PTE modellváltás: Itt vannak az EHÖK feltételei - Tényleg ez semmi más, mint "nesze semmi, fogd meg jól" ?

2021. január 21. 09:12 2021. jan. 21. 09:12

Mint ahogyan arról a Pécsi STOP is beszámolt, ma szavazhat arról a PTE szenátusa, hogy elfogadják-e a modellváltást és az alapítványi fenntartást és amennyiben igen, akkor azt milyen feltételekkel. Természetesen a hallgatói érdekképviselet is szavazni fog, a PTE EHÖK pedig nemrégiben közzé is tetet, hogy milyen feltételekkel szavaznák meg a modellváltást. 

 

Vagyis ezt azt jelenti, hogy arról szó nincs, hogy egy az egyben elutasítanák a modellváltást, azonban az EHÖK-nek vann feltételei. Ilyen feltétel például, hogy a rászoruló hallgatók a jövőben is kapjanak szociális, illetve tanulmányi ösztöndíjat,  a hallgatói önkormányzatok pedig a feladatellátásukhoz biztosított tárgyi és pénzügyi feltételeket, valamint gazdálkodási jogosultságokat.

Kapcsolódó: Az EHÖK hozza nyilvánosságra, mi az álláspontja a PTE modellváltását illetően!

Továbbá alapfeltételnek tekintik, hogy a modellváltás esetén a hallgatói jogok és jogosultságok a továbbiakban is biztosításra kerüljenek, ilyen példának okán a véleményezési és egyetértési jog a hallgatók térítési és juttatási ügyeit meghatározó szabályzatról, vagy a tanulmányi és vizsgarendet meghatározó szabályzatról.

Emellett pedig feltételnek tekintik, hogy az egyetem legfőbb döntéshozó szerveiről, a Szenátusról, a Kari Tanácsról, vagy a kari Tanulmányi Bizottságokról ők is szavazhassanak.

Az EHÖK teljes nyilatkozatát, változtatás nélkül közöljük: 

"Kedves Hallgatótársak!

Ahogy az Egyetem hírleveleiből, online lapjából, valamint korábbi közleményünkből is értesülhetettetek, a hónap elején az Egyetem tárgyalásokat kezdeményezett az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőivel az intézmény fenntartói modellváltásának lehetőségeiről. A modellváltással kapcsolatos döntést az egyetemi polgárság legfőbb döntéshozó szerve, a Szenátus fogja meghozni. A kérdés nyitott, a PTE állásfoglalása a Szenátus döntésének függvénye lesz, amelyre várhatóan a január 21-i Szenátusi ülésen kerülhet sor.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatóság választott képviselőjeként kiálljon a hallgatói közösség jogaiért, akár szervezeti, tanulmányi, szociális, kollégiumi ügyről legyen szó. Felelősségünk, hogy a modellváltással összefüggő megbeszélések során aktívan részt vállaljunk a hallgatói jogok folytonosságának megteremtése érdekében.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ennek a küldetésnek megfelelően intenzív tárgyalásokat folytatott az elmúlt napokban azoknak a peremfeltételeknek a megteremtéséről, melyek garantálják a hallgatói jogok érvényesülését egy esetleges modellváltás során: legyen szó akár szociális ösztöndíj, akár a tanulmányi ösztöndíj volumenének megtartásáról, az oktatás színvonalának megőrzéséről és emeléséről, vagy a kollégiumi ellátás színvonalának növeléséről.

Ennek eredményeként a január 21-i Szenátusi ülésen az alábbi határozati javaslatotokat kívánja a PTE Szenátusa elé terjeszteni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat:

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a hallgatók számára a továbbiakban is változatlan formában biztosítani szükséges - legalább a jelenleg elérhető volumenben - a szociális- és tanulmányi ösztöndíjakat, továbbá a hallgatói önkormányzatok feladatellátásához biztosított tárgyi és pénzügyi feltételeket, valamint gazdálkodási jogosultságokat.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elsődleges minimumfeltételnek tekinti, hogy a hallgatók szociális- és tanulmányi ösztöndíja egy esetleges átalakulást követően legalább a jelenleg elérhető mértékben továbbra is biztosításra kerüljön. Feltételnek tekintjük, hogy a hallgatói közösség olyan alapvető értékei, mint a hallgatói önkormányzatiság, az önszerveződő diákkörök térítésmentes teremhasználata, vagy a hagyományos kari hallgatói rendezvények (szaknapok, gólyabálok, évkönyvek) tárgyi és pénzügyi feltételei változatlan módon biztosításra kerüljenek.

