Véget ért a februári második pécsi közgyűlés

2020. február 18. 08:50 2020. feb. 18. 08:50

16 nyílt napirendi pontnak futott neki február 18-án, kedden a pécsi közgyűlés. Volt szó az anyakönyvvezetők nagyobb támogatásáról - ami nem jár a házasságkötési díjak megemelésével -, a csemetekert kapcsán előkerült Orbán és Gyurcsány évértékelője is. A pogányi reptér, a Zsolnay-ügy kapcsán az is elhangzott, hogy az előző városvezetés dolgait kell mostaninak rendhoznia.

Bár már volt februárban egy közgyűlés (ahol az idei évi költségvetés előkészítése volt a téma, mert hogy az előző városvezetés az utódokra hagyott 8,54 milliárd forintnyi kormányhitel-törlesztést) Pécsen, most, 18-án kedden egy újabb követte az előzőt reggel 9 órától, ahol 16 napirendi pont volt a terítéken.


9:33 - Beindult a közgyűlés

Elindult a második februári közgyűlés, Péterffy Attila polgármester megnyitotta az ülést, a Fidesz-KDNP-ÖPE több kérdést és egy napirend utáni felszólalást jelzett. 

Elsőként az anyakönyvvezetők díjának megemeléséről volt szó (a házasulandók által fizetett díj nem változik, csak az abból az anyakönyvvezetők felé érkező juttatás növekedik), Bognár Szilvia alpolgármester Péterffy Attila bevezetője után magyarázta, hogy ezzel a gesztussal is az anyakönyvvezetők munkáját, az ünnepi eseményre való felkészülését próbálják segíteni. Tavaly 400 házasság köttetett Pécsen - tette hozzá. Barkóczi Csaba (Fidesz) egyetértett a rendeletmódosítással, de egy módosítást ő is bejelentett, a Fidesz 17 200 forintra csökkentené a házasulandók által fizetett 20 ezer forintos díjat (amiből, ha évi 400 házassággal számolnak, 8 millió forint a bevétel, de ebből mindössze 1 millió forint az, ami az önkormányzaté, a többi a reprezentációs költségre, az anyakönyvvezetők díjazására, taxiköltségére megy el). A Fidesz szerint ezt az egymilliós költséget gesztusértékűen el lehetne engedni. Barkóczi szerint amúgy a város anyagi helyzete rendben van, ezt megengedhetné az önkormányzat. Vári Attila (Fidesz) is sietett támogatni Barkóczit a fideszes módosítóindítványnál, Péterffy Attila polgármester erre azt mondta, hogy ő nem támogatja a módosítójukat.

Bognár Szilvia alpolgármester arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy alapesetben ingyenes a házasságkötés (ha hivatali időben történik, és a rendeletben felsorolt helyszíneken köttetik), csak a munkaidőn kívüli és extra helyszíneken történő házasságkötésnél van ez a díj. Siposné Bikali éva (DK) arról beszélt, hogy azt a kevés összeget a Boldogság Háza felújítására lehetne kötni, és amúgy megnézte, Debrecenben és Székesfehérváron sokkal nagyobb összeget kell fizetni. A Fidesz módosítóját leszavazták, az eredeti előterjesztést elfogadta a közgyűlést.

A második napirendi pontnál (településrészi testületekkel kapcsolatos lépések) Berényi Zoltán ÖPE-s képviselő egy olyan módosítási ötletről beszélt, hogy az ilyen településrészi testületeket a többi városrészekre is ki kellene bővíteni. Lovász István jegyző szerint belefér a módosítás az előterjesztésbe jogi szempontból, bár szorosan nem tartozik a tárgyhoz. Kunszt Márta (DK, civil tanácsnok) azt kérte, hogy Berényi pontosítsa már, hogy mely területekre gondolt, ezzel Berényi is egyetértett, szerinte ezt a helyi képviselők tudnák ellátni. A polgármester szerint eléggé ad-hoc ez a módosító indítvány, végül a közgyűlés ezt le is szavazta, míg az eredeti előterjesztést megszavazták.

