Péterffy Attila visszahívta a Pécsi Ellátó Központ igazgatóját

2021. április 13. 11:37 2021. ápr. 13. 11:37

2020 novemberében a PEK korábbi vezetője távozott az intézmény éléről. Ekkor Pécs polgármestere – a közgyűlést helyettesítő konzultációt követően – hat hónap időtartamra egy megbízott igazgató kinevezéséről döntött, januárban pedig pályázatot írtak ki az intézmény igazgatói posztjának betöltésére. A megbízott intézményvezető nem teljesítette a vele szemben lefektetett elvárásokat, ezért Péterffy Attila hétfői hatállyal visszavonta a megbízatását és új pályázat kiírásáról döntött.

Péterffy Attila közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, melyet változtatás nélkül közlünk: 

 

Hétfői hatállyal visszavontam a Pécsi Ellátó Központ (PEK) megbízott igazgatójának megbízását. A januárban meghirdetett igazgatói pályázatot eredménytelennek nyilvánítottam, és új pályázat kiírását kezdeményezem.

 

A PEK korábbi vezetője 2020 novemberében közös megegyezéssel távozott az intézmény éléről. Ekkor polgármesteri hatáskörben a közgyűlést helyettesítő konzultációt követően hat hónap időtartamra egy megbízott igazgató kinevezéséről döntöttem, januárban pedig pályázatot írtunk ki az intézmény igazgatói posztjának betöltésére.

 

A megbízott igazgató kinevezésével az volt a célunk, hogy kezdje meg az intézmény gazdálkodásának rendbetételét, a korábbi, nem megfelelő működési gyakorlatok átalakítását. Az intézményben a múlt héten lefolytatott soron kívüli belső ellenőrzés ugyanakkor azt állapította meg, hogy a megbízott igazgató ezt a feladatot nem teljesítette.

 

A belső ellenőrzésről készült jelentés alapján az intézmény pénzgazdálkodási szabályzata továbbra sem átlátható, az egymásnak ellentmondó rendelkezések lehetőséget adnak a vezetők megkerülésére. Az ellenőrök megállapították, hogy bizonyos kötelezettségvállalások előkészítése hiányos volt, míg egyes számlák teljesítését nem az előírásoknak megfelelően igazolták.

 

Az önkormányzat belső ellenőreinek működési hiányosságokat feltáró jelentését a Magyar Államkincstár helyi vezetőinek is megküldtem, akik egyetértettek a dokumentum megállapításaival. Mivel két független pénzügyi szerv is megerősítette a PEK működésével kapcsolatos hiányosságokat, ezért az önkormányzat működéséért felelős vezetőként intézkednem kellett.

 

A megbízott igazgató május közepéig tartó megbízását hétfői hatállyal visszavontam, helyére az intézmény egyik osztályvezetőjét neveztem ki új megbízott igazgatónak, 3 hónap időtartamra.

 

A PEK januárban meghirdetett igazgatói pályázatára egyetlen pályázó, a hétfőn leváltott megbízott igazgató adta be jelentkezését. Tekintettel a belső ellenőrzés külső forrásból is megerősített eredményére, az ő 5 évre szóló megbízását nem tartottam megfelelőnek, ezért a pályázatot eredménytelennek nyilvánítottam. Egyúttal új igazgatói pályázat kiírását fogom kezdeményezni.

 

A PEK működése sok pécsit érint. Az intézmény feladata egyebek közt a pécsi lakásgazdálkodás, a közétkeztetés lebonyolítása és az önkormányzati intézmények működésének támogatása. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a PEK működése minden szempontból kikezdhetetlen legyen, és a pécsiek érdekeit szolgálja. Az új igazgató feladata lesz ennek megvalósítása.

 

Péterffy Attila

Pécs Megyei Jogú Város polgármestere