Jöhetnek a termálprojektre utazók Pécs környékére

2019. július 8. 08:35

Piaci alapon megvalósítható egy leendőbeli, Pécs környéki geotermikus projekt, az önkormányzatoknál, befektetőknél pattog a labda, hogy kihasználják-e ezt - többek között ezt is kihozta az a két éven át tartó és a napokban zárult földtani feltárás, mely a Mecsek-hegység déli előterét vette górcső alá.

Pár napja tartották a Mecsek-hegység déli előterének energetikai célú, 2017-ben indult földtani feltárásának munkálatainak projektzáróját. Ennek során a Mecsekérc Zrt. a Geochem Kft.-vel és Rotaqua Kft.-vel mint konzorciumi partnerekkel Pécs, Bogád, Ellend, Keszü, Kozármisleny, Magyarsarlós, Nagykozár, Pécsudvard, Pellérd, Romonya és Szemely településeken és környékükön végzett kutatásokat hozzávetőlegesen 200 négyzetkilométeren. Egyebek mellett önjáró vibrátor járművekkel keltett jelgerjesztéses mérések történtek, terepi adatgyűjtés zajlott, valamint nagy mélységű kutatófúrásokat is végrehajtottak.

A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében csaknem 1,8 milliárd forintból - mintegy 56 százalékos támogatásintenzitás mellett - megvalósult program célja a Mecsek-hegység déli előterére vonatkozó, "meglévő földtani-szerkezeti elméleti modellek validálása, a megfelelő modell kiválasztása, és erre épülve a vizsgált terület geotermikus potenciáljának felmérése" volt. A szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy az eredmények fényében vállalható kockázattal lehet a jövőben geotermális projekteket kezdeményezni a Mecsek-hegység déli előterében.

Mire jó a micsoda?

Hogy ez mit is jelent pontosan, azt a Mecsekérc Zrt.-től igyekeztünk megtudni. A társaság szerint ez azt jelenti, hogy egy leendőbeli, Pécs környéki geotermikus projekt már piaci alapon megvalósítható, és a projekt alapjául szolgáló eredmények, valamint mérési, technológiai, szakmai kapacitások rendelkezésre állnak.

A kutatási projekt lezárult, nem volt feladata geotermikus projektek megvalósítása. Innentől kezdve az önkormányzatok, befektetők, üzemeltetésben érdekeltek anyagi lehetőségeik függvényében kell, hogy eldöntsék, a környéken hol és milyen módon valósítanak meg geotermális projektet, melyhez a háttér adott.

A projektzáró közleményben Molnár János, a Mecsekérc Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, a projekt eredményeként létrejövő validált földtani-hidrogeológiai-kőzetmechanikai modell nemcsak a terület további földtani megismeréséhez járult hozzá, hanem a nyersanyagkutatási és hulladékelhelyezési projektek biztonságosabbá tételéhez is. Ennek kapcsán a Mecsekérc lapunknak elárulta, megkutatott terület környezetében jelentős urán és szénkutatás volt a múltban.

Az uránkutatás ma is aktív téma, a szénkutatás megújítására, különös tekintettel a nem konvencionális szénkitermelés módjaira (széntelepek metántartalmának lecsapolása, földalatti szén elgázosítás technológiája) számos projektötlet volt a közelmúltban. Ez kiegészült a kritikus elemek vizsgálatával, mely világszerte égető probléma (pl. germánium, lítium kutatása) és melyre egészen egyedi megoldásokra irányul kutatás.

A kutatás eredményeként létrejött adatbázis, a szakértői háttér illetve modellek lehetőséget adnak további kutatási tevékenységekre (diplomások, Ph.D hallgatók kutatásai), melyek nyersanyagkutatási projektekhez járulhatnak hozzá, gyakorlatilag alapot adva a folyamatban lévő tevékenységek felülvizsgálatára is - fogalmazott a cég. Ugyanez mondható el a területen korábban történt és történő hulladékelhelyezési projektekről is, mert a modell alapján transzportmodellek építhetőek, illetve a meglévő modellek revideálhatóak, melyek a szennyeződésterjedés vizsgálatához nélkülözhetetlenek.

Forrás: pecsistop.hu