Innovációs biztos, személycserék, civileket vegzáló határozat visszavonása - ez volt a közgyűlésen

2019. november 14. 10:44 2019. nov. 14. 10:44

November 14-én tartotta első rendes ülését az októberben megválasztott pécsi képviselőtestület, melyen többek között a képviselői parkolói kiváltságok eltörlése, városi cégeket érintő fejcserék és az Emberség Erejével Alapítvány ügye is téma volt. A rendes ülés után egy rendkívüli szeánszon pedig két önkormányzati cég vezetőjét is leváltották, innovációs biztost és a civil kapcsolatokért felelős tanácsnokot választottak.

13:43

Kunszt Márta lett a civil kapcsolatok tanácsnoka

A civil kapcsolatok tanácsnoka előterjesztés kapcsán Bognár Szilvia alpolgármester elmondta, dr. Kunszt Márta elismert kutató, társadalomtudós, több évtizede ismert a pécsi közösségekben, ő ezért támogatja a kinevezést. Kóbor szerint ennek a témának kifejezetten a polgármester alá kellene, hogy tartozzon, megfelelő köztisztviselők és társadalmi megbízottak munkája segítené ezt a munkát. Kővári János szerint a civileket sokkal inkább szolgálná az a módszer, ami 2010-14 között volt itt Pécsen (civil kurátorok az önkormányzat által kiírt pályázatoknál, stb.).

Kunszt Márta arról beszélt, hogy megválasztása esetén egy világos tervet fog a közgyűlés elé tárni, hogy miképp szeretné a posztjából adódó feladatokat ellátni. Kővári János ismét csak ajánlani tudta, hogy a programhoz használja Kunszt Márta a 2010-ben kidolgozott koncepciót. Berényi Zoltán szerint az önkormányzati lakásállomány és az amiatt fennálló egymilliárdos kintlevőség is megérne egy tanácsnokot, ők ezt tudnák támogatni. A közgyűlés elfogadta Kunszt Márta kinevezését.

A rendkívüli közgyűlés véget ért.

13:38

Nemes Balázs lett az innovációs biztos

A költségvetési és gazdasági bizottság vezetőjének megválasztása volt az első nyílt napirend a rendkívüli ülésen, ezt vita nélkül fogadta el a közgyűlés (Nyőgéri Lajos helyett dr. Schmuck Roland került a bizottság élére). Az innovációs biztos megválasztásáról szóló előterjesztésnél Csizmadia Péter arról beszélt, hogy most sem szabad teret adni a gyűlöletkeltésnek - utalt arra, hogy Nemes Balázsnak évekkel korábban voltak vitatott kijelentései, amelyekért később bocsánatot kért. Csizmadia szerint Nemes alkalmatlan erre a pozícióra és az is rossz, hogy öt év alatt 30 millió forintot fizetnek ki neki közpénzből. Bognár László arról érdeklődött, hogy egy politikus hogy tud bemenni egy állami fenntartású iskolába, ha azt törvények szabályozzák. 

Péterffy Attila elmondta, az innovációs biztosi poszt nem politikai poszt, ilyen feladatai nem is lesznek Nemes Balázsnak, ő kimondottan a fiatalok itt-tartását célzó csomag végrehajtását felügyeli, nem fog bemenni állami intézményekbe, ilyenről az előterjesztésben sincs szó. Kóbor József arról beszélt, hogy nem fogja támogatni a biztosi kinevezést. Bognár László az innovációs biztos konkrét feladataira volt kíváncsi, Péterffy Attila elmondta, hogy bekopog az intézményvezetőkhöz és bemutatkozik, valamint elmondja, hogy milyen elképzelései, céljai vannak. Ügyrendben a testület megszavazta, hogy Nemes Balázs is hozzászólhasson a vitához. 

Nemes Balázs elmondta, két diplomás közgazdász, van külkapcsolati és gazdasági tapasztalata. Hallgatóként már látta, hogy a pécsi középiskolák és egyetemek hallgatói tapasztalatcseréjének lendülete hanyatlik, ennek fellendítését szeretné elérni. A fizetése kapcsán arról beszélt, hogy mivel több nyelven beszél, ezért a tolmácsok díját meg tudják spórolni. Kijelentette, az iskolák falain belül nem fog pártpolitikát folytatni. 

