Teljesen megújul a Diána tér környezete

2023. szeptember 29. 10:55 2023. szept. 29. 10:55

2023. szeptember 18-án a munkaterület átadás-átvétellel elindult a TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 azonosítószámú, „A Diána tér komplex zöldterületi rekonstrukciója” című projekt kivitelezése. A fejlesztés megvalósítása során Pécs városvezetése komplex városfejlesztési célként tekint a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltésére, miközben a fejlesztés a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálja - írja sajtóközleményében a Pécsi Önkormányzat.

A Diána tér városrész-központi funkcióval rendelkezik, így kiemelten fontos feladat, hogy a városi területeken jobb lakossági életminőséget célzó fejlesztések valósulhassanak meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a területet komplexen kívánja kezelni úgy, hogy ott a XXI. század kihívásainak és elvárásainak megfelelő közösségi parkot, közlekedő és pihenő zónákat alakítson ki.

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. január 8-án támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztérium által közzétett TOP-6.3.2-16 – „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázati felhívásra. A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója tárgyú projekt a 2021. július 9-én kelt támogatói döntés értelmében a Széchenyi 2020 program keretében, 100%-os támogatási intenzitás mellett, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 200 millió Ft támogatásban részesült.

A pályázat megvalósításához kapcsolódóan a lakossági igények megismerésére és felmérésére a Diána téri ötletbörzét 2021. februárjában indította útjára a Pécs Jövője Egyesület. A beérkezett javaslatok (mintegy 30 db) értékelését követően nyilvánvalóvá vált, hogy az ötletek túlnyomó része a meglévő zöld területek kikapcsolódási, rekreációs funkció melletti megtartását helyezze előtérbe. Emellett javasolták a közlekedő járdák napvitorlával történő lefedését, szorgalmazták illatos, vagy virágos növények, fák telepítését, a kutyafuttató áthelyezését, a focipálya megújítását, a meglévő modern játszótér felnőttjátékokkal (pl. ping-pong asztal, malomasztal) történő bővítését, a Barátság szökőkút teljes újjáépítését, a közvilágítási rendszer fejlesztését. Sokan problémaként jelölték meg a kamerarendszer kiépítésének hiányosságait.

A tervezési szolgáltatások ellátására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. szeptember 13-án indult meg, amelynek eredményeként Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 18-án szerződést kötött a PécsÉpterv Kft-vel a projekt engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére.

A Diána tér zöldterületeinek megújítását célzó projekt keretében a fentiek figyelembevételével számos tevékenység valósul meg a területi igényfelmérés alapján. Ennek részeként tervezik: 

 

  • „TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 – A Diána téri piac rekonstrukciója” projekt megvalósításával együtt 27 db facsemete és 784 db cserje ültetését mintegy 9000 négyzetméteren, mellyel zöldítik a területet. Ez a zöldítési folyamat hosszú távon számos előnnyel jár, és hozzájárul a fenntartható, egészséges és kellemes környezet kialakításához a helyi közösség számára.
  • A focipálya területének felújítását, tereprendezését. A felújított focipálya lehetőséget biztosít az ott lakóknak, hogy aktívan sportoljanak. A focizás egy nagyszerű testmozgási forma, amely javíthatja az egészséget és a kondíciót. A jól karbantartott pálya biztonságos és kényelmes környezetet teremt a sportolók számára. Nem utolsósorban pedig a focipálya olyan helyet biztosít a fiatalok számára, ahol szórakozhatnak és időt tölthetnek barátaikkal.
  • Egy közel 31 négyzetméteres nettó hasznos alapterületű pavilon létesítését, amely szintén kényelmet, kikapcsolódási és közösségépítési lehetőségeket ad az ottlakóknak, ami hozzájárul egy élénkebb és összetartóbb közösség kialakulásához.
  • A meglévő kutyafuttató rendezését, fejlesztését és áthelyezését. A kutyafuttató lehetőséget nyújt a kutyatulajdonosoknak arra, hogy kutyáikat szabadon futtathassák, játsszanak velük, és találkozhassanak más kutyásokkal. Ez nemcsak az állatok fizikai és mentális egészségének fenntartásához és a boldogságához járul hozzá, de segíthet a közösségépítésben, barátságok kialakításában is. A fejlesztés során a kutyafuttatót az épületektől távolabbi pontra költöztetik, ezzel kevésbé zavarva az ottlakókat.
  • A köz- és parkvilágítási rendszer modernizálását, mozgásérzékelős napelemes lámpák telepítésével. Ez számos előnnyel járhat, beleértve az energiahatékonyságot, a környezetvédelmet, a költségmegtakarítást és a közbiztonságot.
  • Térfigyelő kamerarendszer kiépítését a biztonság növelése érdekében. Ez fokozhatja a közösség biztonságtudatát és a közterület általános rendjét, növelheti a közösség tagjainak biztonságérzetét, és segíthet a bűncselekmények megelőzésében és azok felderítésében.
  • Közel 30 négyzetméteres napvitorla elhelyezését a területen, amely árnyékot nyújthat az embereknek a forró nyári napokon, lehetővé téve a kényelmes pihenést és tartózkodást a területen.
  • 2 elektromos autótöltő telepítését, így támogatva a környezetbarát közlekedést.
  • A pavilon tetőszerkezetére napelem rendszer telepítése az energiahatékonyság növelése céljából.
  • A játszótér új játékelemekkel való bővítését, hogy az a gyermekek számára még vonzóbb legyen. Ennek fejlesztése hozzájárulhat egy élénkebb, aktívabb és boldogabb közösség kialakulásához.

 

 

Kérjük, hogy a munkálatok ideje alatt a játszótér, focipálya és a kutyafuttató lezárása idején az esetleges balesetek elkerülése érdekében az érintett területeket ne használják. Kérjük, hogy tartsa mindenki tiszteletben, hogy a munkaterületekre történő belépés mind a lakók, mind pedig a munkavégzők biztonsága érdekében a munkálatok ideje alatt veszélyes és tilos.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a kivitelezővel együttműködésben mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezés a legkisebb mértékben zavarja az ottélők mindennapjait, de türelmet és együttműködést kér a fejlesztés sikeres megvalósulása érdekében.

Pécs városvezetése ezzel a projekttel nem csupán a Diána tér fizikai környezetét szeretné fejleszteni, hanem célja egy erős, összetartó közösség építése is, ahol az emberek együtt élvezhetik a terület nyújtotta előnyöket. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízik abban, hogy ez a beruházás hozzájárul a Diána tér és környéke lakóinak jobb életminőségéhez, amely képes megfelelni a XXI. század elvárásainak és kihívásainak, valamint egy egészséges, kellemes, és élhető környezetet teremt az ottélőknek.

 

 

Forrás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata