Ledarálja a rendszer a mesebeli pécsi iskolát, tombolnak a szülők - frissítve!

2018. december 10. 11:23

Csovcsics Erika neve sokaknak ismerős lehet, a Gandhi Gimnázium volt lelke nemrég a kiürülő Pécs-somogyi iskolában kezdett egy olyan iskolát építeni, ami hamar az érzékeny és gondolkodó szülők és gyermekeik kedvence lett. A rendszer nem is hagyta annyiban: elkezdte bedarálni, Erika helyett Mohácsról ültetett a suli nyakába új helytartót a politika, a vívmányokból semmi sem maradt. Ma gyertyagyújtással tiltakoznak és jogi útra lépnek a szülők, kérdés, hogy mi lesz ezután. Frissítés: a tankerület a gyülekezési törvénybe kapaszkodik, a szülők akkor is gyertyát gyújtanak.

A pécs-somogyi Vadgesztenye Általános Iskola szülői munkaközössége eddig némán küzdött az elért vívmányokért, ám a hétvégén kétségbeesett közleményben fordultak a sajtóhoz. A minden részletre kitérő anyagot rövidített, szerkesztett formában közöljük.

Hányattatás 1.0

Az iskola hányattatott sorsát mutatja, hogy a 2010-es évekre veszélybe került a léte is az igen alacsony osztálylétszámok és a szegregáció miatt. Az itt tanító pedagógusok nagy erőfeszítésekkel sem értek el eredményeket, megérett a helyzet valamilyen irányú változtatásra.

A munkaközösség szerint politikai irányultságra, világnézetre, habitusra, társadalmi szerepre való tekintet a gyermekeik jövője a korszerű, képességfejlesztésen alapuló és elsősorban érzelmi biztonságot adó oktatásban van. Ezek a gondolatok vezérelték azt a két éve indult, alulról jövő kezdeményezést, amelyben egy maroknyi szülőkből és pedagógusokból álló csapat közös gondolkodásba kezdett a jövő iskoláját illetően.

A kezdeményezést Csovcsics Erika, a Budai Városkapu iskolaközpont akkori főigazgatója vette szárnyai alá és a kiürülő és szegregálódó Pécs-Somogyi iskolában találtak otthont. Csovcsics Erika, a szülők megfogalmazott igényeit figyelembe véve, kollégáival kialakított egy olyan tantervet, ami összhangban van az állami követelményekkel, mindenben megfelel a hatályos oktatási törvénynek, de alkalmazza a reformpedagógiák hatékonynak bizonyult módszereit és a legújabb oktatási-pszichológiai kutatási eredményeket is szem előtt tartja. Főként pedig a gyermekre figyel: a közösségépítésre, az egyéni fejlesztésre, a képességek kialakítására, a szociális érzékenység elmélyítésére.

A szülők látták, hogy az irány jó és megtapasztaltuk, hogy egy nyitott, együttműködő, folyamatosan a gyerekre figyelő iskolában tudhatják a gyerekeinket. A munka a hivatalos tanterv köré épült, viszont elsősorban a gyerekek önálló munkájára és a kooperatív képességére épített. A tanárok, élve a tanári szabadság lehetőségével súlyozták és válogatták a tananyagot, 6 hetente a szülők is megbizonyosodhattak arról, mivel foglalkoztak. „Volt még mit dolgozni, de minden adott volt hozzá, hogy egy mintaprogram induljon el Pécs-Somogyban és a Pécsi Tankerület felmutathasson egy igazán értékes és előre mutató, országos szinten is jelentős kezdeményezést” - így a szülők.

A program sikerét a szülők körében mi sem mutatja jobban, mint az első osztályba beíratott tanulók száma.

Beiratkozók száma:

2014: 5

2015: 9

2016: 14

2017: 16

2018: 25

Jött kasza meg a mohácsi politikai tiszt

Idén tavasszal a Pécsi Tankerület igazgatói pályázatot írt ki, amelyre egyedül a program megalkotója, Csovcsics Erika jelentkezett, a tantestület és a szülők támogatásával, ennek ellenére a Tankerület, hivatalos indoklás nélkül, eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, majd még a nyári szünet alatt, ideiglenes tagintézményvezetői megbízással Nagy Mariannát bízta meg, aki ezzel a megbízással érkezett az intézménybe. (A szülők közleménye erre nem tér ki, ám úgy tudjuk, a hölgy Mohácsról érkezett, és módszere gyakorlatilag mindenben szöges ellentéte annak, amit Csovcsics Erika addig felépített – a szerk.)