Barkóczi Csaba (Fidesz) szerint Nemes politikusnak számít, emiatt számukra nem hiteles. Nyőgéri Lajos szerint Nemes Balázs nem a hallgatásáért, hanem a munkájáért kapja a fizetést. Szerinte furcsa, hogy pont Barkóczi beszélt a politikai befolyásolásról, mivel ő a Kosztolányi Céltársulás vezetője, amely az egyetemen politizál. Nemes Balázs az önkormányzat megbízásából fog eljárni - tette hozzá. Barkóczi kikérte magának, arról beszélt, hogy ő sem a Fidesz, sem a Fidelitas, sem pedig a KDNP pártnak nem tagja, ő független, noha a Fidesz támogatta jelöltségét. Hozzátette, már nem a céltársulás vezetője jó fél éve.

Kővári szerint ha Nemes Balázs ezt vállalja, akkor le kellene mondania a Momentumban vitt pozíciójairól. Kővári arról is kérdezte Nemest, hogy az innováció kapcsán mit tud mondani. Nemes Balázs utóbbi kérdésre válaszul elmondta, az első lépés az innovációs lehetőségek feltérképezése, mint a hátrányos helyzetűek tanítása programozásra, vagy kockázati tőkebfektető alapok, hogy ezeket miképp lehet bevonzani a városba, de a feladatok nagy része amúgy szerepel Péterffy Attila programjában. Berényi Zoltán (ÖPE) szerint Nemes feladatainak egy részét civilek is el tudják látni, de például az ifjúsági stratégiai kidolgozására valóban szükség van.

A közgyűlés az előterjesztést 17 igennel, hat nemmel, két tartózkodással fogadta el.

 

13:05

Új vezetőket szavaztak a ZSÖK és a kommunikációs kft. élére - kivonult a Fidesz-KDNP-ÖPE 

A rendkívüli ülés kezdetén határozatképesnek nyilvánította a közgyűlést a polgármester, majd a napirendi sort szavazták meg. Csizmadia Péter ügyrendben kért szót, szerinte a két zárt napirendi pont politikai tisztogatás, és ezért nem vesznek részt a zárt ülésen.

A zárt ülésen a ZSÖK vezetőjének hat hónapra Rózsa Zoltán nevezte ki.

A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. ügyvezetője hat hónapra Bleszity Pétert választották meg - ismertette Péterffy Attila. Rózsa Zoltán a ZSÖK ügyvezető igazgató-helyettese, Bleszity Péter pedig a PKK értékesítési vezetője.

 

12:50

Költözik a Pro Pannonia Kiadó, halasztást kért volna a Fidesz-KDNP-ÖPE

A 3. napirendnél (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása) Kővári János arról beszélt, hogy nem kellene a városi adóirodától 14 főt máshová átcsoportosítani, mert szükség van ekkora létszámra, mivel nagy az adóalanyok köre. Hozzátette, a csökkentés akár azt is eredményezheti, hogy kevesebb lesz adóbevétel. Ruzsa Csaba alpoplgármester szerint nem fog csökkeni az adóbevétel, feladatokat fognak áthelyezni más főosztályokra, ezért van szükség az átcsoportosításra. Az előterjesztést és határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.

A 4. napirendi pont a bizottságok ügyrendjeinek jóváhagyásáról szól, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság szerda helyett hétfőn fogja tartani üléseit. A többi bizottság vezetője is jelezte, hogy az ügyrendeket a bizottságok megszavazták. Bognár László arról beszélt, hogy a korábbi értéktár bizottság feladatköreivel kibővült a kulturális bizottság, valamint a közművelődési kerekasztal kapcsán is kialakították a megfelelő jogköröket. A bizottságok ügyrendjét elfogadta a közgyűlés, mint ahogy az előterjesztés egészét is.

Az 5. napirendi pont két témát tárgyal (Fedezet biztosítása a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításhoz; valamint a Budai Nagy Antal utcai bölcsőde felújítási körüli helyzetről szól). Csizmadia Péter arról kérdezett, hogy Péterffy programjában az szerepelt, hogy innentől nem lesz közbeszerzési tanácsadó alkalmazva, most pedig mégis erről van szó, mi az oka? A polgármester szerint a képviselő rosszul ismeri a programját. A képviselőtestület ügyrendben elfogadta, hogy kettébontva szavazzanak a két témában. A közgyűlés az első témában 17 igennel, 7 tartózkodással fogadta el ezt a részt. A második témára vonatkozóan a közgyűlés 24 igennel, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a részt.