10:01 - Módosul a hivatali szmsz

A harmadik napirendi pont a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szól. Csizmadia Péter (Fidesz) szerint megint hozzá kell nyúlni az szmsz-hez, és ő a módosításból azt szűrte le, hogy az egészségügyi referens pzíciója megszűnik, pedig érdemes lenne megtartani ezt, míg a jogi referensi posztot fölöslegesnek tartja. Arra is rákérdezett, hogy jelenleg hány fővel működik a Péterffyék által létrehozott gazdaságfejlesztési osztályon. A polgármester elmondta, a pozíció megmarad, dr. Kovács Ágnes megbízással fogja ellátni a továbbiakban a feladatát, egyetért, hogy nagyon fontos terület, van mit javítani rajta. A gazdaságfejlesztésen tudomása szerint jelenleg négyen dolgoznak, de zajlik a toborzás. Vári Attila (Fidesz) a megszűnt egyetemi- és sportreferensi posztot hogyan pótolják. Péterffy Attila elmondta, ezt a feladatkört a PSN Zrt. vezetője fogja ellátni a jövőben, az ő feladata a városi sportkoncepció létrehozása. is. Berényi Zoltán nehezményezte, hogy nincs közbiztonsági referens. Arról is beszélt, hogy a referenseket a képviselők is kérdezhetik, a kiszervezésükkel ez a lehetőség megszűnik. A képviselő azzal sem volt elégedett, hogy a pótlólagosan benyújtott előterjesztés késő délután volt elérhető. Bognár Szilvia alpolgármester arra hívta fel a figyelmét Várinak, hogy a humán főosztályon van olyan kolléga, aki a sport területével foglalkozik. 

Kővári János ÖPE-s képviselő szerint kaotikus az előterjesztés, ő arra kérne választ, hogy a gazdasági referens, az innovációs biztos és a gazdasági referatúra azt mutatja, hogy nem koordinált a kérdés. A közbiztonsági referenst is hiányolta, kell egy gazda az ilyen ügyeknél.  Vári Attila a sportreferensi posztot kérdezte újra, Csizmadia szerint nem ártana megvitatni ezeket a kérdéseket. Kővári János szerint négy hónapja káosz van a városban az új vezetés döntései miatt. Bognár Szilvia alpolgármester arról beszélt, hogy a munka többszintű, egymással párbeszédet folytató szereplők dolgoznak együtt, a referens munkaidőben, míg egy tanácsnok más beosztás szerint dolgozik. Csizmadia végül a tartózkodás mellett döntött, így végül a kormánypárti képviselők tartózkodása mellett fogadták el az előterjesztést.

10:34 - Volt egy kis vita a könyvtárvezetői pályázat feltételeiről

A negyedik napirend a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. Francia utcai buszfordulójáról szól. Csizmadia Péter az előterjesztés kapcsán arról beszélt, hogy a korábbi városvezetés mennyi nagy céget vonzott be Pécsre, emellett pedig a régi vállalkozásokkal is tartani kell a kapcsolatot, és támogatni kell őket. Sík László Lajos, a kommunális bizottság vezetője elmondta, a bizottság támogatta a buszforduló megépítését, de ő, mint a terület képviselője azt hozzátette, hogy Újhegynél a közösségi közlekedési fejlesztéseket folytatni kell. Az előterjesztést elfogadta a közgyűlés. 

Az ötödik napirendi pont (Csorba Győző Könyvtár igazgatói posztjára szóló pályázati kiírás), Bognár László (Fidesz) szerint a kulturális bizottsági elnök hétfőn több körben még módosította a pályázati kiírást, ezért ő úgy látja, hogy ennek olyan a színezete, mintha valakire személy szerint írnák ki a pályázatot, szerinte a jogszabályban előírt feltételek bőven elegendőek. Lovász István jegyző két jobbító szándékű észrevételt tett hozzá a kiíráshoz még hétfőn, de most is elismételte és hozzátette, az egyik általa kifogásolt feltétel végül nem is került be a kiírásba. Horváth Tamás kulturális bizottsági elnök is kérte, hogy egy "egyéb" szócskát húzzanak ki az előterjesztés szövegéből. Bognár Szilvia alpolgármester szerint a további pályázati feltételek a pályázatok minőségét befolyásolják. Bognár László köszönte a jobbító hozzászólásokat, de még mindig túl szűknek érzi a kiírásokat, ezért tartózkodni fognak a szavazásnál. Horváth Tamás bizottsági elnök elmondta, a pályázati kiírások előtt több könyvtárhoz értőtől tájékozódott, ezek alapján álltak össze a feltételek, és hozzátette, hogy ő időben nyújtotta be a módosítóját. Bognár Szilvia ismét megkérdezte Bognár Lászlótól, hogy melyik feltételek feleslegesek, Bognár László erre párat felsorolt (további jogi ismeretek, további idegen nyelv tárgyalóképes ismerete például), az alpolgármester asszony erre úgy válaszolt, hogy ezek a feltételek az előnyöknél, és nem a feltételeknél vannak felsorolva, azt pedig kikérte, hogy a feltételek személyre szólóan lennének kiírva. Berényi szerint akkor nem kellett volna hozzányúlni, és akkor nem lennének ilyen feltételezések. Horváth Tamás bizottsági elnök szerint az eredeti kiírás nem felelt meg a XXI. századnak, ezért módosította a pályázati kiírást. Az előterjesztést végül elfogadta a közgyűlés a módosítással és a hibajavítással együtt. 

