"Pécs új vezetésének világos elképzelései vannak" - összegezte első száz napját Péterffy Attila

2020. január 24. 16:12 2020. jan. 24. 16:12

Hosszas közleményben összegezte Péterffy Attila polgármesterségének első száz napját, bemutatván az eddigi eredményeket, kitérve többek között a városi cégek átvilágítására, ügyvédi szerződésekre, gazdaságfejlesztésre, az ingyenes képviselői parkolás visszavonására, valamint a jövőbeni tervekre is.

Péterffy Attila közleményét az alábbiakban, változtatás nélkül közöljük.

"Lépésről lépésre – száz nap mérlegen

Tizenkét pontos vállaláscsomaggal, kidolgozott, részletes programmal, világos koncepcióval vágtam neki az októberi választásnak. Egyikben sem szerepelt semmiféle száznapos program - nem arra kértünk mandátumot a pécsi választóktól, hogy száz nap alatt csodát teszünk, hanem arra, hogy kitartó és kemény munkával egy új, fejlődő pályára állítjuk Pécset.

Most mégis arra vállalkozom, hogy a nyilvánosság elé tárom: melyek voltak azok a fontos lépések, amelyek meghatározták Pécs jelenlegi polgármesterének első száz napját. A célom nem csak az, hogy bemutassam, micsoda intenzív időszak van mögöttünk, hanem az is, hogy megvilágítsam: az egyes tevékenységek milyen célt szolgáltak és milyen eredménnyel jártak, vagy mit várunk tőlük a jövőben.

Az egyik legsürgetőbb teendő, hogy stabilizáljuk a város gazdálkodását. Ebből a célból legelső intézkedésként levélben utasítottam az önkormányzati cégek, majd később az intézmények vezetőit, hogy ne vállaljanak semmilyen kötelezettséget a legszükségesebb kiadásokon felül. Ennek érdekében fordultam levélben Orbán Viktor miniszterelnökhöz és ezért tárgyaltam vagy kerestem meg írásban a kormány tagjait, illetve ezért dolgozunk szoros együttműködésben a Magyar Államkincstár megbízott felügyelőivel. Teljesen új szellemben készül Pécs 2020-as költségvetése is.

Az októberben győztes erőkkel közös programom fókuszában a gazdaságfejlesztés áll, a város jövője múlik azon, hogy milyen hatékonyan tudunk befektetőket ide csábítani és munkahelyeket teremteni. E cél érdekében az első száz napban számos tárgyalást bonyolítottam le, egyebek mellett a Thyssenkrupp Components Technology Hungary, a Matro Kft., az ALDI International IT Services, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. és a British American Tobacco Hungary, a Hanon Systems Hungary Kft., a Pécsi Sörfőzde, a Viessmann Csoport, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., az IT Services Hungary Kft., az Ipark Pécs Kft. képviselőivel, a svájci és a cseh nagykövettel. Ezt a célt szolgálja a polgármesteri hivatal új egysége, a Gazdaságfejlesztési Főosztály létrehozása, de ebben a szellemben vettem részt az új Marokkói Konzulátus és a Horvát Főkonzulátus rendezvényein is.

Kézbe vettük a folyamatban lévő és a megrekedt pécsi fejlesztéseket is, mint például az új vásárcsarnok építését, amelynek ügyében megkerestem a kormányt, hogy a forráshiánnyal küzdő fejlesztés finanszírozását biztosítani tudjuk. Személyesen kerestem fel több régóta húzódó pécsi útfelújítást és kértem beszámolót a helyi építésvezetőktől. Azonnal utasítottam a városfejlesztési főosztály vezetőjét, hogy dolgozza ki az ilyen beruházások szigorúbb rendjét, a közbenjárás eredményeképpen pedig a Surányi úti lezárást több mint egy héttel hamarabb felszámolta a kivitelező. Átadtuk a megújult faszerkezetű Barbakánt és azt tervezzük, hogy folytatjuk épített emlékeink megújítását.

Több fórumon, eseményen és találkozón leszögeztem, hogy Pécs közelében nem épülhet sem atomtemető, sem uránbánya, ilyen volt a Roszatom első ízben Oroszországon kívül, és éppen Pécsett megtartott Atom Eco nevű rendezvénye is.

Fontos ígéreteink első kis lépéseit is megtettük az első száz napon. Visszavontuk az önkormányzati képviselők ingyenes parkolását, és arra kértem őket: jelöljék ki körzeteikben a legveszélyesebb gyalogátkelőket, hogy még idén nekiláthassunk a munkának és biztonságosabb legyen a pécsi közlekedés. Új ügyvezető és főszerkesztő dolgozik azon, hogy a város médiacége szakmai alapon működjön, az önkormányzati lapok végre pártatlanok és objektívek legyenek – azt gondolom, máris láthatók az első eredmények.

Fontos vállalásom volt az önkormányzati cégek és intézmények átvilágítása. Ezzel hivatalba lépésem után egy ügyvédcsapatot bíztam meg, akik munkához is láttak. Személyesen látogattam végig velük a város gazdasági társaságait. Az első eredmények máris megszülettek: 30%-kal túlárazott ügyvédi szerződések rendszerét tárta fel az átvilágítás, a város érdekeivel ellentétes kontraktusok megszüntetését azonnal megkezdtem. A nem a pécsiek érdekében zajló gazdálkodási gyakorlatok miatt több cégvezetőt is visszahívott az önkormányzat, miután ezt a szándékot, mivel így tartottam tisztességesnek, személyesen közöltem az érintettekkel. Egyéb okból, mint a menedzsment felfrissítése is választottunk új önkormányzati cégvezetőket, pótlásukkor fontos szempont volt, hogy kiváló, más városban dolgozó pécsi szakembereket hozzunk haza, hogy a város érdekében dolgozzanak.

Új utakat nyitottunk az egyetem és a pécsi civil szervezetek felé, partneri jobbot nyújtottunk a nemzetiségeknek és teljesen új koncepció készítését kértem sportszakemberektől és -vezetőktől a pécsi sportélet fellendítésére.

Polgármesterségem első száz napján több száz programon, találkozón vettem részt,  tárgyalópartnereim között voltak kormánytagok, hazai és külföldi cégvezetők, diplomaták, egyházi méltóságok, az egyetem, társulások és hatóságok irányítói. Minden egyes alkalommal, minden találkozón arra törekedtem, hogy megfontolt, tudatos lépésekkel haladjunk már a kezdetektől egy előre kijelölt úton.

Minden egyes tettünk „A megújuló város” névre hallgató programom valamelyik fontos vállalásának végrehajtását segíti elő. Ebben az októberben győztes szövetséggel együtt hitet tettünk amellett: a legfontosabb cél, hogy Pécset kiragadjuk a negatív gazdasági spirálból, fejlődő pályára állítsuk, befektetőket csábítsunk ide és munkahelyeket teremtsünk. Minden tárgyalópartnerem úgy távozott Pécsről, hogy azt befektetésre érdemes városnak tartja.

Megkezdődött és folyik az önkormányzati cégek és intézmények átvilágítása. Megígértem és következetes leszek benne: feltárjuk a korábbi időszak szerződéseit, és ha nem a pécsiek érdekeit szolgálják, felbontjuk őket. Több esetben találkoztunk a pécsiek érdekeivel ellentétes gazdálkodási gyakorlattal is, ezekben az esetekben nem csak visszahívtuk az érintett cég vezetőjét, de természetesen a jogi lépéseket is megtesszük.

Pécs új vezetésének világos elképzelései vannak, a céljaira koncentrál, amiket tudatos lépésekkel hajt végre – azt gondolom, erről árulkodik az első száz napunk és ezt fogjuk tenni a ciklus hátralévő részében is.

Péterffy Attila

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere"

 

Forrás: Pécsi STOP