POSZT: súlyos hiányosságokat talált az önkormányzati vizsgálat

2019. június 24. 10:52 2019. jún. 24. 10:52

Az Átlátszó oknyomozó lap nyilvánosságra hozta a POSZT-ot szervező cég és az Aktor Kft. közti viszony vizsgálatáról szóló jelentést, amelyben több súlyos hiányosságot is feltártak. A POSZt ügyvezetője azonban máshogy látta a dolgokat. Páva Zsolt arra szólította fel Magyar Attilát, hogy szakítson az Aktor Kft-vel.

Az Átlátszó oknyomozó lap megszerezte a pécsi önkormányzat által még tavaly októberben indított vizsgálat anyagát, melyet a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) szervező cég (POSZF Nkft.) és egy magánvállalkozás (Aktor Kft.) közti ügyleteket próbálta kideríteni.

A POSZF-ban 66,7 százalékos tulajdonrésszel bír a ZSÖK Nkft - amely 100 százalékban a pécsi önkormányzat cége -, a maradék tulajdonrész fele-fele arányban a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság között oszlott meg. A ZSÖK egy 2017-es döntés értelmében vette át az addig a pécsi önkormányzathoz tartozó többségi tulajdonrészt. A tulajdonviszonyok közt a legutóbbi változás az idei POSZT után állt be, mikor a Színházi Társaság bejelentette, hogy visszaadja a tulajdonrészét, mivel nem tudják tulajdonosi jogaikat megfelelően gyakorolni. Hogy mi állhat a háttérben, arról itt írtunk bővebben.

A vizsgálat a Pécsi STOP tavaly október 12-ei cikke nyomán indult, amelyben arról számoltunk be, hgy a POSZF-ból az Aktorba két év alatt 118 millió forint lett átmozgatva. A furcsaságot az ügyletben az adta, hogy a POSZF vezetői közül többen feltűntek az Aktor tulajdonosai között, például a POSZF ügyvezetője, Magyar Attila volt az egyik tulajdonos, míg a POSZF fesztiváligazgatója (Szűcs Gábor "Medve") az Aktor ügyvezetője is volt egyben.

A cikkünk nyomán indult önkormányzati vizsgálat a most nyilvánosságra hozott dokumentum (48 oldal, PDF) szerint idén februárban ért véget, és az ellenőrzési osztály elég sok ponton tett súlyos megállapításokat, amelyek szerint a POSZF Nkft. többször is ellenőrizhetetlen módon használta fel a hozzájuk érkezett közpénzeket.

A tao-bevétel kapcsán egy polémia is kialakult az ellenőrzési osztály és Magyar Attiláék között, az ellenőrök szerint ugyanis sokkal kevesebb produkció után lehetett volna csak taó-forrást igényelni, mint amennyi után az Aktor Kft. igényelt.

(Az ellenőrök szerint ráadásul ugyan 2017-ben az Aktor Kft. vállalta, hogy a következő évi fesztiválra visszaforgatják a 2017-es jegybevétel után keletkező tao-pénzt, azt nem tehették meg, mivel a cég 2017-ben alakult, így abban az évben nem is taózhatott a jogszabályok szerint.)

Magyar Attiláék a dokumentum szerint vitatták ezt az álláspontot, ők úgy látták, hogy jogszerűen jártak el mindenben, ám azt elismerték, hogy valóban 2017-ben még nem kaphattak taó-forrást, viszont az Aktor és a POSZF közti megállapodást már meg kellett kötni, hogy a későbbi években érkezhessen taó-forrás. Az ellenőrök szerint ez akceptálható, de akkor nem határozott idejű szerződést kellett volna kötni.

A vizsgálati jelentés szerint több gond volt a szállodaszámlákkal (nem a végleges állapotot tükrözték), mint ahogy több kimutatás sem volt pontos, vagy jól értelmezhető, illetve a vizsgálati anyaghoz hiába ígérte be Magyar Attila, hogy becsatolja a kért táblázatokat, azokat nem tette meg. Azt is megállapította a vizsgálat, hogy a POSZF Nkft. gazdálkodása átláthatatlan volt, a teljesítésigazolásokat ellenőrizhetetlenek voltak, de például az Aktor Kft. és a POSZF Nkft. közti együttműködés mikéntje, a feladatmegosztás sem volt írásba foglalva.

A dokumentum szerint az sem derült ki világosan, hogy az Aktor mennyit is adott vissza az POSZF Nkft-nek a tao-bevétel után.

A nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy az Aktor Nkft. e jogcímen ténylegesen mekkora bevételhez jutott, és a POSZF Nkft. javára felajánlott összeg mekkora részt képvisel az Aktor Nkft.-hez a NAV által átutalt támogatáshoz képest

- olvasható a megállapítás a dokumentumban.

Páva utasította Magyart, hogy tegyen rendet

A vizsgálat nyomán Páva Zsolt fideszes polgármester levélben utasította Magyar Attilát, hogy tegye rendbe a POSZF Nkft. gazdálkodását. Sőt, a levelet Vincze Balázsnak, a ZSÖK Nkft. ügyvezetőjének is megküldte, hogy ő is hasson oda Magyarra, aki amellett, hogy a POSZF Nkft. ügyvezetője, emellett a ZSÖK gazdasági igazgatója is (vagyis Vincze alárendeltje).

Páa 10 intézkedést fogalmazott meg Magyar Attilának:

 • szüntesse meg az Aktorral kötött szerződést
 • ha a POSZT szervezéséhez külső vállalkozások bevonása szükséges, az eljárások során érvényesítse a közpénzek felhasználására vonatkozó jogszabályokat (Kbt., Áht., Ávr.)
 • külső szervezetekkel kötött szerződésekben a feladatátfedéseket szüntesse meg, a feladatmegosztást, költségviselést és felelősségi kérdéseket pedig átfogóan szabályozza
 • a kiadások teljesítésigazolását mindig ellenőrizhető dokumentumok alapján végezze
 • a POSZF üzleti tervét évente el kell készíteni, és jóváhagyásra a taggyűlés elé terjeszteni
 • az előadó-művészeti szervezetekkel kötött szerződésekben a szállásszolgáltatás szabályait egyértelművé kell tenni
 • a POSZF társasági szabályzatát módosítani kell a cég fióktelepére vonatkozóan
 • a POSZF szervezeti és működési szabályzatát ki kell egészíteni az ügyvezető és a megbízottak jogai, hatáskörük és felelősségük vonatkozásában
 • a POSZF szervezeti és működési szabályzatában módosítani kell a cég székhelyét és tulajdonosait
 • a POSZF társasági szabályzatában meg kell határozni a Határozatok tára vezetésére vonatkozó szabályokat
 • - idézi az Átlátszó a levélben írtakat.

  Páva Zsolt polgármester arra is felkérte Magyar Attilát, hogy a felsorolt intézkedések megtételéről június 30-ig jelentsen neki. Ráadásul arról is be kell számolnia a POSZF Nkft. ügyvezetőjének, hogy az Aktor Kft. 2017-ben és 2018-ban adott-e át a POSZF Nkft-nek tao-támogatást, és ha igen, mekkora összegeket.

  A POSZF Nkft. egyébként a tavalyi évét veszteséggel zárta - írtuk korábbi cikkünkben.

  Forrás: Pécsi STOP/Átlátszó

  @ifmobil
  @endmobil