11:00 - Csemetekerti Orbán és Gyurcsány

A hatodik napirendi pont a BIOKOM kérelméről szól (a cég a Tüskésrétnél három, korábban mocsaras területet kérne ingyenes használatbavételre). Vári Attila arról kérdezte Genczler István igazgatót, hogy a faanyag honnan kerül oda. Genczler elmondta, a terülten van az átmeneti autótároló (ahol a közterületről elhagyott autókat tárolják), de ott deponálják az útfelbontásból származó és további feldolgozásra váró feltört aszfaltot, vagy kitermelt földet, illetve a parkerdőből és a városi zöldterületekről származó fatörmeléket, kifordult fákat is tárolják, amiket majd később feldolgoznak. Vári elfogadta a választ, Siposné Bikali Éva (DK) pedig arról beszélt, hogy a BIOKOM-ot mindenféleképpen támogatni kell, mert a cég "szarból várat épít". Bognár László ezzel egyetértett, bár ő cizelláltabban fogalmazna. Kővári János szerint ha ilyen jó a BIOKOM, akkor Kiss Tibor előző igazgatónak miért kellett távoznia a posztról. (Kiss Tibor közös megegyezéssel távozott - a szerk.)

Arra is rákérdezett, hogy várható-e a csemetekert további bővítése. Genczler István erre válaszolt, hogy egyelőre ez nincs tervben, mert így is nagy feladat a 14 ezres csemetekerti állomány gondozása-ápolása, de a jelenlegi igényeket el tudják látni. Amennyiben igény van több fára a továbbiakban, úgy bővíthető a terület. 

Kővári János felvetette, hogy fontos lenne Pécset a déli oldalról véderdővel védeni, és további fásításokra is szükség lenne a városban, főleg ott, ahol tarvágások terveztek. Csizmadia Péter Orbán Viktor ötletét hozta fel, aki szerint minden újszülött után 10 fát kellene ültetni, ezt a BIOKOM vihetné, és vélhetően az állam finanszírozná ezt. Azt szeretné, ha a cég résztvenne ebben a programban. Ágoston Andrea (Mindenki Pécsért-Öt Torony-Párbeszéd) szerint inkább a családi pótlékot kellene emelni. Kormányoldalról többen is a témától eltérve beszéltek, erre Ágoston Andrea is válaszolt, végül Kunszt Márta azt vetette fel Péterffy Attilának, hogy akkor ismertethetné-e a Gyurcsány Ferenc évértékelőjén elhangzottakat, ha már Orbán gondolatait is lehetett hallani a kormánypárti képviselőktől. Kővári szerint az elmúlt tíz évben nagyarányú fásításokat végzett az előző városvezetés. Végül megszavazták az előterjesztést, mint ahogy Kővári János módosítáját is.