A szülőket Páva Péternél, a pécsi tankerület vezetőjénél tett látogatásuk során biztosítottá arról, hogy az intézményfenntartó továbbra is támogatja az iskolában bevezetett pedagógiai programot.

Hányattatás 2.0

„Ennek ellenére, idén szeptemberben, most már visszafordíthatatlannak tűnő negatív folyamatok indultak el. A programnak egyetlen hírmondójaként a 9 órás iskolakezdés maradt meg, a jelenlegi tagintézmény-vezető a tavalyi tapasztalatokból, biztató folyamatokból egyet sem tartott meg és új pedagógiai programmal sem állt elő. Motiváló tevékenységhez és partneri, emberi hozzáálláshoz szokott gyerekeink egy olyan hagyományos iskolában találták magukat, ahol még a hagyományos iskolai előnyei sem érvényesülnek.

A feszült helyzet és a partneri kommunikáció hiánya oda vezetett, hogy eddig négy pedagógus, köztül Csovcsics Erika, és sok tanuló elhagyta az iskolát. Az idei tanév eddigi tapasztalatai mindannyiunkban a legrosszabb iskolai emlékeket idézi és csak a megelőző években kialakult iskolai közösség tartja bennünk a lelket és ösztönöz minket kitartásra, hogy küzdeni akarunk a gyermekeinket befogadó intézmény jövőjéért ahelyett, hogy azt azonnal elhagynánk.

Októberben a tankerület újra pályázatot írt ki, melyre ezúttal egyedül Nagy Marianna jelentkezett és a szülők hiába jelezték több fórumon is a felmerült problémákat (Nagy Marianna, Páva Péter, tankerület vezető, Hajnal Gabriella, Klik elnöke), gyűjtöttek számtalan aláírást, valamint az Vadgesztenye Iskolai Szülői Közösség egyhangúan és részletes indoklással utasította el Nagy Mariann pályázatát, a Tankerület egyértelműen azt a szándékát hangoztatja, hogy december 10-i határidővel Nagy Marianna pozícióját szándékozik megerősíteni.”

Hogyan tovább, Vadgesztenye?

A szülők leszögezték: nem hagyják annyiban, hogy a központosított iskolairányításban megtestesülő politikai hatalom így elbánt velük és a gyermekeikkel.

„Jogi segítséget kértünk, hogy az eljárásrenddel kapcsolatos kifogásainkat és a szülők panaszait megfelelő fórumon lehessen képviselni, és egyértelmű követeléseket fogalmaztunk meg a pályázattal és Nagy Marianna személyével kapcsolatban, valamint a nyilvánossághoz fordulunk” - áll a közleményben.

December 10-én, hétfőn délután pedig, ami a Tankerület pályázattal kapcsolatos döntésének hivatalos dátuma, 15 és 17 óra között, gyertyákat gyújtanak. „Ha a Tankerület elfogadja a jelenleg kinevezett tagintézmény-vezető pályázati anyagát, sokan útválasztás elé állunk, mert maradni szeretnénk, de nem ilyen körülmények között” - zárták soraikat a kétségbeesett szülők.

12:05 Frissítés: na de hol az igazolás, meg a törvény?

A mai gyertyagyújtás Facebook-eseményénél nemrég jelent meg egy poszt, egy levél a tankerület humánpolitikai osztályvezetőjétől. Gáspár Jenő a nemrég megújított és megszigorított gyülekezési törvénynek való megfelelést firtatja. Azt kéri a szervezőktől, hogy az illetékes rendőrkapitányság igazolását legkésőbb délután kettőig küldjék meg szkennelve, e-mailben.

A Pécsi STOP úgy tudja: ilyen igazolás nem létezik, a szülők azonban ennek ellenére gyertyát gyújtanak a gyermekeik jövőjéért

.

Újabb frissítés: a Tankerülettel szemben a rendőrök nem olyan szigorúak

A Pécsi Tankerület érdeklődésére az egyik szülő reagált. Azt írta: magánszemélyként bárki véleményt nyilváníthat egy gyertya meggyújtásával, így azt még a rendőrök sem tartják indokoltnak bejelenteni. A szülő reményét fejezte ki, hogy a Tankerület az iskola és a szülők gondjaival is ilyen érzékenységgel bánnak majd.