Szekeres Imre: ha az MSZP kormányozna… (10.) - Boldog időskort!

2022. június 24. 06:46 2022. jún. 24. 06:46

2022. április 3-án a Magyar Szocialista Párt megnyerte a választásokat és kormányt alakított. Cikksorozatomban azt mutatom be, hogy ha így lett volna a szociáldemokrata kormány milyen programot valósítana meg a következő négy évben. Bár nem így történt tanulságos lesz majd összehasonlítani a most alakult kormány és egy szociáldemokrata kormány hozzáállását, tizediként azt, mit tenne az idősek boldogulásért.

Azonnali korrekcióra van szükség

A szociáldemokrata kormány 2023-tól a teljes jogú öregségi nyugdíjminimumot az adott esztendei nettó minimálbér 70 százalékában állapítaná meg. A korábban megállapított ennél alacsonyabb nyugdíjakat differenciált egyszeri nyugdíjemeléssel kipótolná erre az összegre. Ennél kisebb, teljes jogú öregségi nyugdíjat nem lehetne később megállapítani, de a különböző okból megállapított résznyugdíjak lehetnek ennél alacsonyabb összegűek is (jellemzően ilyen, ha valaki több országból kap nyugdíjrészt). Fellépne azért is, hogy az EU-ban legyen minimális nyugdíj, amelynek összege minimum 300 euró legyen.

A szociáldemokrata kormány 2023 januárjától bevezetné az évenkénti nyugdíjemelés vegyes indexálását, amely az infláció (a nyugdíjas fogyasztói kosárral számított) mellett figyelembe venné a nettó keresetek növekedését is. A vegyes indexálás igazságosabbá teszi a nyugdíjak és a keresetek viszonyát, de a nyugdíjak arányában történő (százalékos) mai évenkénti nyugdíjemeléssel a szegény még szegényebb, a gazdag még gazdagabb lesz és ezen az öregségi minimumnyugdíj emelése csak részben segít.

A szociáldemokrata kormány – hogy az indokolatlan különbségeket mérsékelje – bevezetné, hogy öt évig mindenki kapja meg az inflációnak megfelelő emelést a nyugdíjának arányában, az afeletti részt, vagyis a béremelkedés alapján járó összeget viszont egyenlően (átlagnyugdíj szerint) osszák el a nyugdíjasok között. Így minden nyugdíjas – az átlag felettiek is – jogosultak a nyugdíjuk reálértékének – azaz a korábbi fogyasztásuk – megőrzésére. Viszont a kereset-növekedés eredményeiből egyenlő összegben részesülve, az alacsony nyugdíjjal rendelkezők százalékosan az átlagnál nagyobb, a magas nyugdíjjal rendelkezők az átlagnál alacsonyabb mértékben részesülnének.

Az indokolatlan különbséget a szociáldemokrata kormány csökkentené azzal is, hogy minden nyugdíjas számára azonos összegű, az átlagnyugdíjnak megfelelő „13. havi nyugdíjat” juttatna. A társadalmi juttatásként folyósított 13. havi nyugdíj csökkenti a nyugdíjak általános lemaradását a bérekhez képest, és ha összege azonos, akkor érdemi segítséget jelentene az alacsony nyugdíjasoknak, és gátolná az egyre erősebb polarizálódást is.

A szociáldemokrata kormány 2023-tól módosítaná a nyugdíjba vonulási feltételeket. Ezek a módosítások a hatályos nyugdíjformula részei lennének, ezért rendszerszerű ellentmondást nem okoznának, az éves nyugdíjemelésekkel együtt a GDP tíz százalékát felhasználva fedezetük biztosítható lenne. A módosított nyugdíjrendszer rugalmas lenne, korhatár alatt is lehetővé tenné a nyugdíjba vonulást, ahogy egyébként a versenyszférában már régen rugalmas azzal, hogy korhatár felett is lehet nyugdíjba vonulni.

- A mindenkire vonatkozó, az ellátás csökkentésével járó rugalmas korhatár meghirdetésre kerülne 2022-ben és alkalmazásra 2023-tól. Azok a nők, akik legalább 40 évi jogosultsági időt szereztek, a továbbiakban is csökkentés nélkül az általános korhatár elérése előtt nyugdíjba vonulhatnának, szemben a mai helyzettel, jogosultak lennének özvegyi nyugdíjra is férjük halála után.

- A közszférában ma a felsőoktatás kivételével kötelező a korhatár elérésével nyugdíjba menni; csupán az egészségügyben és a közoktatásban lehet kivételt tenni, de ott is csak miniszteri engedéllyel. A szociáldemokrata kormány felfelé is rugalmassá tenné a nyugdíjba vonulást a közszférában is. Ugyanakkor a meghatározott „állami jogviszonyokban” dolgozók (orvosok, tanárok és mások) is dolgozhatnának nyugdíjuk folyósítása mellett, hiszen a többi nyugdíjas dolgozhat a nyugdíja folyósítása mellett, engedély nélkül.

- A szociáldemokrata kormány elismerné a szolgálati idő töredék évét a nyugdíjban annak hosszával arányosan. Ma a megszerzett szolgálati időnek az egész éven felüli része (a töredékév), még, ha az 364 nap is, a nyugdíj összegét nem növeli.

- Nem tartaná a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer feladatának a kiugróan magas keresetek befogadását, ezért a nyugdíj-megállapításnál a jelenlegi kirívóan nagy különbségeket mérsékelné a járulékplafon „visszaépítésével”, és a degresszió növelésével a 2022 utáni keresetekre.

 A rokkantak ellátását a nyugellátás körébe sorolná, egyúttal kárpótolva mindazokat, akiket az alaptörvény-ellenes korábbi döntés miatt anyagi kár ért. A szociáldemokrata kormány a rokkantellátások meghatározásánál figyelembe venné a szolgálati időt és a keresetet. A munkaadókat célirányos adó- és járulékcsökkentéssel ösztönözné a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek nagyobb arányú foglalkoztatására. A rokkantsági ellátásra való jogosultság akkor szűnne meg, ha az érintettnek a munkából származó jövedelme a garantált bérminimumot tartósan meghaladná.

A teljes szöveg olvasható a Szociális Demokráciáért Intézet honlapján:

Forrás: hirklikk.hu