A 6. napirendi pontot (A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata) vita nélkül fogadta el a közgyűlés. A 7. napirendi pont (Döntés a Pécs, Perczel Miklós utca 2. sz. alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződésekről) kapcsán a polgármester elmondta, az ingatlanban szeretnék a Polgármesteri Hivatal több szervezeti egységét áttelepítsék ebbe az épületbe. Bognár László (Fidesz) jelezte, hogy a kultúrális bizottság előtt nem járt az előterjesztés, holott kultúrális jellegű alapítvány (Pro Pannonia Kiadó) áthelyezéséről is szó van benne. Szerinte méltatlan ez a gyors "kilakoltatás" az alapítvány számára, főleg úgy, hogy az előző helyükre több hónapig tartott a beköltözés. Bognár hozzátette, úgy tudja, hogy csak telefonon értesítték a kiadót, hogy hamarosan küöltözniük kell. Bognár megkérdezte, hogy mi erről a véleménye Horváth Tamásnak, a bizottság vezetőjének, mint írónak.

Kővári János szerint Péterffy Attila polgármester a hivatali szervezetet részesíti előnyben a képviselőkkel és frakciókkal szemben. A kiadónak felkínált másik ingatlanban - a Váradi Antal utcában - sokat kell dolgozni a kialakításon. Nyőgéri Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy összesen 35 négyzetmérnyi ingatlanról van szó, amit a kiadó használ, ezt azért nem kell több hónapig pakolászni. A képviselő arra is kitért, hogy emlékei szerint anno Kővári fideszes országgyűlési képviselőként azt kérte, hogy legyen saját irodája, de ez végül nem jött össze. Kővári arra kérte a polgármestert, hogy legközelebb intse meg Nyőgérit, mert személyeskedik. Horváth Tamás szerint az új hely sokkal reprezentatívabb, és a kiadó is beleegyezett a költözésbe. Barkóczi Csaba (Fidesz) annyit kért, hogy mivel a karácsonyi időszak a kiadók életében eléggé sűrű, ezért kér haladékot a költözésre, 2020. március 31-ig. Barkóczi módosítóját a közgyűlés elutasította, a napirendet eredeti formájában megszavazta az előterjesztést. 

A rendes közgyűlés véget ért, öt perc szünet után következik a rendkívüli ülés.

 

11:20

Szócsata az SZMSZ-ről, meg az innovációs biztosról

A második napirend a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szól, Vári Attila (Fidesz) arról beszélt, hogy ezzel az SZMSZ-szel csorbítani akarja az ellenzéki többség a szólásszabadságot, és szerinte Péterffy Attila egy személyben akarja vezetni a várost, és úgy vélekedett, hogy innovációs biztosra sincs szükség, mivel van olyan bizottság, amelynek ez a munkája.

Csizmadia Péter (Fidesz-frakció vezetője) arról beszélt, hogy az új SZMSZ a képviselői jogokat csorbítja, de a polgárok tájékozódáshoz való jogot is visszanyesheti, ezért készített hat módosítást, amelyek nem politikai célzatúak. Arra kérte a képviselőtársait, hogy gondolják át ezt.

Kóbor József szerint a Parlamentben is most akarják szigorítani a házszabályt, és itt is hasonló technikai jellegű megszorításokat lehet látni a tervezetben. Szerinte például a napirend előtti felszólalást meg kellene hagyni. Ezek a korlátozások károsak és feleslegesek. Attól tart, hogy az új kinevezések (innovációs biztos és civil kapcsolatok tanácsnoka) csak pozícióosztogatásokról szól. Nem tudja támogatni, hogy az SZMSZ-módosítás a képviselők megszólalási lehetőségét visszavágják - tette hozzá.

Kővári János az ÖPE-KDNP frakció véleményét ismertette, szerintük bár Péterffyék a demokratikus jogokat emlegették, eddig ők nem érzékelték ezeket, az SZMSZ-módosítás is erről szól. A képviselők mögött több ezer ember áll, ezért is fontos a napirend előtti felszólalás lehetősége, mivel azokon a lakosságnak fontos témákról szokott szó lenni a sajtó nyilvánossága előtt. Kővári szerint van két alpolgármester világosan elválasztott feladatkörrel, ezért semmi szükség két új biztosi posztra - plusz van olyan bizottság is, amely az innovációval foglalkozik.

