Közgyűlés: megvan a ZSÖK új vezetője, szigorítják a maszkhasználatot a buszokon

2020. szeptember 22. 09:19 2020. szept. 22. 09:19

Három zárt és 29 nyílt napirendi pontnak futott neki a képviselő-testület a szeptemberi közgyűlésen. Volt szó a költségvetés módosításáról, megválasztották a ZSÖK és más cégek új ügyvezetőit. Szigorodik a maszkhasználat a buszokon, büntetést kockáztat, aki nem hordja.

Szeptember 22-én tartja meg ehavi közgyűlését a pécsi képviselő-testület, a szeánszon - melyet a járványos időszak miatt maszkban prezentálnak a politikusok - három zárt és 29 nyílt napirendi pont várja, hogy megtárgyalják. 

Az ülésen többek között az idei költségvetés módosítása is terítéken volt, előkerült a polgármesteri megbízott kinevezése (aki a sportberuházásokat tartja kézben a tervek szerint), a teljes menüsort itt lehet megtalálni, a közgyűlést online itt lehet követni.

16:39: Forráshiányos a hirdi közösségi ház fejlesztése, ezt saját forrásból pótolja az önkormányzat

A 20-as (A városi víziközmű 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének újabb módosítása, a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása, a víziközmű után járó 2020. évi használati díj felosztásának módosítása és a víziközmű után járó 2021. évi használati díj felosztása), 21-es (Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szociális intézmények fejlesztésére 2018-ban megkötött megállapodás módosítása), 22-es (bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása) és 23-as napirendeket (Ifúsági Ház és Centrum parkoló fejlesztésénél kis módosítás) vita és hozzászólás nélkül fogadta el a közgyűlés. 

A 24-es napirend (Hirdi közösségi ház fejlesztése TOP-os keretből) kapcsán Péterffy Attila polgármester elmondta, a korábbi előkészítés nem volt jó, forráshiányos a projekt, ezért 33 millió forintnyi saját pénzből finanszírozza az önkormányzat a beruházást. Berényi Zoltán, mint a településrészért felelős önkormányzati képviselő arról kérdezett, hogy mikorra van beütemezve ez a projektelem. A polgármester elmondta, ez óvatosság a részükről, hogy kettébontották egyelőre a projektet, hogy jó volt-e a költségbecslésük, de ha az a szakértői vélemény születik, hogy jó volt a becslés, akkor egybe építik meg a hirdi közösségi házat. Csúcs Zoltán, a városfejlesztési cég vezetője hozzátette, a tervek szerint talán tavasszal el tud indulni a kivitelezés, aminek a várható határideje öt hónap, vagyis nyár végére tud megvalósulni a közösségi ház. Berényi Zoltán annyit kért, az legyen a fő szempont, hogy a 33 milliós ráemelés legyen biztosítva. Péterffy szerint a cél az, hogy elkészüljön a közösségi ház, de biankó csekket nem tud kiállítani. Berényi ennek kapcsán annyit kért, hogy akkor addig, amíg a közösségi ház el nem készül, addig a hirdiek használni tudjanak egy helyi üresen álló szolgálati ingatlant amolyan közösségi házként. 

A 25-ös (alapítványok támogatása választókerületi keretből) és 26-os (A Bázis Szobrász Egyesület részére a Pécs, Verseny u. 19. sz. alatti telephelyen területrész haszonkölcsönbe adása) napirendi pontok vita és hozzászólás nélkül lett megszavazva, mint ahogy a 27-es (A Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány részére a Pécs, Váradi A. u. 11. sz. alatti irodahelység haszonkölcsönbe adása), a 28-as (A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány "Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások" keret terhére történő támogatása) és a 29-es (Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság Közgyűlés nyári szünetének idején átruházott hatáskörben hozott döntéseiről) is. 

A 30-as napirendnél (Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések) az egyik pontnál Berényi Zoltán értetlenkedett azon, hogy a polgármester közgyűlési felhatalmazást kért arra, hogy a szolgálati járművet magáncélra is használja néha. Végül Lovász István jegyző segített tisztázni a helyzetet. 

A 31-es, utolsó napirend az idei költségvetés első féléves teljesítéséről szól, ennek kapcsán Péterffy Attila polgármester elmondta, a szervezeti és működési szabályzat szerint erről nem lehet vitát nyitni. A polgármester hozzátette, október 13-án közmeghallgatás lesz, október 20-án pedig közgyűlés. A szeptemberi testületi ülés ezzel véget ért.

15:58: Szigorítják a maszkhordást a buszokon, 30 nap türelmi idő után 5000 forintos büntetés jön

A 19. napirendi pont (melyet pótlólagosan vettek fel reggel a napirendi sorra) a Tüke Busz kapcsán a múlt pénteken kihirdetett kormányzati járványügyi intézkedésekről szól, Ruzsa Csaba elmondta, hogy kötelező lesz a maszk a buszokon és pótdíjazni fogják azt, aki nem viselik azt. A Tüke Busz már korábban jelezte, hogy a fiatalabb korosztálynál lanyhább a maszkhasználat. Eddig csak szóban figyelmeztettek, hétfőn már a rendőrökkel közösen akcióztak, a szankcionálás viszont 30 napos türelmi idő után indul, és 5000 forintot fog jelenteni a büntetés (6 éven aluli gyerekeknél nem kötelező a maszk). A buszsofőrökön nem lesz mindig maszk, mert közlekedésbiztonsági szempontok alapján ezt nem javasolják a szakértők - magyarázta az alpolgármester.