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a továbbiakban is változatlan formában biztosítani szükséges a hallgatói önkormányzatok jelenlegi egyetemi szabályzatokban biztosított véleményezési és egyetértési jogait a hallgatókat érintő kérdésekben.

Alapfeltételnek tekintjük, hogy egy esetleges modellváltás esetén a továbbiakban is biztosításra kerüljön a hallgatók azon joga, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint mellékletei esetén – a hallgatókat érintő kérdésekben – véleményezési és egyetértési joggal rendelkezzenek: legyen szó akár a hallgatók térítési és juttatási ügyeit meghatározó TJSZ-ről, vagy a tanulmányi és vizsgarendet meghatározó TVSZ-ről. Ez az egyetértési jog garantálja, hogy ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem lesz lehetséges hallgatói egyetértés nélkül átírni a tanulmányainkat, juttatásainkat meghatározó peremfeltételeket.

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a hallgatói önkormányzatok a jelenleg meghatározott feltételek szerint huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt a Szenátusba és a hallgatói ügyeket közvetlenül érintő egyetemi és kari testületekbe.

Alapfeltételnek tekintjük, hogy a hallgatók számára a hallgatói ügyeket közvetlenül érintő egyetemi és kari testületekben képviselőiken keresztül továbbiakban is a jelenleg hatályos arány szerinti képviselet kerüljön biztosításra: legyen szó akár az Egyetem legfőbb döntéshozó szervéről, a Szenátusról, a Kari Tanácsról, vagy a kari Tanulmányi Bizottságokról.

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány Kuratórium tagjainak kijelölésére jogosult személy vagy testület egy főt az Egyetemi Hallgatói Önkormázat Küldöttgyűlése javaslatára nevez meg. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése javaslattétele során köteles a Doktorandusz Önkormányzat véleményét kikérni a tárgykörben.

Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben átalakulásra kerül sor, és az egyetem fenntartását esetleg egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány veszi át, annak Kuratóriumában az egyetemi polgárság legnépesebb csoportja, a hallgatók is képviseltetve legyenek. Ezen okból feltételnek tekintjük, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Doktorandusz Önkormányzat véleményének kikérését követően jogosult legyen javaslatot tenni a Kuratórium egy tagjának személyére, ezzel biztosítva a hallgatóság hangjának megjelenését a fenntartói döntéshozatal során.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a fenti garanciák megteremtését egy esetleges modellváltás során szükséges feltételnek tekinti, és kizárólag olyan szándéknyilatkozat vagy szenátusi határozat elfogadását támogatja, melyben e feltételek érvényesülnek. Amennyiben a PTE Szenátusa határozati javaslatok tartalmának elfogadásával biztosítja a hallgatói jogokat garantáló feltételeket, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat támogatja, hogy az Egyetem Vezetése további tárgyalásokat folytasson az esetleges modellváltással kapcsolatban a fenntartóval."

A közösségi médiában terjedő kommentek szerint azonban ez nem más, mint a "nesze semmi, fogd meg jól" . Van, aki a hozzászólásában azt írja, hogy a "PTE EHÖK kommunikációjában már a modellváltást tényként kezelően nyilatkozik, ami a hallgatók körében (lásd: plénum) visszatetsző." Sőt, volt olyan is, aki kíméletlenül tette fel a kérdést: "Kedves EHÖK, minthogy a hallgatók képviseletét - akár az akarat, akár a képesség hiánya miatt - nem tudjátok ellátni, mikorra várható a felmondásotok?"

 A kérdés most már csupán tényleg annyi, hogyan fog szavazni ma az EHÖK?