasolta, hogy állítsanak fel egy kisebb munkacsoportot, akik elkezdik a szóva jöhető lehetőségeket vizsgálni, ha mégis beütne a krach, és az iskola nem maradna egyházi fenntartásban.

Az utolsó videóban Tihanyi Keve jegyző jelezte, hogy a kérdés eldöntése nem az önkormányzaton múlik, mivel ebben a kérdésben nincs hatásköre, bár az önkormányzaté az ingatlan maga. Annyit tehetnek, hogy a testület egy határozatot hoz, amiben felkéri a fenntartót, hogy gondolja át a döntését. 

A szülők január 14-én estére lakossági fórumot szerveztek az iskola helyzete miatt, ahol a petíciót is alá lehet írni, hogy az intézmény maradjon egyházi fenntartásban a jövőben is.

Forrás: Pécsi STOP

@ifmobil
@endmobil