Topán László (Momentum) elmondta, ő is ezt tapasztalta már a nyáron, de a buszokon nem volt erre vonatkozó felirat sokszor és a kijelzőkön sem jelent meg a figyelmeztetés. Emiatt már augusztus közepén jelzett a Tüke Busznak, a válaszban a cég elnöke kapacitáshiányra hivatkozott, meg arra, hogy hatósági segítséget is igénybe vesznek, és hogy figyelmeztetnek a hangosbemondón a maszkhasználatra. Hozzátette, tapasztalatai szerint sokszor az utasok figyelmeztetik egymást a maszk használatára, miközben ez nem az ő dolguk lenne. Ruzsa Csaba szerint a jelenlegi esetszám még kezelhető, de nem kellene megvárni, míg nőni kezd, ezért is kell ezt bevezetni. Csizmadia Péter hozzátette, ő a vásárcsarnokban lát lazaságot, ott is szükség lenne a szigorításra, szóval ő támogatja a javaslat elfogadását. Az előterjesztést elfogadta a közgyűlés.

15:55: volt némi vita a gazdaságfejlesztési főosztály létszámáról

A 17. napirend (Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása) kapcsán Csizmadia Péter arról érdeklődött, hogy a gazdaságfejlesztési osztály hány ember foglalkozik kimondottan a befektetés-ösztönzéssel. Péterffy Attila szerint ő nem telefonkönyv, fejből nem tudja a létszámot, de megküldik a pontos számot, de olyan 5-8-10 körüli a létszám. Ruzsa Csaba alpolgármester elmondta, nem az a lényeg, hogy hányan dolgoznak ott, hanem hogy folyamatosna tárgyalnak befektetőkkel, és több ember felvétele van folyamatban, és két héten belül egy új befektetőt fognak bejelenteni.  Péterffy Attila közben megkereste az előterjesztésben a létszámot, ott 14 fő szerepel, Csizmadia szerint viszont ez a keretlétszám, nem a betöltött pozíciókat mutatja. Ruzsa alpolgármester hozzátette, körlbelül két hét múlva tud pontos választ adni a fentebb mondott indok miatt (folyamatban van a felvétel), addigra lesz feltöltve a keret. Némi szócsata után Kővári arról beszélt, hogy anno gazdaságfejlesztési alpolgármester volt csak, de így is hárommilliárd forinttal nőtt az adóbevétel. Péterffy lezárta a vitát, a napirendet megszavazták. A 18. napirend is átment a közgyűlésen.

 

15:34: Több új cégvezető jön, a város belép a MÖSZ-be

A 13. napirend a Tettye Forrásház Zrt. átalakításáról szól (az igazgatóság és a vezérigazgatói poszt elválik), a vezérigazgatói posztra egy pécsi személyt javasol a városvezetés (Brandsätter Gábor), akiről Ruzsa alpolgármester elmondta, hogy nagy tapasztalatú szakember. Az igazgatóságba harmadik tagként Vida Jánost kérték fel, aki a PÉTÁV-ot vezeti, és akinek köszönik a felkérés elfogadását. Csizmadia Péter nem értett egyet a szerkeszet átalakításával, de azzal egyetértett, hogy Vida János is bekerült az igazgatóságba. Ruzsa viszontválaszában kitért a Mártírok útjának felújítására, szerinte itt is látszik, hogy a városi cégek közti stratégiai együttműködésen még javítani kell.

Kővári János szerint nem kell az előző cégvezetőt rossz hírbe hozni, szerinte anno a városvezetés úgy vette át a régi pécsi vízműcéget, hogy magas árak mellett mindig veszteséges volt, de jutalmakat osztott ki magának, ez megfordult Sándor Zsolt vezetése alatt. Másrészt innovatív volt a cég, mert ebben az időszakban jött létre a biogáz üzem, és az északi elkerülő út (Surányi-Angster útvonal) felújítása jól sikerült. Csizmadia Péter annyit kért, hogy külön szavazzanak Vida János kinevezésére és az új vezérigazgató személyére. Ruzsa szerint többek közt azért fogja mérni a városháza maga a városi cégeket, hogy kiderüljön, a pécsiek hogy látják a városi cégek munkáját. Némi vitát követően Péterffy kérte, hogy Csizmadia javaslatáról szavazzanak, majd utána az új vezérigazgatóról is szavaztak. Végül elfogadták az előterjesztést. 

A 14. napirend a Biokomról szól, itt társ-ügyvezetőt neveznének ki Meixner Barna személyében, Ruzsa alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a következő uniós ciklusban még nagyobb feladata lesz a városüzemeltetési cének, ezért is van szükség a kinevezésre többek közt. Csizmadia Péter (Fidesz) szerint túl nagy a társaság ahhoz, hogy középvezetők tudják vinni a feladatokat, de szerinte a társ-ügyvezetőség csak egy újabb jelentős kiadás. Hozzátette, megfelelően szervezett divíziók és osztályok el tudják látni a többletfeladatokat. Az előterjesztés elfogadta a közgyűlés. 

