POSZT: hiába a közérdekű adatkérés, eddig csak lapítás és mellébeszélés volt a válasz

2018. november 5. 06:54 2018. nov. 5. 06:54

Az egyik cég vezetőségének egy része a másikban tulajdonos, a két cég szerződésben áll egymással. Hiába kértük ki a közérdekű adatokat, a POSZT-ot szervező cég válaszra sem méltatott minket, az Aktor vezetője, Szűcs Gábor "Medve" meg azzal indított, hogy igazolja magát az újságíró, hogy tényleg újságíró-e.

Két év alatt 118 millió forint

A Pécsi STOP október 12-ei cikkében vázoltuk fel, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) mögött álló szervező cég (POSZF Kft.) vezetőségének több tagja is tulajdonosként érdekelt az Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft-ben, amely szerződéses viszonyban áll a POSZF-fal.

A cikkben bemutattuk, hogy 2017-ben és 2018-ban összesen nettó 118 millió forintot csorgattak át a POSZF-ból az Aktorba. Egyrészt a színházi találkozón résztvevő előadások utáni jegyeledási bevételek, másrészt különféle szervezési feladatok miatt került át a fentebb írt összeg az Aktorhoz.

Az Aktor elviekben azért lépett szerződésre a POSZF-fal, hogy a társasági adókedvezményt (tao) ki lehessen használni (ugyanis a POSZF nincs regisztrálva előadó-művészeti szervezetként - mert ilyen szervezetek versenyeztetését végzi -, míg az Aktor regisztrálva van). Mindezek mellett azonban különféle szervezési feladatokat is átvett az Aktor, holott a POSZF eleve a színházi találkozó megszervezésére lett kitalálva - vagyis értelmetlennek tűnik egy másik, hasonló profilú cég beszervezése.

Az egyik tulajdonos nem tekinthetett bele a cégiratokba

Az első cikk után a Pécsi STOP interjút készített a POSZF mögött álló egyik kisebbségi tulajdonos, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) elnökével, Keszég Lászlóval.

A szakmai szervezet vezetője többek közt elmondta nekünk, ő kisebbségi tulajdonosként sem nézhetett bele a POSZF gazdálkodásába, ráadásul az MSZT felügyelőbizottsági jelöltjét a szavazáskor a másik kisebbségi tulajdonos (Magyar Teátrumi Társaság - MTT) és a többségi tulajdonos Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) nem szavazta be a testületbe. Vagyis az új felügyelőbizottságban az egyik kisebbségi szervezetnek nincs embere.

Soron kívüli vizsgálat

Első cikkünk nyomán Páva Zsolt pécsi polgármester soron kívüli jegyzői vizsgálatot rendelt el, ennek eredménye elviekben a novemberi pécsi közgyűlésre már elkészülhet. Mindez azért történt, mert a többségi tulajdonos ZSÖK 100 százalékosan a pécsi önkormányzat tulajdonában áll. (Tavaly történt a váltás, addig a többségi tulajdonos a POSZF-ban a pécsi önkormányzat volt.)

Hallgatás és mellébeszélés a válasz a közérdekű adatigénylésre

Mivel a Pécsi Országos Színházi Találkozót zömmel közpénzből szervezi a POSZF, valamint ebből a közpénzből jutott az Aktornak is, október 12-én közérdekű adatigénylést nyújtottunk be mindkét cégnek. Az igénylésben arra kérdeztünk rá, hogy mely alvállalkozókkal milyen feladatokra és milyen értékben szerződött a két cég. Minderre azért volt szükség, mert az Aktorban tavaly egy dolgozó volt, vagyis feltételezhetően az átcsorgatott 118 millió forintból jutott/juthatott több alvállalkozónak is.

A POSZF október 12. óta még válaszra sem méltatta lapunkat (holott erre 15 napja van, illetve ezt egyszer 15 nappal meghosszabbíthatja) - ugyanezt tette egyébként június 15-ei közérdekű adatigénylésünkre, ami után a Pécsi STOP a Transparency International Magyarország segítségét kérte. Az ő igénylésüket már teljesítette a cég, ebből született meg az október 12-ei témaindító cikkünk.

