409 millióra duzzad a Horvát Színház felújítási költsége

2017. augusztus 13. 11:51

Nettó 89 millió forinttal tolják meg az elmúlt tél miatti pótmunkák a Pécsi Horvát Színház felújításának költségeit. A pluszpénzt az EIB hitelkeret terhére, átcsoportosítással izzadná ki a város.

A hányatott sorsú Pécsi Horvát Színház felújításáról már számos alkalommal cikkeztünk. A teátrum felújítását eredetileg három évvel ezelőtt be kellett volna fejezni, de valahogy nem sikerült.

Június elején az volt a hír, hogy az önkormányzat 2017 őszére tolta a felújítás befejezésének határidejét. Előtte nem sokkal kiderült az is, hogy az elmúlt kemény tél miatt pótmunkákra van szükség, amik megnyomják a költségeket. Ez ügyben megkerestük Merza Pétert, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, aki konkrét összeget június végén még nem tudott mondani a pótmunkák vonatkozásában, annyit viszont elárult: ezidáig mintegy nettó 350 millió forintba került a 2014-ben kezdődött beruházás.

Most a Pénzügyi És Gazdasági Bizottság augusztus 15-i ülésére készült előterjesztésben azt olvastuk, hogy a pótmunkák költsége nettó 89 598 325, azaz bruttó 113 789 873 forintra rúg, a vállalkozási díj pedig nettó 409 595 698 forintra hízik.

A kivitelezést végző vállalkozó még júliusban terjesztette elő a költség növelésének szükségességét. Többek között azt írta, a félkész beruházás befejező munkálataira létrejött vállalkozási szerződés időpontja és a korábbi vállalkozóval történő Vállalkozási Szerződés Megszüntetése között közel két év telt el, mely időtartam alatt az épület állaga jelentős mértékben megromlott. Erős leázások, fagyások jelei tapasztalhatóak az épületszerkezeteken és a beépített anyagokon, melynek feltárására a közbeszerzési eljárás során a bejáráson nem kerülhetett sor, kizárólag a munkaterület átadás-átvételét követően a műszaki előrehaladás alkalmával lehetett kétséget kizáróan megállapítani, és meghatározni azon műszaki elemeket, melyek pótmunka jogcímén a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükségesnek minősülnek.

Mint írta, a külső színház nézőtér vas elemeinek állapota nem teszi lehetővé az elbontás utáni visszaépítést, ezen dolgokat a műszaki ellenőr életveszélyesnek minősítette. A külső színház nézőterének aljzata, támfala életveszélyessé vált.

Kitért olyan tételekre is, melyeket nem tartalmazott a vállalkozói szerződés. Név szerint kültéri hűtőt és üvegkorlátot emleget, mint írta, ezeket be kell szerezni, ami szintén nem megy ingyen. Az említett tételek az előterjesztés szerint nem szerepeltek a Pécsi Horvát Színház korábbi vállalkozójával megkötött Vállalkozási Szerződés Megszüntetésére irányuló megállapodás 1. és 2. számú mellékletében. Ezen tételek az új közbeszerzési eljárásba is tévesen, adminisztrációs hiba következtében kerültek be, mint a megrendelő, az önkormányzat által biztosítandó anyagok. Mivel ezek nem állnak a vállalkozó rendelkezésére, meg kell venni őket.

A vállalkozási díj növekedéséhez szükséges összeget az EIB hitelkeret terhére átcsoportosítással biztosítanák, méghozzá úgy, hogy a Szivárvány Gyermekház felújítására vonatkozó pályázat keretében el nem számolható indikatív 300 millió forintos keretösszegét a fenti összeggel csökkentenék. Mindezt azért látják járható útnak a dokumentum szerint, mert a Szivárvány Gyermekház fejlesztésére irányuló pályázatról csak a későbbiekben születik döntés.