A 15. napirend egy közfeladat-ellátási megállapodás megkötéséről szól, melyet a Pécsi Kommunikációs Központ Kft-vel köt az önkormányzat, egy módosításról szól igazából Ruzsa Csaba alpolgármester szerint. Csizmadia Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy anno közadatokat kért ki a cégtől, amely azzal utasította el a kérést, hogy a cég nem lát el közfeladatokat. Ruzsa úgy látja, hogy nem jó, hogy nem adták ki a közadatokat. Kővári pedig elővette azt a véleménycikket, amelyet az önkormányzati lap főszerkesztője írt a Ferencesek utcai biciklis ügy kapcsán, és amely véleménycikk a Fidesznél kiverte a biztosítékot annak egy szava miatt. Ruzsa alpolgármester szerint ez a téma nem tartozik a közfeladat-ellátási szerződéshez. Az előterjesztést elfogadták. 

A 16. napirend a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról szól. Péterffy Attila polgármester elmondta, több mint 350 tagja van ennek a szövetségnek, és egyike a 8 olyan szervezetnek, amellyel a kormánynak tanácskoznia kell, ha olyan ügy van, ami az önkormányzatokat érinti. A polgármester kitért arra, hogy ugyan társelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségében, de úgy érzi, hogy a MJVSZ nem kellően képviseli Pécs érdekeit, ezért is javasolják a MÖSZ-höz a csatlakozást. Kővári János felszólalt, és nem értette, hogy miért érzi ezt Péterffy, kért erre egy indoklást, és a MÖSZ nem a megyei jogú városok fóruma. Azt sem érti, hogy miért kell erre másfél millió forintot fizetni.

A polgármester válaszul elmondta, a MÖSZ a falutól a fővárosig minden település képviseletét ellátja. Hogy az ellenzéki vezetésű városokat miért nem képviseli kellően az MJVSZ, az Péterffy szerint politikai kérdés, a szervezetnek pedig a kaposvári fideszes polgármester az irányítója, ebben is lehet a probléma gyökere. Hozzátette, azon is el lehet gondolkodni, hogy az MJVSZ-ből kilépjenek adott esetben. Kóbor József üdvözölte a lépést, mint emondta, a MÖSZ-nek jó uniós partnerei vannak (Európai Régiók Bizottsága, melynek magyar küldöttségében Kóbor is tag), szerinte így talán több lehetőség lesz arra, hogy Pécset közvetlenül be lehessen kapcsolni az Európai Unió munkájába. Azért is támogatja, mert a cél az, hogy az uniós források elosztásából az önkormányzatok se maradjanak ki és ne a kormányokon keresztül, hanem közvetlenül kaphassanak ezekből a forrásokból.

Csizmadia Péter reagált az elhangzottakra, szerinte az lett volna az elegáns lépés, ha egyből kilépnek az MJVSZ-ből, vagy legalább Péterffy visszalép a társelnöki posztról. Kővári szerint pusztán politikai okból kar a városvezetés átlépni egy másik önkormányzati szövetségbe, és arról hozsannázott, hogy az elmúlt 10 évben milyen jó volt, mert a kormány csak Pécs válláról 42 milliárdos adósságot és az iskolafenntartás terheit vették le. Kóbor József szerint jó  a lépés, megyei jogú városok alatt pedig nincs nagyon politikai színezete az önkormányzatoknak. Az előterjesztést elfogadták. 

14:39: Megválaszolt kérdések és az IT HUB-projekt

Visszatért az ebédszünetről a közgyűlés jó 15 perces késéssel, Kóbor József (LMP) tette föl a kérdését a lakáskoncepcióról, annak hiányáról. Kóbor szerint nyáridőben szoktak kibukni a hatalmas lakbér- és egyéb hátralékok, a lakásfoglalók kérdése és az önkormányzati lakások lepusztult állapota - ez jó 30 éves ügy, és időközben roncstársadalmi problémává vált. Arról érdeklődött, hogy ezt miként kívánja kezelni az önkormányzat, és 30 év után lesz-e bérlakás-koncepciója a városnak. Péterffy Attila polgármester elmondta, 2014-2030 közti koncepciója van, ezt még 2014-ben fogadta el a közgyűlés, illetve van egy régebbi lakáskoncepciója is, majd ismertette, hogy milyen ismérvek mentén lehet jelenleg felmondani egy lakásbérletet. A lakásgazdálkodási csoport egyik célja a meglévő és felhalmozódott nagyméretű tartozás lefaragása, itt legtöbbször személyes egyeztetésekkel próbálják csökkenteni a hiányt, de nem céljuk a kilakoltatás. Kitért a Lánc utcai épülettömbre, annak felújítását tervezik, a 120-nál több lakás egyszeri és komplex felújítására jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, de a 2020-as költségvetésben van egy konkrét összeg elkülönítve a projektre. Ennek kapcsán több családnak is megoldást kell találni az elhelyezésére, keresik a szakmai megoldást. 

Berényi Zoltán (ÖPE) egy pécs-somogyi épületről érdeklődött, hogy mikor lesz annak életveszélyes állapota megszüntetve. Második kérdése egy onnan nem messze lévő támfal megújítását célozta, a harmadik pedig a Pécs-Somogyon létrehozandó körzeti megbízotti iroda létesítéséről szólt. Ehhez kapcsolódóan Berényi hozzátette, irodahelyiség van, szóval sokat nem kellene ott ügyködni. A polgármester azt válaszolta, hogy az első ügynél a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása megvalósult, de szerdán ismételt bejárást tartanak az önkormányzat emberei. A második kérdésre elmondta, a támfal megépítését a 2021-es költségvetés terhére lehet betervezni, de felkérték a Biokomot, hogy figyeljenek oda a szakaszra. A harmadik kérdésre ismételten elmondta, hogy a Szeptember 6-ai téri közbiztonsági centrum fél éves tapasztalatai nyomán fognak dönteni a vasasi kmb-irodáról. Berényi Zoltán visszakérdezett, hogy a vagyonhasznosítótól mikor érkeznek szerdán megvizsgálni az ingatlant, mert emailt nem kapott. Péterffy elnézést kért, és elmondta a bejárás időpontját. A másik két kérdésre is megköszönte a válaszokat a képviselő. 

A képviselői kérdések megválaszolása után a polgármester Nemes Balázs innovációs biztost kérte, hogy számoljon be az IT HUB-projektről. Nemes elmondta, már célegyenesben van a projekt - bővebben itt írtunk róla -, és a város részéről 300 ezer forintos költséget jelent, de huzamosabb ideig sem jelent nagy költséget az önkormányzatnak, alapvetően privát forrásból valósul meg a projekt, miközben a helyszínt a vagyonhasznosítón keresztül veszik igénybe, vagyis bevétele is keletkezik a városnak. Ruzsa Csaba alpolgármester megköszönte a projektben résztvevő cégeknek, hogy a vírushelyzet ellenére nem állt le az egyeztetés. Az előterjesztést (mely reggel került fel a napirendi sorra) elfogadták, és így járt a következő előterjesztés is, mely több cégnél a könyvvizsgálók cseréjéről szól.

12:57: Nagy vita övezte a ZSÖK új ügyvezetőjének megválasztását

Visszatért a szünetről a közgyűlés, a 10. napirend a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. új ügyvezetői igazgatói megválasztásáról szól. Bognár Szilvia alpolgármester szerint a ZSÖK még mindig nem tudta önmagát meghatározni, és hozzátette, nem azt a profilt keresik, akit ma meg fognak választani. Bognár László (Fidesz) megköszönte a pályázóknak, hogy elindultak a megmérettetésen. Hozzátette, Kiss László visszavonta a pályázatát, így igazából két csapat pályázata marad benn (Doboviczki Attila és Szuhay Márton párosa, valamint Bleszity Péter), de a határozati javaslatban csak Bleszityről van szó, szerinte ez nem annyira szabályos. Mint kifejtette, politikai vita és szakmai vita kísérte a pályázatot, a ZSÖK országos viszonylatban is komoly cég, amelynek vezetéséhez komoly gazdasági tapasztalatok kellenek, másrészről viszont nagy jelentőségű kulturális intézmények tartoznak a cég alá. A vita abban áll, hogy gazdasági képzettség szempontjából, vagy kulturális szempontból megfelelő jelöltet találjanak. Bleszity Péter pályázata inkább a gazdasági, míg a Doboviczki-Szuhay kettős inkább a művészeti vonalról közelített a pályamunkájukban. Szerinte a két irányt nem kellene ennyire elválasztani és lehetne találni olyan személyt, aki mindkét irányvonalban teljesít. Azt javasolta a képviselő, hogy a mostani pályázatot érvénytelenítsék és írjanak ki újat, ezt támogatta a kulturális bizottság is. Hozzátette, nagyon sok jó ötlet volt mindkét pályamunkában, de ez a gyengéjük is, mert nem bontakozott ki bennük egy egységes koncepció.

Kővári János visszakanyarodott a ZSÖK és a Zsolnay Negyed ötletének kialakulásához: civilek találták ki, de aztán a politika belépésével az intézményesülés felé ment el - és most is ezt lehet érzékelni. Az ÖPE-KDNP azt támogatja, hogy a szakmaiság érvényesüljön, támogatják az új pályázat kiírását is. Ruzsa Csaba alpolgármester szerint a tapasztalatok tekintetében nincs visszanézés, de ha lett volna korábban nyílt pályázat és művészeti tanács, akkor vissza lehetne keresni az ottani tapasztalatokat - de ilyen nem volt. A két előterjesztés ezt az irányt (legyen egy végrehajtói és egy stratégiaalkotói rész a ZSÖK-nél) képviseli - magyarázta. Kővári szerint volt művészeti tanács korábban is, és tovább kell a ZSÖK koncepcióját csiszolni. Péterffy Attila polgármester elmondta, tavaly a választási programjukban is szerepelt, hogy milyen stratégia mentén alakítanák a ZSÖK-öt, ennek tudatában szavazták meg őket. Csizmadia Péter nem értett egyet Ruzsa Csabával, szerinte alapvető felfogásbeli különbség van köztük, és ők úgy látják, hogy a városvezetés elképzelése nem lesz előremutató. Egyetért abban Bognár Szilviával, hogy nincs meg a megfelelő ember a pályázók között, ezért lenne szükség egy új pályázatra, hogy akár egy nemzetközileg is elismert szakembert lehessen a ZSÖK élére választani. Bognár Szilvia elmondta, a művészeti tanács felállítását már megszavazták, ám az ügyrendje még nincs lefektetve. A művészeti tanács létrehozásával egyetért, érvelése szakmai alapú, hogy nem találták meg azt a profilt, akire vágynának. 