Víziközmű-hálózat fejlesztése, pécsbányai közösségi ház felújítása

A hetedik napirendi pontnál (Tettye Forrásház Zrt. alapító okiratának módosítása) Vári Attila szerint jogköri csorbításokat kap a cégvezető (az igazgatótanács két tagja együttesen eljárhat az vezérigazgató mellett). Schmuck Roland bizottsági elnök szerin ezek a módosítások arra kellenek, ha a cégvezető akadályoztatva lenne. Csizmadia Péter szerint ez inkább azt jelenti, hogy az egyszemélyes aláírási jog mellett lesz egy másik aláírásra jogosult szereplő (a két igazgatóságtanácsi tag), aki megkerülheti az előzőt. A Fidesz frakcióvezetője arra is rákérdezett, hogy mi a helyzet a víziközmű-vezetékhálózat cseréjével. Péterffy Attila elmondta, igen, a vezetékhálózat négy hónappal idősebb lett, az önkormányzat pedig vizsgálja a felújítás lehetőségének finanszírozhatóságát. Berényi Zoltán egy módosítást javasolt (kerüljön be a szövegbe az "akadályoztatás esetén" kifejezés is). Kóbor József (LMP) elmondta, nagyra becsüli a Tettye Forrásház által korábban már bemutatott gördülő fejlesztési elképzelését, de alulfinanszírozottság van az egész országban, szerinte ez forrásigényben jelentős probléma, vagyis a kormánynál van a végső döntés. Schmuck Roland szerint nem reális, amit Csizmadia felvetett, Csizmadia ehhez annyit tett hozzá, hogy lehet, hogy nem reális, de a jogi feltételeket most teremtik meg. A fideszes frakcióvezető szerint a víziközmű-hálózat felújítása kapcsán pluszköltség nem kell a várostól és a lakosságtól. Péterffy megköszönte a meglátást, de hozzátette, szeretne azért előbb ő is tisztán látni a kérdésben. Berényi módosítóját leszavazták, míg az eredeti napirend átment. 

A 8. napirendi pont a pécsbányai közösségi ház felújítását célzó pályázati lehetőségen való elindulást takarja, ennek kapcsán Schmuck Roland bizottsági elnök mondta el, hogy miket szeretnének felújítani a közösségi házban és környezetében. Kunszt Márta szerint fontos a kezdeményezés. Csizmadia Péter szerint ebben az előterjesztésben olvasható, hogy mennek a fejlesztések, és így szerinte hamis, amit a városvezetés hangoztat, miszerint nem történt semmi. Az előterjesztést elfogadták.

12:14 - Turizmusfejlesztés: Pécs ne legyen "egyéjszakás kaland", több vendégéjszaka kell

A 9. napirendi pont egy GINOP-os pályázat a Pécs-Villányi Borút fejlesztésére. Barkóczi Csaba (Fidesz) a Vlad Tepesnek (Drakula) tulajdonított pince feltárását emlegette, hogy erre lesz-e elegendő pénz. Péterffy a hosszan feltett kérdésre röviden úgy válaszolt, hogy idén a pince feltárását és esetleges kiépítését nem tervezik, idén a költségvetés rendbetételére koncentrálnak. Bognár Szilvia alpolgármester szerint ugyan az utóbbi években szép számmal növekedett a turisták száma, de "egyéjszakás kaland" lett a város, ezen szeretnének javítani (a vendégéjszakák számának növelése). A turizmusfejlesztés pedig átkerülne a városfejlesztési zrt-től a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályához. Vári Attila ezért aggodalmát fejezte ki, de Péterffy szerint nem kell aggódni, ráadásul maga a városfejlesztési cég javasolta ezt a városvezetésnek - árulta el a polgármesternek. 

Kóbor József helyeselte, hogy egy ilyen fontos pályázatot a városháza saját hatáskörben visz, több ilyen pályázat is van még, amit át kellene venni. Neki a városfejlesztési zrt. nagy kedvence volt, szerinte ez az előző városvezetés idején kvázi "árnyék-önkormányzatként" működött, de nem volt átlátható. A képviselő hozzátette, szerinte a céget magát is fel kellene oszlatni. Arra is kitért, hogy az uniós régiók tanácsa egyik ülésén felvetette (mivel tagja a testületnek), hogy az észak-déli, Budapest-Pécs-Eszék-Szarajevó nemzetközi kapcsolat nem működik, leginkább a horvátok miatt (nincs nemzetközi vonat). Hozzátette, hogy ő szívesen segíti a várost ott. Csizmadia Péter szerint a gazdaságfejlesztési osztály nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és arról is beszélt, hogy a Fidesz-kormány Baranyát észak-déli irányban ki fogja nyitni (M6-os autópálya folytatásának építése a tervek szerint idén elindulhat), és majd kelet-nyugati irányban is kinyitják. Berényi Csizmadia nyomán azt pedzegette, hogy a városfejelsztési zrt-től a gazdasági főosztályhoz átkerülő pályázat az azért jó a városvezetésnek, mert a pályázatban a bérköltségek is benne vannak. Péterffy Attila szerint egyelőre négy fő dolgozik ott, válogatnak a jelöltek között, mert kompetens embereket akarnak foglalkoztatni - nincs szó olyanról, hogy senki sem jön hozzájuk. Eddig turizmushoz értő szakember nem volt a városházán, most már van. Nem bérköltség-pótlás miatt veszik át a pályázatot, hanem mert a projekt nem illik a városfejlesztési zrt. profiljába. Hozzátette, ez is olyan pályázat, amit még az előző városvezetés nyújtott be és nyert meg, épp ezért nem érti, hogy a kormánypárti képviselők mit nem értenek a technikai feltételeken, azok ismertek voltak. 

