Meglepően őszinte előterjesztést találtunk a Dél-Dunántúl nem túl fényes helyzetéről

2019. május 21. 17:29 2019. máj. 21. 17:29

Meglepően őszinte előterjesztést találtunk a Dél-Dunántúl nem túl fényes helyzetéről

Igazán őszinte mondatokat lehet találni abban a májusi pécsi közgyűlésre készült előterjesztésben, amely a dél-dunántúli régió fejlesztéséről, és az ahhoz szükséges stratégiai megállapodásról szól.

Május 23-án tartja a soron következő közgyűlését a pécsi önkormányzat, a szeánszon többek közt a "Dél-dunántúli régió fejlesztéséért" stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló dokumentumot is tárgyalni fogják a képviselők.

A hangzatos cím azt az elhatározást takarja, amely szerint itt lenne az ideje, hogy a nagyobb testületek közösen találják ki, hogyan is lehetne a régió - és benne Baranya - gazdaságát fejleszteni.

"A Dél-Dunántúli régió egy nehéz helyzetben lévő, jelentős belső különbségeket hordozó, ugyanakkor remek adottságokkal rendelkező térség. Itt vannak a legrégebbi és kifejezetten helyi gyökerei a regionális kooperációnak. A térséget jellemző tradíció, a felhalmozott tudás és alkotó kreativitás a páratlanul értékes, gazdag kultúra és a természeti környezet tisztelete, megtartó ereje nagy tartalék a jövő generációi számára"

- olvasható az előterjesztésben a nem annyira kendőzött helyzetjelentés.

A dokumentum szerint a Pécsi Tudományegyetem szakmai bázisán alapulna a stratégiai együttműködés, amely a Pécsi Tudományegyetem, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Egyházmegye és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara között köttetne meg.

Az előterjesztésben ki lett hangsúlyozva, hogy a megegyezés csak az együttműködésre korlátozódik, pénzügyi kötelezettségvállalás nincs benne. Az együttműködésnek az lenne a célja, hogy a térség erőforrásait oly módon hasznosítsák, hogy az közvetett vagy közvetlen hatással legyen a térség fejlődésére és az itt élő emberek életminőségét javítsa.

A dokumentumban több nagyobb fejlesztési irányt fogalmaztak meg, ezeket lehet látni az idézőjelek között:

 • "A térség versenyképességének javítása annak érdekében, hogy az a magyar gazdaság erőterének részévé és dinamikusan fejlődő területévé váljon. Magas innovációs, beruházási-, és foglalkoztatási potenciállal rendelkező iparágak számára vonzó működési környezet kialakítása, melynek célja a térségben dolgozó vállalatok globális kompetitivitásának fejlesztése, továbbá hazai és multinacionális foglakoztatók betelepítése a térségbe."
 • Vagyis ezzel a ponttal elismerik, hogy jelen pillanatban a régió nagyfoglalkoztatók tekintetében nem áll jól. Emiatt pedig nem is nagyon része a magyar gazdasági erőtérnek a régió.

 • "A globális értéklánc részét képező kis-, és középvállalkozások számának gyarapítása, fejlődőképes vállalkozási környezet kialakítása, a vállalkozások gazdasági teljesítményének javulása, versenyképességük és innovációra való nyitottságuk erősítése, a térség innovációs és gazdasági teljesítményének fokozása és a foglalkoztatottak számának együttes növelésével."
 • A kis- és középvállalkozások fejlesztése jó ötlet, csak ehhez például az kellene, hogy ne terheljék le őket a nagy adóterhekkel.

 • "A tudás intenzív újraiparosítása és a helyi tőke sokoldalú menedzselése révén, regionális befektetési és tudásövezetek létrehozása, melyek működési illetékességét ki kell terjeszteni olyan regionális és országhatárokon átnyúló gazdasági térségre, mely gazdasági, kutatási, innovációs, logisztikai, szolgáltatási, oktatási és kulturális szempontból összetartozik."
 • "Az üvegházhatás, a globális felmelegedést okozó térségi hatás mérséklése és klímaváltozást okozó gázok kibocsátásának minimalizálása, a szén-dioxid-mentes technológiák arányának növelése. A Paks II. program kiemelt támogatása."
 • A Paks II. program helyett/mellett nem ártana a megújuló energiákra is minél nagyobb hangsúlyt fektetni.

 • "A térség népességmegtartó képességének javítása, a családok életkörülményeinek, életkilátásainak és életminőségének előmozdításával, komplex térségi programok bevezetésével. A gyermekvállalás ösztönzése családbarát szolgáltatások révén."
 • Ehhez viszont nem árt, ha helyben van olyan munkáltató, aki olyan bért kínál a munkavállalónak, amivel itthon tudja tartani Nem közmunkásbérre kell gondolni.

 • "A megye közlekedési zártságának oldása, a vasútvonalakat érintő beruházások patronálása, a Pécs-Pogány repülőtér bővítési lehetőségeinek és az M6-os autópályát érintő beruházás támogatása. A Mohácsi híd és nemzetközi kikötő, valamint a Dráva turisztikai hajózási útvonal fejlesztésének előmozdítása."
 • Ezek lassan már szakállas tervek, az elhatározás sokszor megvolt a közúti fejlesztésekre, aztán valahogy mindig elsikkadtak. A mohácsi híd jó eséllyel 2023-ban lehet kész, az M6-os vége is a következő országgyűlési választásra érhet le a horvát határig. A vasútfejlesztés még messzebbinek látszik, mint ahogy a reptérre is ráférne egy hosszabbítás.

 • "Kulturális és épített örökség, hagyományok védelme, melyeknek jelentős szerepük van a népességmegtartás, a társadalmi kohézió és felzárkózás elősegítése, a társadalom-, illetve gazdaságfejlesztés területén."
 • "Turizmus fejlesztése, a turisztikai desztinációk elérhetőségének és szolgáltatásainak javítása, a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, fejlesztése."
 • Utóbbi kettő is sokszor hangoztatott érv volt az elmúlt években, a kulturális városfejlesztés és a turizmus fejlesztése már az EKF óta fő célirány volt minden városvezetésnek.

  Az irányok megfogalmazása tehát jó ötlet, ám a legtöbb célkitűzéssel megyei szinten már évek óta küzdöttek különféle szereplők. Hogy most több testület közösen próbál megyei és régiós szinten gondolkodni a gazdasági és egyéb fellendülésről, az már nagy előrelépést jelenthet, ám a régiós szintű cselekvési tervekbe idővel nem árt majd a somogyi és tolnai társszervezeteket is bevonni.

  Forrás: Pécsi STOP