Bognár László elmondta, két pályázatról kell dönteni, és már sokan kifejtették, hogy szerintük mi a probléma a két pályázattal, ezért ragaszkodnának ahhoz, hogy legyen új pályázat. Berényi Zoltán (ÖPE) arról beszélt, hogy összefoglalta koronologikusan, hogy miképp is ment a döntéshozatal (először nem született döntés, majd lett döntés az egyik pályázóról, de aztán a kulturális bizottság nem támogatta a döntését a bírálóknak, majd a kultúráért felelős alpolgármester sincs az ügy mellett), akkor szerinte új pályázatot kell kiírni. Csizmadia Péter kérte, hogy Kunszt Márta, mint korábbi kulturális alpolgármester és P. Horváth Tamás, mint a kulturális bizottság elnöke is nyilvánuljon meg az ügyben. Ez nem történt meg, a vitát a polgármester lezárta, és először Bognár László indítványáról szavazott a grémium, amelyet elutasítottak. Eztán az eredeti előterjesztésről voksoltak a képviselők, amit elfogadtak (vagyis Bleszity Péter lett az új ügyvezető). A közgyűlés eztán ebédszünetre ment, várhatóan kettő órától folytatódik az ülés.

12:00: Miszler Tamás lett a Csorba Győző Könyvtár igazgatója újra

A hetedik napirendi pont vita nélkül ment át (Dr. Battyáni Istvánné, a Nyugati Városrészi Óvoda óvodavezetője jogviszonyának saját kérésére felmentéssel történő megszüntetése nyugdíjazás miatt), Bognár László dícsérte a nyugdíjba készülő pedagógus munkásságát.

A nyolcadik napirendi pont (a Csorba Győző Könyvtár igazgatói posztjára kiírt pályázatról döntés) kapcsán Bognár László kért szót, és kifejtette, mint a bíráló bizottság tagja, hogy az eddigi igazgató Miszler Tamás kapta a legtöbb támogatást. P. Horváth Tamás kulturális bizottsági elnök hozzátette, a bizottság egyhangúlag támogatta Miszler Tamás kinevezését.

A 9. napirend a Janus Pannonius Múzeum vezetői posztjára szóló pályázat kiírásáról szól, ennek kapcsán a polgármester ismertette a menetrendet, várhatóan jövő januárjában lehet döntést hozni az igazgató személyéről. Bognár László arról kérdezett, hogy beépült-e az előterjesztésbe egy módosítója, miszerint a pályázatnak országos szinten is meg kellene jelennie, ezt a kulturális bizottság támogatta. Bognár Szilvia alpolgármester elmondta, hogy országos szakmai szervezet honlapján is meg fog jelenni a pályázat, ezt Bognár László megköszönte, és így eltekintett a módosító indítványától. Az előterjesztést elfogadták, Péterffy Attila 10 perc technikai szünetet rendelt el. 

 

11:25: Megszavazták a sportfejlesztésekért felelős polgármesteri biztost, a Momentum több ellenőrzési lehetőséget kért - ezt is elfogadták

A hatodik napirendi pont (polgármesteri biztos kinevezése a sport- és nagyberuházásokra) kapcsán a polgármester elmondta, sok olyan sportberuházásra nyílt és nyílik lehetőség az aquapark-projekt mellett, illetve ott van a honvédelmi sportközpont  is, amelynél kell ilyen külön biztos. Ennek a biztosnak a feladatát képezni a PSN átalakításának szakmai felügyelete. Szerinte az előterjesztésben szereplő Török Ottó elismert szakember a sport világában. Vári Attila (Fidesz) elmondta, régóta ismeri Török Ottót, nagyon komoly beosztást vitt, sok közös munkájuk volt közösen, annyi kiegészítést tett hozzá, hogy most látszik, milyen komplex munkát végzett és végez a PSN, és reméli, hogy ezt Török el fogja végezni. Azzal a Fidesz nem ért egyet, hogy újabb státuszt hoz létre a városvezetés, de Törököt támogatják.

Kóbor József is ugyanerre kérdezett rá, illetve arra is kitért, hogy az aquapark miért kapcsolódik ide, mert hogy ez a projekt még nincs teljesen kialakítva, és kissé más téma, mint a sportberuházások. Szerinte itt még a városi polgárok véleményét is meg kellene tudni, de még eleve nem áll olyan szinten, hogy ahhoz konkrét végrehajtó embert kelljen kinevezni. Péterffy válaszul elmondta, az aquapark és a versenyuszoda együtt tud működni, külön-külön viszont csak vinné a pénzt. Hozzátette, tavaly a választási kampányban 10 pécsi közül 8 szükségét érezte az aquaparknak. De a projektet elő kell készíteni, ezért vették ide - nyilván, még sokat morfondírozhatnak az elképzelésen. Kővári János elmondta, ő Törököt nem ismeri, de Várit igen, és hozzátette, Török jelenleg is 700 ezer forintos megbízással ott van a PSN-nél, mire alkalmazták eddig és mennyiben változik a feladatköre - kérdezte. Hozzátette, az ÖPE-KDNP frakció nem támogatja a kinevezést, ez csak politikai kifizetés.