Csizmadia Péter visszautasította, hogy az előző városvezetés alatt ne lettek volna kompetens szakemberek a városházán - majd feltette az "elmúltnyolcév" lemezt. Csizmadia szerint Péterffy kívülről jön, nem ismeri az önkormányzati munkát, a gazdaságfejlesztési osztály a jelenlegi 4 főjével komolytalan szerinte. Csizmadia nem értett egyet Kővárival sem, szerinte a közlekedési fejlesztések nem a turizmust, hanem a gazdaságélénkítést szolgálják. Berényi Zoltán is még lovagolt kicsit a bérfejlesztési részen, erre a polgármester ismét elmondta, hogy nem a gazdaságfejlesztési főosztály béreit akarják kifizetni ebből, hanem egy külső szakember bérezéséről van szó. Kunszt Márta szerint már a választópolgároknak is elege van - többször kaptak ilyen jelzést - abból, hogy ki miatt áll így a város, az elmúlt 30 évben mindenki csinált hülyeségeket. Péterffy Attila kifejtette, hogy a turizmusfejlesztés területén uralkodó kompetenciahiányt emlegette fel korábban, de ha ez félreérthető volt, akkor elnézést kér az önkormányzati dolgozóktól, ha ezt esetleg magukra értették volna. 

Távhőhálózat-fejlesztés és a kormányhitel visszafizetése

A 10. napirend pontnál A PÉTÁV távhőhálózatának fejlesztéséről szólt, itt előkerült az esetleges távhűtés lehetősége is, de erre válaszul Vida János ügyvezető igazgató elmondta, erre jelenleg sem a rendszer, sem pedig a szabályozás nem ad lehetőséget. 

Abban mindenki egyetértett, hogy a fejlesztés a fenntarthatóság szempontjából fontos, így megszavazták az előterjesztést. 

A következő előterjesztést, mely az állatkert és a pécsi kommunikációs központ közti kommunikációs szerződést taglalta, ugyancsak megszavazták. 

A 2021-23 közti saját bevételek és kiadásokról szóló előterjesztés kapcsán Kővári Jánosnak kétségei voltak, hogy 2021-ben lesz 14,8 milliárd forint bevétel helyi adókból, mint ahogy azt tervezik, azt kérdezte, hogy ez mennyire reális. Azt sem értette, hogy aztán 2022-re és 2023-ra miért csekély növekedéssel számolnak, amikor a polgármester múltkor még optimista volt a következő évek adóbevételeit illetően. Péterffy erre válaszolt, hogy a 2021-es terv reális célkitűzés, akövetkező két évben viszont óvatosan terveznek. 

Kővári azt is kereste, hogy miért nincs a 8,54 milliárdos kormányhitel visszafizetése beírva a 2021-23 közti tervbe, erre a gazdasági főosztály vezetője válaszolt, hogy azt 2020. december 1-ig kell visszafizetni jelen állás szerint, azért nem szerepel a tervben. Ennek kapcsán Péterffy Attila elmondta, hogy még mindig várják Varga Mihály pénzügyminiszter válaszát egy korábbi levelükre, amelyet a törlesztés ütemezésének megváltoztatása tárgyában írtak a miniszternek. A polgármester azt is kijelentette, a 2020-as év nagyban fogja meghatározni a következő évek költségvetését. Azt még hozzátette, hogy annyi ismert előtte, hogy a Magyar Államkincstár már tárgyalt a Pénzügyminisztériummal az idei költségvetésről.

