Megdöbbentő módon zárták ki az egyetemi vesztegetési perből a bírót

2017. április 7. 17:23 2017. ápr. 7. 17:23

Kizárták pécsi egyetemi vesztegetésként elhíresült büntetőügyből a tanácsot vezető bírót. A Győri Törvényszék úgy látta, hogy már nehezen tartható fenn a pártatlanság LÁTSZATA.

A napokban kaphatták meg az érintettek a Győri Törvényszék februárban hozott végzését és indoklását arról, hogy a pécsi egyetemi vesztegetési ügyként ismertté vált perből kizárják a tanácsot vezető bírót, Bóka Tibort.

A per az ötödik évében van, ha csak a tárgyalási szakaszt nézzük. A döntésről már lehetett hallani, de azt hivatalos formában sejtésünk szerint csak most kapták meg az érintettek. Onnan sejtjük, hogy nálunk is most landolt egy fénymásolt vagy nyomtatott példány.

Aki még soha nem foglalkozott az üggyel, annak a kedvéért annyit elárulunk: 2010-ben óriási bilincskattogással kezdődött, csaknem 30 terheltjével az évtized gazdasági bűncselekményének indult.

Aztán teltek-múltak az évek, cserélődtek az ügyészek, de valahogy a vád, legalábbis a Győri Ítélőtábla tanácsvezető bírója szerint nem akart igazán végleges, minden kétséget kizáróan törvényes formát ölteni. A bíró gyakorlatilag folyamatosan szólította fel az ügyészséget a vád kiegészítésére, ám erőfeszítése vagy teljesen hatástalan maradt, vagy nem járt számára kielégítő eredménnyel. Emiatt a bíró előbb 2016 júniusában teljes egészében megszüntette a büntetőügyet, majd 2017 januárjában az 1. vádpont vonatkozásában. (Ez utóbbi adta a büntetőügy sava-borsát, ez volt az, ami miatt 2010-ben bilincskattogás verte fel a PTE folyosóinak csendjét, illetve amiért otthonukból vittek el kommandósok embereket – a szerk.)

A 2016-os megszüntetést a Győri Ítélőtábla felülbírálta, a 2017 januári döntéssel kapcsolatban ez még folyamatban van.

Ám Varga-Koritár György baranyai főügyész sem tétlenkedett, 2017 februári beadványában az ügyben eljáró tanács elnökének kizárását indítványozta. Indokolásában egyebek mellett előadta, hogy „nem lát esélyt az eljárás ésszerű időn belüli befejezésére, ami pedig sérti a vádlottaknak az Alaptörvény 28. cikke által biztosított tisztességes eljáráshoz fűződő jogait”. Valamint azt, hogy „álláspontja szerint az eljáró tanács elnöke azzal, hogy a másodfokú határozatban foglaltakat figyelmen kívül hagyva továbbra is kétségbe vonja a vád törvényességét, nem felel meg a bíróval szemben foglalt azon követelménynek, hogy nemcsak pártatlannak kell lennie, hanem annak is kell látszania”.

Varga-Koritár indítványát a törvényszék részben találta megalapozottnak. Megállapították, hogy a bizonyítási eljárás rendben zajlik, „mulasztás nem érhető tetten”. Arról, hogy 2015 szeptemberében újra kellett kezdeni a tárgyalást, a Győri Ítélőtábla is tudott. Ennek oka az volt, hogy a terhelteket védő ügyvédek egy része a sértett PTE-vel is jogviszonyban áll, ám ez csak három évvel a tárgyalás megkezdése után derült ki.

Így a bíróság szerint a főügyész elhamarkodottan jutott arra a következtetésre, hogy a tárgyalást ésszerű határidőn belül ne tudná befejezni a bíróság.

Hivatkozik viszont a Törvényszék Bóka Tibor tanácsa és a másodfokú bíróság közötti „rendkívül mély nézetbeli különbségre”, valamint arra, hogy az ügyészség már több alkalommal is indítványozta a bíró kizárását.

És itt jön a kulcsmondat:

[size="18"]„… önmagában az a tény, hogy a bíró tevékenységét az ügyész rendszeresen kizárási indítványokon keresztül kritizálja, eredményezheti azt, hogy a bíró már nem tud elfogulatlanul tekinteni az ügyre akkor sem, ha ezek a kritikák nem megalapozottak.”[/size]

Azaz:

[size="18"] „… nem várható el … hogy a bírót elfogulatlannak lássák ilyen támadások mellett akkor sem, ha valójában nem elfogult.”[/size]

Így aztán:

[size="18"]„A pártatlanság látszata jelen ügyben az előzőekben már kifejtettek szerint nehezen tartható fenn.”[/size]

Kizárták a bírót. Amihez semmilyen objektív ok nem kellett, csak az, hogy az ügyészség rendszeresen bírálja, és ettől, hogy politikailag is divatosak legyünk, elveszítse pártatlannak látszó jellegét.

Ennyike.

Az, hogy ezek a bírálatok kölcsönesek voltak, és a bíró meg a vád törvényességét kritizálta, szintén eléggé kendőzetlenül, számos alkalommal, éveken át folyamatos erőfeszítéseket tett, hogy az ügyészség lépéseket tegyen a hiányosságok pótlására, talán már soha többet senkit nem fog érdekelni.

A tárgyalás április 24-én folytatódik, ezúttal rendhagyó módon Pécsett, majd a továbbiakban ismét Győrben. Információink szerint egy fiatal bírónő viszi tovább az ügyet, ám ezt hivatalos forrásból még nem erősítették meg.