A polgármester elmondta válaszul, Török Ottó jelenleg tanácsadó a cégnél, ezért nehezen tudná ilyen pozícióból kontrollálni a PSN átalakítását szakmai szempontból, mert így a vezérigazgató beosztottja. Csizmadia Péter elmondta, az elmúlt egy évben nem nagyon történt semmi az auapark-projektnél egy kútfúrást kivéve, illetve a vásárcsarnok is kész projekt volt, csak a maradék pénzt kellett megtalálni, ami hiányzott. Ehhez hozzátette, nem érti, hogy miért hitelből kellett ezt elindítani, szerinte ez azt jelenti, hogy a kormánnyal való tárgyalás zátonyra futott. A külön biztos kinevezését sem érti a Fidesz frakcióvezetője, mert hogy van a városnak megfelelő projektmenedzsmentje. Külön pozíció létesítése miatt a Fidesz nem tudja támogatni a kinevezést - tette hozzá.

Péterffy válaszul elmondta, Csizmadiát megcsalta az emlékezete, a vásárcsarnok-projektet nem úgy viszik tovább, ahogy megkapták, mint ahogy az aquapark-projekt sem állt olyan fényesen, mint ahogy ezt Csizmadia emlegette.  A fideszes frakcióvezető szerint a vásárcsarnok beruházása tényleg csak arra várt, hogy bejöjjön a kormánytól a maradék pénz, ennek ellenére végül hitelből indították el a beruházást. Az aquaparknál talán már tettek egy próbafúrást egy év alatt, szerinte ez nem sok. Péterffy szerint már Páva Zsolt polgármestersége végefelé sem sikerült a kormány meggyőzni arról, hogy engedélyezzék a vásárcsarnoknál a korábban megítélt források átcsoportosítását. Ez nem sikerült, mint ahogy az új városvezetésnek sem sikerült eddig, ezért döntöttek a hitel mellett. Az aquapark-projekt 500 millió forintot kapott az előkészítésre, ám hiába emlegette Csizmadia, hogy milyen jó a városfejlesztési cég, mégsem oda, hanem a PSN-hez került az 500 millió forint. Csizmadia Péter ismét szót kérve azt mondta, valóban a PSN menedzselte az aquapark-projektet, de úgy látja, hogy egy teljesen új biztosnak is együtt kell működnie a meglévő helyi szakmai szervezetekkel, de nem is lenne szükség új pozícióra. Péterffy szerint a PSN-nél nincs erre kiemelt kompetencia, de talán a városfejlesztési cégnél sincs, ezek a projektek ennél sokkal nagyobb volumenűek.

Sajgó György (Momentum frakcióvezető) elmondta, két módosításuk van a napirendhez, az egyik, hogy a polgármesteri biztos negyedévente számoljon be a közgyűlés előtt a munkájáról, illetve hogy a beszámolójáról több bizottság is tárgyaljon. Kunszt Márta (DK frakcióvezető) elmondta, eleinte ők is aggályosnak tartották, hogy miért nem a PSN-en belül oldják meg ezt a feladatot, de aztán meghajoltak az érvek előtt. A Momentum ellenőrzési módosításával egyetértenek, ha ezt elfogadják, akkor tudják támogatni a kinevezést. Kővári János szerint a városvezetés koalíciós társai sem bíznak meg az említett személyben, ezért is fogalmaztak meg módosításokat. Arra is rákérdezett, hogy 700 ezer forintért nem tudja ezt a feladatot ellátni, miért van szükség havi bruttó 1,1 milliós új fizetésre. Csizmadia Péter a Momentum módosítására utalva felvetette, hogy a sűrűbb és folyamatos ellenőrzésre szükség van, ezt a monitorozást támogatni tudják. Viszont azt nem tudják támogatni, hogy egyéb önkormányzati ingatlanokra kiterjedő vagyongazdálkodási feladatokat nem delegálnának a polgármesteri biztosra, ezt a részét nem tudják támogatni.

Ruzsa Csaba alpolgármester szerint a politikai cirkusz helyett inkább szakmázzanak, majd pár mondatban összefoglalta, hogy kész van a jégcsarnok-koncepció, de másik kettő is jól áll. Az aquaparkot meg szeretnék építeni, a kormány feketén-fehéren jelezte, hogy ehhez tervek kellenek. Azzal sem értett egyet, hogy az üzemeltető cégeknél agyaljanak a fejlesztésekről, anno ezért lett létrehozva a városfejlesztési cég. 40 milliárdra rúg a szóban forgó több projekt, ehhez kell egy menedszer - magyarázta. Jövő év elején az aquaparknál le tudják tenni a kész terveket - tette hozzá, és kitért rá, hogy előkészítési költségek nélkül nem tud egy beruházás megvalósulni. Kővári János szerint az képtelenség lenne, hogy Török Ottó egymagában tervezi és menedzseli le az összes projektet. Nem érti, hogy ez miért nem a városfejlesztési cég munkája. Péterffy szerint meddő a vita, Ruzsa alpolgármester meg hozzátette, hogy a városfejlesztési cégnek a projektek előkészítése a feladata elsősorban. Kővári szerint teljes a káosz, Ruzsa pedig ismét megmagyarázta a dolgokat. A polgármester a vitát lezárta, először a Momentum módosító indítványáról szavazott a közgyűlés, el is fogadták mindkét részét annak, majd elfogadták az előterjesztést is. 