14:11 - Mecseki kisvasút és a pécsi borvidék

A 13. napirendi pont (A Mecseki Kisvasútért Alapítvánnyal haszonbérleti szerződés megkötése) kapcsán Bognár Szilvia alpolgármester elmondta, az 1962-ben zömmel társadalmi munkában épült kisvasút a pécsi önkormányzat tulajdona, az alapítvány kezeli, ám tavaly lejárt a megkötött szerződés, ezt kellene meghosszabbítani. A testület vita nélkül szavazta meg a hosszabbítást.

A 14. napirendi pont (Pécs Turizmus Egyesület székhelybejegyzési kérelme) arról szól, hogy az egyesület a Széchenyi tér 1. szám alá jegyeztetné át a székhelyét az Esze Tamás utca 5-ből. Ez a napirend is vita nélkül lett elfogadva. 

A 15. napirendi pont a A Tüke Borház, a Szilárd Leó parki pavilon és a Megyeri téri pavilon hasznosításáról szól. Itt több módosítást is bejelentettek (az egyik ilyen, hogy 5+5 évre szóljon a bérleti szerződés, egy másik szerint a Tüke Borháznál ki kellene kötni, hogy legalább 50 százalékban pécsi borokat kellene forgalmaznia). Csizmadia Péter szerint nem ártana, ha a két pavilon esetén szakmai tapsztalatot és referenciákat is ki kellene kötni a bérlőknél, ez ne kerüljön ki az előterjesztésből. Kővári János is benevezett a tükeségi "versenybe", szerinte a pavilonoknál és a borháznál ki lehetne kötni vagy a pályázati feltételeknél, vagy az előnyöknél, hogy legalább fele részben helyi terméket árusítsanak (törvény szerint ez a 30 kilométeres vonzáskörzetet jelenti). Schmuck Roland szerint a törvény most is előírja a szakmai tapasztalatot, aztán pedig arról ment az elmélkedés, hogy akkor most pontosan hogyan is határozzák meg a pécsi borvidéki borok arányát. Csizmadia Péter felvetette, hogy a mindenkori borlap fele származzék a pécsi borvidékről (10 fajta bor esetén tehát 5). Schmuck Roland a két pavilon kapcsán nem támogatta Kővári János ötletét, Péterffy Attila viszont azt mondta, hogy az elnapolását kezdeményezi az előterjesztésnek, mert úgy látja, hogy sok az ötlet. A napirendet elnapolták a márciusi közgyűlésre.

Az utolsó napirendi pontot (lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott javaslatok, polgármesteri beszámoló) vita nélkül fogadta el a testület. Péterffy Attila 5 perc szünetet rendelt el, ami után a kérdések és a napirend utáni hozzászólás következett. 

14:18 - Gazdaságfejlesztés, POSZT, Magnus Aircraft, Zsolnay-védjegy, Ferencesek utcája

Kővári János 4 kérdéssel készült: szeretnék hallani Péterffy gazdaságfejlesztési elképzeléseit; mennyire megalapozott 9,5 milliárd forinttal tervezni az iparűzési adó bevételeit, és milyen bevételnövekedési lehetőségeket lát, illetve milyen kiadáscsökkentési lehetőségeket fog alkalmazni, mely területeken alkalmazza ezeket. Péterffy Attila polgármester úgy válaszolt az első három kérdésre, hogy erre 15 napon belül írásban válaszol, az utolsó kérdésre pedig azt felelte, hogy még mindig zajlik a városi cégek és intézmények átvilágítása, amiket majd a költségvetés fog tartalmazni. Lesznek olyan dologi átcsoportosítási javaslataik, amelyek egy egyfajta intézményi alapba fognak kerülni, az intézményvezetőknek pedig meg kell tudni indokolni majd, hogy mire fordítanék azt az összeget, amiket igényelnek. Cégeknél hasonlóképp fognak gondolkozni, de erről is bővebbn 15 napon belül válaszol írásban Kővári Jánosnak. Az ÖPE-s képviselő arra is rákérdezett, hogy milyen klímavédelmi elképzelései vannak a városvezetésnek. Péterffy Attila erre is válaszolt, hogy 15 napon megkapja írásban a választ, és hozzátette, hogy a város gazdasági erejéhez mérten gondolkodnak a fenntarthatóság felé elmozdulásban (ez érvényes is a közlekedésre is), de nem lesz zöld forradalom, mert nincs forrás rá jelenleg.