A frakcióvezető attól tartott, hogy hárompólusúvá válik a munka, ez pedig nem a hatékonyságot támogatja, holott az Péterffyék egyik jelszava volt. Szerinte a négy győztes frakció közti pozícióosztogatásról van szó, ráadásul közpénzből. Úgy vélekedett, támogatni kell a fideszes módosító javaslatokat.

Ruzsa Csaba alpolgármester kifejtette, hogy az innovációs biztos nem vesz át feladatköröket, szerinte pedig a véleménynyilvánítást sem fogják korlátozni, ráadásul a mostani digitális forradalomban sokkal nagyobb közönséget tudnak elérni a politikusok. A civil kapcsolatok tanácsnoka pozíciót azért hozták létre, mert régebben ezt a feladatkört a Civil Közösségek Házán keresztül látták el.

Bognár Szilvia alpolgármester megköszönte Kővári felvetéseit, majd arról beszélt, hogy az innovációs biztosnak jelölt Nemes Balázs a fiatalok között van minden nap, hangsúlyos cél a generációs politizálás, mert szeretnék itt tartani a fiatalokat. Nem hatásköröket akarnak elvonni, többpólusú politizálást kívánnak vinni.

Csizmadia Péter a két alpolgármesteri felvetésre reagált: azt kérdezte, hogy mit szóltak volna ahhoz, ha a Fidesz jelölt volna egy politikust, hogy a fiatalokkal tartsa a kapcsolatot. Szerinte Nemes Balázs alkalmatlan a feladatra, ő azt várta, hogy egy egyetemi professzor, vagy topmenedzser lesz a jelölt. Schiffer Andrást, az LMP alapítóját idézte: itt nem a lóláb, hanem az egész lovarda lóg ki. 

Schmuck Roland (Mindneki Pécsért - MSZP) szerint az innovációs biztos legfontosabb célja, hogy a jól működő gyakorlatokat ismerje és kövesse, ezért kell erre külön személy. Kővári János szerint anno ő már beterjesztett egy olyan csomagot, amely az innovációról szólt. Kőváriék inkább az egyetemről, vagy a gazdasági kamarától vártak volna jelöltet. Arra is kitért, hogy anno a nemzetiségi tanácsnokot a Pécsen élő 11 nemzetiség kérte, míg olyanról nem tud, hogy a civilek kértek volna hasonlót. Szerinte akkor már nemzetiségi tanácsnokra is szükség lenne.

Pokorádi Gábor (Mindenki Pécsért - Momentum) arról beszélt, hoghy a választási eredményből egyértelműen kiderült, hogy hiába is volt innovációs programja az előző vezetésnek, a lakosság a szavazatával azt bizonyította, hogy ez nem volt elégséges.

Csizmadia Péternek is válaszolt Pokorádi (aki véletlenül először Csizi Pétert mondott), szerinte lehet az innovációs biztosjelölt hozzáértését firtatni, de a jelöltnek két közgazdasági diplomája van, öt nyelven beszél, a fiatalokkal foglalkozott az Európai Parlamentben. Csizmadia viszontválaszolt, szerinte az, hogy a jelölt öt nyelven beszél, az csak azt jelenti, hogy nem kell tolmács neki.

Péterffy Attila polgármester felhívta a figyelmet, hogy az innovációs biztos megszavazása egy másik napirendi pont, most az SZMSZ-módosításról kellene beszélni. Bognár Szilvia alpolgármester Kővárinak válaszolt, szerinte lesznek olyan ügyek, ahol a Mindenki Pécsért színeiben bejutott képviselők nem fognak együtt szavazni, mert ügyek mellett működnek együtt. Ruzsa Csaba többek közt annyit kért, hogy adják meg az esélyt az innovációs biztosnak.

Bognár László (Fidesz) szerint a Mindenki Pécsért jelöltjei azért nyertek, mert megvezették a választókat, és bejutva a közgyűlésbe frakciókra estek szét. Ezt a Fidesz antidemokratikusnak tartja, ezért adott be egy módosító indítványt, hogy az egy párthoz tartozó képviselők csak egy frakciót hozhatnak létre.