10:41: Kővári új adófajta bevezetését indítványozta, ha már kiesett a reklámadó

A második napirendi pont a művészeti tanács felállítását és az önkormányzati bizottságokat érinti, ezekkel módosul a szervezeti és működési szabályzat. Bognár László (Fidesz) arról beszélt, hogy a frakció most tartózkodni fog (mivel októberben is tárgyalni fognak a tanácsról), és egy technikai jellegű kérdést tett fel, miszerint a művészek közé miért kell beírni, hogy a 9. tag a civil szférából érkezik, mikor mindegyik művész civilnek tekinthető. Illetve több művészeti ág bontásban szerepel, ennek kapcsán jegyezte meg, hogy a képzőművészetet is lehetne bontani, például építészetre, és ne legyen dedikáltan civil szereplő, hiszen mindenki a politikán kívülről érkezik. Bognár Szilvia alpolgármester elmondta, a mozgástér kapcsán írták be, és vannak olyan művészeti képviselők, akik abszolút civilek, ezért is szerepel ez a meghatározás az előterjesztésben. Arra is rákérdezett az alpolgármester, hogy a művészeti tanácsnál a "helyi" jelző szükséges-e a szövegben. Az előterjesztést elfogadták, némi technikai szünettel egybekötve.

A harmadik napirendi pont az építményadó módosításáról szól, amit azért kell megváltzotatni, mert egy kormánydöntés értelmében az önkormányzat nem vethet ki adót a reklámhordozókra. Ez Pécsnek idén mintegy 45 milliós adóbevétel-kiesést jelent, éves szinten 97 milliós bevétel esik ki - ismertette Péterffy Attila. Kővári János elmondta, anno ők javasolták a reklámfelületek adóztatását, nem öröm, hogy most ezt vissza kell vonni. Szerinte új adóbevételi lehetőséget kell keresni, ahonnan ezek pótolhatóak. A következő közgyűlések valamelyikén kell az adókról szóló rendeleteket elfogadni, eddigre találni kell új adófajtákat, amik nem a lakosságot és a kis cégeket érinti. Ruzsa Csaba válaszul elmondta, elutasít mindenfajta adóemelést, amely a lakosságot és a cégeket érinti, jelenleg folyik egy új konstrukció kialakítása, amellyel olyan évi 80 milliót vissza lehet hozni.

Kővári szerint kiforgatta Ruzsa a szavait, de ő azt ajánlja, hogy például a külföldi diákoknak kiadott, de be nem vallott albérleteket is be lehetne vonni az adózásba, mert ez nincs rendjén, de nem adóemelésről beszélt, hanem igazságos közteherviselésről. Ruzsa válaszolt, szerinte csűrhetik és csavarhatják a szót, de ha a szállásadók zömmel pécsiek, akik három adónemet fizetnek, ezért ha még egy negyediket is kapnak a nyakukba, az adóemelés nála. A NAV és az adóiroda az utóbbi években nagyon figyeli ezt a szegmenst, de innen nem jön be akkora összeg, mint amennyi kiesik. A járvány második hullámában eleve várható, hogy a külföldi diákok egy része nincs is a városban. Kővári szerint a mostani városvezetés tavaly, vagy idén leépített 16 főt az adóirodából, ennek ellenére dolgoznak keményen az adóirodán. Ruzsa alpolgármester nem értett vele egyet, a vitát Péterffy Attila lezárta, az előterjesztést megszavazta a közgyűlés.

Így járt a negyedik napirendi pont is, itt vita sem volt. Az ötödik napirendi pont kapcsán Topán László (Momentum) elmondta, a városfejlesztési és kommunális bizottság kétszer is tárgyalta az előterjesztést ("Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása), így alakult ki a végső szöveg. Ezt is elfogadták.

 

10:20: Gyorsan lezavarták a költségvetés módosítását

Visszatért a közgyűlés, a polgármester elmondta, a zárt ülésen a következő döntéseket hozta: Walterné Müller Judit a Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese lett, döntöttek a Faluhelyi Ferenc-díjról is, illetve az Egyesített Egészségügyi Intézmények főigazgatói posztjára Szentivánszkiné dr. Örkényi Annát bízzák meg.

A zárt ülés után Péterffy Attila ismertette az első napirendi pontot, mely az idei költségvetés móosításáról szól. A polgármester röviden összefoglalta, hogy a márciusban beütő járvány hogyan befolyásolta a büdzsé alakulását, megköszönte a Magyar Államkincstár dolgozóinak segítségét. Kitért rá, hogy számolni kell jelentős gazdasági visszaesés kialakulásával, és arra is figyelni kell, hogy ismét itt a járvány, a védekezés költségeit az önkormányzatnak figyelembe kell venni. Kővári János arról érdeklődött, hogy a mostani módosításban nem látszik, hogy tavasszal mintegy 2,5 milliárdos összeget zároltak, ezért arról kérdezne, hogy mi van ezen összegekkel, feloldották-e a zárolást.

