ZSÖK: pont az állami támogatás miatt kell az állandó hitel

2017. március 1. 12:49

Állandó hitelkeretre szorul a ZSÖK, a tavaly év végi 140 milliós folyószámlahitelt idén februárban 320 millióra emeltették. A folyamatos hitelkérelem mögött leginkább az áll, hogy az állami támogatás kiszámíthatatlan időben érkezett az elmúlt években. Az önkormányzat az állami támogatás növelésével párhuzamosan csökkentette a saját támogatást.

Már 2016 decemberében újabb folyószámlahitelért kilincselt a tulajdonos pécsi önkormányzatnál a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., amit aztán idén februárban meg is emeltetett, így jött ki az 2017-re szóló 320 millió forintos hitelkeret. Az indoklása az volt a társaságnak, hogy enélkül a pénz nélkül a napi működés kerülhet veszélybe.

Emiatt még februárban a Pécsi STOP többször is megkereste a ZSÖK-öt, hogy megjött-e már az idei állami támogatás, és mennyi maradt a tavalyi állami és önkormányzati hozzájárulásból. Idénre egyébként 1,77 milliárd forintot ad a kormány.

A ZSÖK finoman szólva sem erőltette meg magát a válaszadás részletességét illetően, emiatt a Pécsi STOP közérdekű adatigényléssel fordult a tulajdonos pécsi önkormányzathoz.

Tavaly elégetett minden pénzt a ZSÖK, amit kapott

A városházától megtudtuk, 2016-ban két részletben érkezett támogatás a kormánytól az önkormányzat felé a ZSÖK és az alá tartozó intézmények fenntartására, kulturális célokra. Elsőnek egy 500 millió forintos utalás jött tavaly június 17-én, majd egy 820 millió forintos utalás érkezett augusztus 11-én. Az első összeget 6 napon belül, a másodikat az érkezés napján továbbutalta az önkormányzat a ZSÖK NKft. számára.

2016-ban a pécsi önkormányzat összesen 100 millió forinttal támogatta meg a ZSÖK-öt, ezt négy egyenlő részletben utalták el a társaságnak. Idén ugyanekkora támogatást terveznek nyújtani, de 12 egyenlő részletben. Ez azonban egyelőre még terv, mivel a városnak még mindig nincs idei évre szóló elfogadott költségvetése.

A városházától azt is megtudtuk, mivel a támogatás mindig adott tárgyévre szól, felhasználásukat adott év végéig kell végrehajtani, így nem keletkezhetett maradékösszeg, amit idén előhúzhatna a ZSÖK a kalapból.

Évek óta visszatérő probléma

2015-ben már novemberben folyószámlahitelért folyamodott a ZSÖK, 2016-ra 140 milliós keretet terveztek be. Bár 2015-ben egy összegben érkezett meg az állami támogatás (ami akkor 500 millió forintot jelentett, míg a város ebben az évben 600 milliót tett hozzá a működéshez) május hónapban, a hitelkeretet folyamatosan kihasználták - ez 2015-ben 70 millió forint volt egy akkori önkormányzati előterjesztés szerint.

"Annak ellenére, hogy folyamatosan igénybe vették, sőt időnként ki is merítették a rendelkezésükre álló hitelkeretösszeget, bizonyos nagy összegű számlák határidőn túli kifizetése vált szükségessé. A szállítók nagy része nem kért késedelmi kamatot, viszont a közüzemi szolgáltatók igen, ezért ennek következményeként 753 000 Ft késedelmi kamatot fizettek ki."

- olvasható a 2015-ös előterjesztésben.

A probléma már akkor láthatóvá vált az önkormányzat számára, ugyanebben az előterjesztésben le is írták.

"Az elmúlt évek gazdálkodása is azt támasztja alá, hogy minden év elején (januártól-áprilisig), illetve év végén (november-december hónapban) a Társaságnál likviditási problémák merültek fel. A létesítményhez kapcsolódó üzemeltetési számlák és az év elején megrendezésre kerülő programokkal kapcsolatos kiadások fedezetére nem elég a Társaság saját bevétele – ami szintén minden hónapban azonos összegű –, valamint az önkormányzati támogatás havi részlete."

Paradoxon: az állami támogatás okozza a bizonytalan helyzetet

Vagyis jól látható, hogy évek óta folyamatos problémát jelent a ZSÖK-nek a kifizetés, ez pedig leginkább az állami támogatás állandó késlekedése, illetve rossz átutalási ütemezése miatt van. Emiatt kell állandó hitelkeretet felvenni, annak összegét növelni, mert sosem lehet tudni, mikor jön meg az államtól a pénz.

Mivel az állam támogatja szinte teljes mértékben a ZSÖK-öt (2015: 500 millió, 2016: 1,1 milliárd - párhuzamosan az önkormányzat 600-ról 100 millióra csökkentette a saját hozzájárulását), ez bizonytalanságot és állandó adósságot szül, emiatt állhatott elő az a helyzet, hogy tavaly év közepén kapta meg a ZSÖK a kormánytól az 1,1 milliárd forintot, decemberben viszont már az újabb hitelért kellett kuncsorogniuk.

Hogy idén mikor jöhet az állami támogatás, azt egyelőre nem tudni.