Bognár László arra kérdezett rá, hogy a helyi vállalkozókat hogyan vonják be a gazdaságfejlesztésbe, illetve hogy a pogányi önkormányzat és a Magnus Aircraft közötti konfliktussal mit kezd a városvezetés. A polgármester elmondta, korábban a pécsi és pogányi vezetés között is volt konfliktus, ők ebbe csöppentek bele, van bőven megoldanivalójuk. A pécsi önkormányzat érdekelt a két fél közti ellentét megoldásában, de a repülőgépgyár kapcsán az előző városvezetés tett olyan ígéreteket, amiket eddig nem váltott be, az egyik ilyen a szennyvízelvezetés megoldása. A pécsi önkormányzat célja az ,hogy a Magnus tartósan itt maradjon, oldja meg a jelenlegi likviditási problémáit, ösztönözni kell őket arra, hogy folytatódjon a gyártás bővülése, ezt azzal tudják elérni, hogy az előző városvezetés által tett ígéreteket betartják - magyarázta a polgármester. 

Bognár László Bognár Szilvia alpolgármestert a POSZT-ról kérdezte, Bognár Szilvia válaszul elmondta, zajlik a POSZT előkészítése, zajlik a válogatás, március végéig meg kell állapodni a színházakkal. Február 4-én járt az alpolgármester Fekete Péter államtitkárnál, mert az állami támogatás mértéke nem volt ismert, erre a mai napig nem kaptak választ. Február 27-én a többségi tulajdonos ZSÖK taggyűlést tart, március elején várható az idei fesztivál versenyprogramjának kihirdetése - válaszolta.

Cszimadia Péter a Zsolnay-védjegyhasználat ügyében kérdezett, hogy mi a helyzet az ügyben és ki képviseli a várost. Péterffy Attila elöljáróban elmondta, irdatlan nagy katyvaszt örökölt ebben az ügyben az előző városvezetés miatt, a szerződések is finoman szólva nem annyira jók. Tárgyalás még nem indult el a Zsolnay Porcelánmanufaktúra vezetősége és a város között. Várhatóan ő és Ruzsa Csaba alpolgármester kezdi el a tárgyalásokat. Hozzátette, hogy nem Bodnár Imre ügyvéd képviseli a várost jelenleg Csizmadia arra is rákérdezett, hogy ki fogja a várost képviselni az igazgatóságban, a polgármester úgy válaszolta, hogy megvan az önkormányzat hatásköre rajta keresztül, hogy képviselve legyen a város. Csizmadia azt is megkérdezte, hogy Péterffy milyen garanciákat tud adni arra, hogy a múlt héten megtörtént ügy ne ismétlődjön meg és a védjegy megmaradjon. Péterffy elmondta, hogy ugyanolyan garanciákat tud adni, mint az előző városvezetés. 

Barkóczi Csaba arról beszélt, hogy mivel tavaly május óta zajlik a Ferencesek utcájában a felújítás - ami kieséssel jár az itteni vállalkozásoknak -, ezért ők azt javasolják, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. adjon kedvezményt (például a bérleti díj felének elengedése) ezeknek a vállalkozásoknak. Ezt majd javasolni fogják a következő közgyűlésen. Péterffy Attila megköszönte a felvetést, de hozzátette, a felújítás első üteme az ottani vállalkozók nem kellő informálása mellett zajlott le. Várhatóan március elejétől elindulhat a burkolatcsere és a kandeláberek cseréje, a zöldfelület fejlesztése, és ezzel kapcsolatban a városvezetés előzetesen tájékoztatja a helyieket, valamint egy jól átgondolt logisztikai tervet kérnek a kivitelezőktől, hogy ne legyen érdemi forgalomcsökkenése a vállalkozásoknak. Ha mégis lenne ilyen, akkor nem tartja kizártnak egy valamilyen kedvezmény megadását a vállalkozásoknak.

Péterffy Attila a kérdés megválaszolása után lezárta a közgyűlést, a következő szeánsz március 10-én lesz, amikor is az idei évi költségvetést fogják tárgyalni a képviselők.

Forrás: Pécsi STOP