Ruzsa Csaba alpolgármester elmondta, nem zárolás, csak felfüggesztés volt, és az iparűzési adóbevételekre is várni kellett, egyelőre nem látják, hogy mekkora a visszaesés, előzetesen 20 százalékkal számoltak csak ennél az adónemnél. Mivel az iparűzési adó befizezési ideje szeptember 30-ra ki lett tolva, reálisan október közepére fogják látni a helyzetet, akkor tudnak bármit mondani. Csizmadia Péter (Fidesz frakcióvezető) is Ruzsát kérdezte, hogy előzetesen mit lehet látni a befizeések kapcsán. Ruzsa alpolgármester szerint eddig 2,5 milliárd jött be az iparűzési adóból, körülbelül 510 millió forint jött be ingatlanadóból szeptember közepéig, de a végső számokat a jogszabályváltozások miatt sem látják, saccolni meg nem szeretne, mert az félrevezető lehet. Kővári a visszatartott kifizetések hatására volt kíváncsi, erről kérdezett, mert van olyan információjuk, hogy vannak olyan városi cégek, ahol már milliós kifizetetlen számlák vannak.

Ruzsa Csaba elmondta, a Biokomnál költségvetési módosítások vannak, a ZSÖK-nél várják az állami támogatás beérkezését, a színháznál megoldódott a helyzet, a logika az, hogy a működés fenntartását mindenhol fenn kell trtani, mert a második félévben érkeznek be az adóbevételek (amik határidejére egy kormányzati döntés van hatással). Zajlanak az egyeztetések a cégekkel - tette hozzá. Kővári János a színházra kérdezett rá, állítása szerint az állami támogatás 160 millióval lesz kevesebb a tavalyinál, ez mit okoz a teátrumnál. A ZSÖK ügyére is rákérdezett, hogy mit okoz az, hogy még mindig nem jött meg az állami támogatás. Az alpolgármester elmondta, a ZSÖK-nél van egy szerződés, amit nem az önkormányzat nem tart be. A színháznál a tavalyi költségvetés sem volt jó, ez sokkal komplexebb történet, a taó-pótlás forrása is megszűnt jogszabályilag. Szerinte nem jelenthet problémát a kiesés, de várják még a költségvetés elkészítését a színháztól. A módosításról szóló napirendet elfogadta a közgyűlés 17 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett. 

 

9:36: Két új napirendi pont is felkerült, Kővári indítványát megdicsérték, de leszavazták

Péterffy Attila polgármester ismertette a közgyűlés elején a szokásos tennivalókat, interpelláció és napirend utáni felszólalás nincs, kérdésből kettő van, Kóbor József (LMP) és Berényi Zoltán (ÖPE) tennék fel. Kóbor a bérlakásügyről beszélt, elmondása szerint nyáron ismét előjöttek a problémák (lakbérhátralékok ügye), emiatt kérdi, hogy ezt az akut problémát hogyan kívánja orvosolni a a városvezetés. Amellett arra is kíváncsi, hogy lesz-e végre egy új lakásrendelet kidolgozva.

Berényi Zoltán megköszönte, hogy a korábbi kérdéseire végre válaszokat kapott, három elvarratlan szálat említett: egy somogyi ingatlan, ami veszélyezteti a környezetet a leromlott állagával; innen 50 méterre egy támfal és egy korlát okoz gondot; somogyi körzeti megbízotti irodára is szükség lenne. A polgármester megköszönte a kérdéseket, várhatóan ebéd után lesz idő a válaszra.

Kővári János (ÖPE-KDNP frakcióvezető) új napirendi pont felvételét javasolta, amely a környezetvédelmet és az azzal összefüggésben lévő fejlesztéseket célozná. Ruzsa Csaba alpolgármester két napirendi pontot javasolt: a Tüke Buszon kötelező lenne a maszkhasználat a járványügyi előírások miatt és 30 nap múlva büntethető lenne annak hiánya, illetve az IT HUB-projektről számolna be az innovációs biztos. A Tüke Buszt érintő javaslat felkerült a napirendre, mint ahogy az IT HUB-projektet érintő előterjesztés is.

Kővári napirendjét Péterffy megdicsérte, de arra kért mindenkit, hogy ne most, hanem októberben tárgyalják majd, mert annyira komplex a javaslat, hogy mindenkinek meg kell ismernie. Kővári János felszólalt: a javaslatban van olyan rész, aminek a határideje október 15. (zöld busz-program), tehát jó lenne most tárgyalni. Ruzsa Csaba alpolgármester hozzátette, már elindították az egyeztetést, a minisztériumtól várják a visszajelzést, és a programhoz tudnak csatlakozni október 15. előtt.

Zárt ülés következik.

9:15: Indul a közgyűlés, Bertók Lászlóra emlékeztek

A közgyűlés elején P. Horváth Tamás, a kulturális bizottság elnöke emlékezett meg a napokban elhunyt Bertók László költőről, Pécs díszpolgáráról.

Forrás: Pécsi STOP