Az Aktor ügyvezetője, Szűcs Gábor "Medve" (aki az országos színházi találkozó fesztiváligazgatója) a 15 napos határidő letelte előtt egy nappal küldött választ - csak sajnos pont azokra a kérdésekre nem sikerült levelében kitérnie, amiket feltettünk neki (ezeket lentebb részletesen tárgyaljuk).

Transparency: átláthatóság helyett azt vitatják, hogy kérdezhet-e egyáltalán a kérdező

Dr. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Pécsi STOP-nak a következőt mondta az egyelőre válaszra sem méltatott, illetve kifogásolt adatigénylések kapcsán:

"Sajnálatos, hogy egy közfeladatot ellátó szervezet nem tekinti elsődleges feladatának azt, hogy bárki számára átláthatóvá tegye a működését, és a hozzá intézett, a gazdálkodására vonatkozó kérdések megválaszolása helyett inkább azt vitatja, hogy a kérdező jogosult-e egyáltalán kérdéseket intézni hozzá.

Mint cseppben a tenger mutatja ez az eset is, hogy mennyire nehéz a gyakorlatban érvényt szerezni a közpénzek átlátható felhasználását előíró szabályoknak."

Medvedörmögések és szerzői megjegyzések

Szűcs Gábor "Medvének" az Aktorhoz intézett adatigényléssel kapcsolatban több problémája is felmerült.

Az első az volt, hogy a közérdekű adatigénylést benyújtónak - Vidó Gábor T. - a nyilvánosan fellelhető információk nyomán "nem állapítható meg a képviseleti joga terjedelme, illetve képviseleti joggyakorlásának módja", ezért ezt igazolnia kellene bizonyító erejű okiratban. A közérdekű adatigénylő személyét is határozottan meg kell jelölni az okiratban, mert a levélből csupán következtetni lehet arra, hogy a "Pécsi STOP online médium képviseletében terjesztette elő a közérdekű adat iránti adatigénylést".

Lefordítva magyarra: az Aktor ügyvezetője szerint az újságíróról nem eldönthető a nyilvánosan fellelhető információk alapján, hogy tényleg újságíró-e, vagy mondjuk a MÁV-nál keréknyomás-ellenőr. Javasolnám az impresszum tüzetesebb átnézését, ott ugyanis benne szerepel, hogy kinek mi a lapnál a beosztása.

Szűcs Gábornak ezen túl is volt problémája az adatigényléssel: szerinte nem olvasható ki az igénylésből egyértelműen, hogy az újságíró (aki ugye, lehet, hogy nem is az) milyen módon kívánja az adatokat megkapni.

Az igénylésben ez a mondat is szerepel, még a kérdések előtt:

"A következő adatokat kérném kiadni részemre elektronikus formában a vidogabor@pecsistop.hu emailcímre címezve"

(- kiemelés tőlem - VGT)

Vagyis ott olvasható, hogy milyen formában szeretném viszontlátni az adatokat. Sőt, hozzá is tettem, hogy ha bármi egyéb közlendője lenne a cégnek a feltett kérdéseken túl a témában, azt is írják bele válaszlevelükbe.

Szűcs Gábor ezt is nehezményezte, ahogy levelében fogalmazott:

"Különös tény ugyanakkor, hogy Ön napra, órára, sőt percre pontosan ugyanakkor juttatta el az adatigénylésre vonatkozó kérelmét, amikor véleménycikke a témában már meg is jelent a Pécsi Stop felületén ezért a harmadik pontban feltüntetett lehetőségtől már tulajdonképp el is tekintett, némiképp lerombolva evvel egy objektív, a tényeket és körülményeket, okokat és indokokat feltárni szándékozó szakember illúzióját."

Ad 1.: az október 12-ei cikk nem vélemény-, hanem ténycikk volt. Ha vélemény lett volna, akkor a Vélemény-rovatban lehetett volna olvasni.

Ad 2.: sosem törekedtem arra, hogy szakember illúzióját keltsem, mert illúziót csak az kelt, aki a valóságot próbálja épp elkendőzni. Én pedig a tényekre vagyok kíváncsi, mint újságíró.

Brumm.