Berényi Zoltán (ÖPE) szerint üdvözlendők az alulról jövő kezdeményezések, ezeket támogatni kell. Ezért is javasolta a közművelődési kerekasztal létrehozását, amely nem kötelező feladat, de gazdasági szereplőktől kezdve sokan vehetnek részt. Szerinte ennek a kerekasztalnak kellett volna civil referenst választania. Szerinte felül kellene vizsgálni a kérdést.

Barkóczi Csaba (Fidesz) azt kérte, hogy fogadják el Csizmadia Péter módosító javaslatait, szerinte a mostani SZMSZ-módosítás a polgármesteri jogkör erősítését célozza. A korábbi időkeretet meg kell tartani, ne legyenek szűkmarkúak ebben a kérdésben. Csizmadia arról beszélt, hogy arrafelé megy az irány, hogy alpolgármesternek van közgyűlése, nem pedig fordítva (közgyűlésnek polgármestere), pedig ez lenne a helyes irány. Öt percben nem lehet egy indítványt jól ismertetni, maradjon a 12 perc. Azt is kérte, hogy maradjon a 12 perc utáni 3-3 percnyi frakcióhozzászólási idő. A rendelettervezetek szóbeli ismertetését is meg kellene hagyni, ez a pécsieknek fontos igazából.

Csizmadia hozzátette, a napirend előtti hozzászólás intézménye jól működött. Kitért a pénzügyi és ellenőrzési bizottságra (amelyet ő vezet), szerinte az önkormányzati cégeknek időről-időre kötelező jelleggel be kellene számolnia munkájáról a bizottság előtt. Lovász István jegyző az utolsó felvetésre azt válaszolta, hogy ez inkább a bizottság munkaköréhez tartozik - Csizmadia Péter vissza is vonta ezt a módosító indítványát, a többi viszont fenntartotta.

Berényi Zoltán a közművelődési kerekasztalról szóló módosítójáról, valamint a részönkormányzatokról beszélt, utóbbiak a peremkerületekben élőknek fontosak szerinte. Hozzátette, akár kihelyezett kormányablakot és egyebeket is lehetne ezeken a területeken létesíteni. Lovász István jegyző szerint bár a részönkormányzat jó felvetés, sajnos az önkormányzati törvénnyel szemben áll az a mód, amit Berényi a módosítójában felvázolt.

Kunszt Márta (Mindenki Pécsért - DK) is a részönkormányzatokat emlegette, korábban volt, amelyik jól működött, volt, amelyik viszont nem. A Fidesz által hozott törvény szüntette meg ezeket, ezért kellett más megoldásokat keresni.

Kóbor József szerint ő az egyetlen, aki normális pártlistáról jutott be a közgyűlésbe, több pártnak itt szerinte kisebb a támogatottsága, mint az LMP-nek. Támogatja a napirend előtti felszólalás megmaradását, az előterjesztések ismertetésének lehetőségét, viszont a polgármester vita közbeni hozzászólási lehetőségét is támogatni tudja.

A közgyűlés egyesével szavazott Csizmadia Péter módosítóiról. Az első az 5 perc hozzászólási idő 12 percre módosítását indítványozta, ezt a közgyűlés leszavazta. A másodikat (a vita lezárása után maradjon a frakciók és képviselők 3-3 percnyi hozzászólási lehetőse) is leszavazták. A harmadikat (a rendelettervezetek szóbeli ismertetésének lehetősége) viszont elfogadta a grémium. A negyedik módosítót (interpellációs és viszontválaszos időkeretek) elutasította a testület. Az ötödik módosítót (kérdésfeltevésre és válaszra 5-5 perc álljon rendelkezésre) is elutasították. A hatodik módosítót is elutasították. Berényi Zoltán módosítóit is leszavazták. Bognár László (Fidesz) módosítóját ugyancsak elutasította az ellenzéki többség. A közgyűlés 7 tartózkodással, 16 igennel és egy nem szavazattal elfogadta az SZMSZ módosítását.

 

10:00

Péterffy Attila polgármester megnyitotta a közgyűlést, Bognár Szilvia alpolgármester az 1956-os eseményekről beszélt, illetve a pécsi "Mecseki Láthatatlanok" szovjetek elleni heroikus harcait ismertette. A képviselőtestület egy perces néma felállással tisztelgett a pécsi hősök előtt. A közgyűlésen Mellár Tamás független országgyűlési képviselő is részt vesz.

A tiszteletadás után Péterffy elmondta, az 5-ös számú napirendi pontot (PVSK Marketing Kft. támogatási kérelme) visszavonta. Nyőgéri Lajos (Mindenki Pécsért - MSZP) ügyrendben azt kérte, hogy a 6-os napirendi pont kerüljön a lista elejére (ez az előterjesztés vonja vissza az Emberség Erejével Alapítvány korábban megbélyegző fideszes közgyűlés határozatát). Kővári János (ÖPE) jelezte, hogy miután már hamarabb elfogadta a testület a napirendet, így szerinte már nincs helye Nyőgéri kérésének. Lovász Istán városi jegyző elmondta, az SZMSZ értelmében van lehetőség a cserére, ehhez egyszerű szavazattöbség kell. A cserét végül megszavazták, a polgármester 10 perc technikai szünetet rendelt el.

A technikai szünetben tartott sajtótájékoztató után a közgyűlés folytatta munkáját, Kővári János szerint a SZMSZ értelmében a sürgősségi indítványokat lehet csak előre venni, ez az előterjesztés szerinte nem annyira sürgős. Lovász István jegyző szerint a felvetés jogos, a csere jelölése technikai okokból maradt el. Az előterjesztés kapcsán Bognár Szilvia ismertette a közgyűlést nézők előtt a napirend tartalmát, az Emberség Erejével Alapítvány (EEA) ellen még a korábbi, fideszes többségű közgyűlés által hozott határozat visszavonásáról. Hozzátette, a mostani városvezetés nem ad teret a gyűlöletkeltésnek. Az alpolgármester asszony beszédét taps kísérte a karzatról és a képviselők közül.

Kővári János szót kérve arról beszélt, hogy az ÖPE anno sem szavazta meg, viszont következetességet kért az ellenzéki többségtől, hozzátéve, hogy a választás előtt civil szervezeteket hoztak hírbe politikusokkal, és az októberi utolsó közgyűlésen hozott forráskiosztást Péterffyék most leállították. Kóbor József (LMP) egyetértett Kővárival abban, hogy innentől kezdve ennek kell lennie a minimumnak, hogy ne használják fel a civileket politikai célokra. Topán László (Mindenki Pécsért - Momentum) a civil szervezetek fontosságáról beszélt. A képviselő szerint a Fidesz gyűlöletkampányának része volt az EEA elleni kampány itt Pécsen. Topán szerint a Fidesz-KDNP tagjainak is igennel kellene szavaznia, hiszen ezzel tudnák bizonyítani, hogy képesek belátni a korábbi hibáikat és képesek bocsánatot kérni. Kővári annyit kért ki, hogy a jobboldali politikusok nem szeretik a civileket, hiszen az elmúlt 8 évben több száz civil szervezettel volt együttműködése a városvezetésnek. Azzal viszont egyetért, hogy ezt a korábbi szerencsétlen ügyet rendezni kell. 

 

Nyőgéri Lajos (Mindenki Pécsért - MSZP) szerint Kővári János meghasonlott, hiszen 2014-ben még pont a Fidesz kért vizsgálatot a politikus által vezetett bizottság által megszavazott, civileknek szóló támogatások kiosztása miatt. Nyőgéri hozzátette, a mostani választáson is voltak olyan civil szervezetek, amelyek a Mindenki Pécsért Egyesületet támadták. Arra is kitért, hogy eddig a civil szervezetek azért vonódtak be a politikába, mert ha ezt nem tették volna, akkor nem kaptak volna támogatást. Abban egyetért, hogy ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni.

Ruzsa Csaba alpolgármester annyit kért a képviselőktől, hogy józan ésszel szavazzanak, mert elsősorban ők a pécsieket képviselik. Kővári szerint anno ők a bizottságban civil kurátorokat kértek fel, hogy ők döntsenek a civileknek járó támogatások kiosztásához, ezt a gyakorlatot kellene folytatni. Az előterjesztést 20 igennel, 0 nemmel és 2 tartózkodással elfogadták.

Forrás: Pécsi STOP