Közgyűlés: Kővári Jánosnak meggyűlt a baja a számokkal, amikor a költségvetéssel példálózott

2022. január 25. 13:10 2022. jan. 25. 13:10

Január 25-én kedden tartotta a 2022-es év első közgyűlését a pécsi képviselőtestület. A tavalyi évben politikia vitáktól volt hangos a közgyűlés, s nagyon úgy fest ez idén sem lesz másként. A Pécsi STOP szöveges tudósítását alább lehet visszaolvasni.

A videós közvetítés itt nézhető vissza:

 

Tavaly egyébként hónapról hónapra szolgáltatott izgalmakat a közgyűlés, emlékezzünk csak vissza a szeptemberi ülésre, ami a maga 38 napirendi pontjával akár rövid is lehetett volna, ám végül a képviselők annyira belejöttek a tanácskozásba, hogy a késő esti órákig vitatták meg a különböző kérdéseket. A szeptemberi ülés pedig már csak azért is emlékezetes, mert Kővári - sosem ültem a Fideszben - János itt adott hangot annak, mennyire nem értett egyet a Pécsett rendezett Pride felvonulással, s gyakorlatilag kisebb ámokfutást rendezett a Városházán. Mint akkor a Pécsi STOP megírta Kővári arról beszélt, hogy a szeptemberben megrendezésre kerülő Pécs Prideon sok gyerek vett részt, szerinte azonban ez egy szexuális propagandát tartalmazó rendezvény volt. Itt beszélt a Hazánk politikusairól, akik szintén nehezményezték a felvonulást, portálunk arról szintén beszámolt, hogy ebben az ügyben feljelentés is született, ugyanis a mihazánkos ifjak számos gyülőletkeltő matricát helyeztek el a városban akkor. 

Kővári végül egy olyan vizsgálóbizottság felállítását javasolta, amely a rendezvénnyel kapcsolatban érkező esetleges lakossági és vállalkozói panaszokat, kártérítési igényeket kezeli majd. Indítványozta továbbá, hogy legközelebb az önkormányzat vegye figyelembe a pécsiek érdekeit, ha ilyen eseményre kerül sor.

Péterffy Attila ezt követően a saját véleményét fogalmazta meg Kővári ámokfutása kapcsán: 

“Kővári János felterjesztése politikailag elfogadhatatlan. Azért jelentkeztem polgármesternek, hogy az ilyen felelőtlen politikával szemben fel tudjak lépni. Ebben az uszításban, politikai ámokfutásban nem vagyok hajlandó részt venni.”

- közölte a polgármester, majd több képviselő társaságában kivonult az ülésteremből, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben. Kapcsolódó: Balhé a városházán: Kővári még mindig a Pride-on pörög, Péterffyék kivonultak a teremből

Persze nem ez volt az egyetlen balhés közgyűlés, hiszen emlékezetes nap volt az is, amikor Bognár Szilviát leváltották alpolgármesteri tisztségéből, de kemény vitáktól volt hangos a novemberi ülés is, ahol Ágoston Andrea szólt oda keményen pont Bognár Szilviának, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen. Kapcsolódó: Becstelen betyárság

A január 25-i közgyűlés reggel 9 órakor vette kezdetét, összesen 22 napirendi ponttal. A közgyűlés elején egy perces néma csenddel emlékeztek Tóth Mihályné, volt önkormányzati képvsielőre, aki a napokban hunyt el. Halálhíréről itt a Pécsi STOP oldalán is beszámoltunk. 

Ezt követően kezdték tárgyalni a napirendi pontokat, elsőként a "Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása"  azamiről tanácskozásba kezdtek a képviselők. 

2. napirendi pont: A Janus Pannonius Múzeum igazgató-helyettesének kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása. A napirendi pont előterjesztője Zag Gábor alpolrágmester, aki elmondta a Pécs megyei jogú város önkormányzat fenntartásában lévő Janus Pannonius Mőzeum igazgatató helyettesének megbízása 2022. február 28. napjával lejár. A kulturális ágazat intézményeiben foglalkoztattotakra vonatkozó Emmi rendelet értelmében az intézményvezető helyettesének megbízásához, illetve felmentéséhez szükséges a fenntartó vagy a tulajdonosi joggyakorló egyetértése. A JPM szervezi és működési szabályzata szerint az intézmény működésében fontos szerepet játszik a gyűjteményi igazgatóhelyettes. Dr. Bertók Gábor, a JPM igazgatója Pásztor Andrea gyűjteményi igazgatóhelyettes kinevezését támogatja. Az előterjesztési és a határozati javaslatatot elfogadták. 

3. napirendi pont: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására. Az előterjesztő Nyőgéri Lajos, akinek Péterffy Attila meg is adta a szót, az alpolgármester ezt követően elmondta, az integrált szociális intémzény igazgatói beosztását 2017. július 1-től Berkiné Kovács Olga látja el, azonban ez a magasabb vezetői beosztás 2022. május végével megszűnik, ezért, hogy az intézmény folyamatosan a törvényeknek megfelelően tudjunk működni "pályázatot írunk ki a magasabb vezetői poszt betöltésére."  Az alpolgármester ezen túlmenően elmondta, a pályázati adatlap - ami egyébként szinte betűre megegyezik a 2017-es kiírással - az előterjesztés részét képezi. Nyőgéri továbbá közölte a bíráló bizottság összetételét is, javaslata szerint a bizottság tagjai lehetnek: Nyőgéri Lajos alpolgármester, Fogarasi Gábor a népjóléti és sport bizottság elnöke, Dr. Barkóczi Csaba (Fidesz) képvislő, valamint Osztásné dr. Varga-Pál Viktória a kulturális és népjóléti osztály vezetője, továbbá a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének a delegáltja, illetve a Szociális Igazgatók és Szakemberek magyarországi Egyesületének a delegáltja. Ez utóbbi két szervezet kapcsán Nyőgéri Lajos arra kért a főosztályt, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot és kérjék meg őket, hogy a törvénynek megfelelően képviseljék maguakt a bíráló bizottsági üléseken. Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadták. 

4. napirendi pont: A Janus Pannonius Múzeum, valamint a Csorba Győző Könyvtár által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyása. Az előterjesztő Zag Gábor a napirendi pont kapcsán elmondta, Pécs megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a város 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 23. szakasz 2. bekezdés értelmében több évi kiadási előirányzatot terhelő kötelzettséget vállalni csak a közgyűlés engedélyével lehet. Tekintettel arra, hogy a JPM, valamint a Csorba Győző Könyvtár által benyújtott pályázatok számviteli szemponotból történő teljesítése mindenképpen áthúzódik a 2023-as esztendőre, így ez éven túli kötelezettségvállallásnak minősül. A JPM három, míg a Csorba Győző Könyvtár egy pályázatot nyújtott be, a nemzeti kulturális alap szakmai kollégiumához. A múzeum 3 millió 900 ezer forintra, míg a könyvtár 10 millió forint összegű pályázatra nyújtott be támogatási igényt. A könyvtár esetében 2 millió forint önrészt jelöltek meg. A pályzathoz tartozó regisztrációs díjak befizetése megtörtént, amelyek az intézményi költségvetéséseket terhelik. 

Ezt követően Csizmadia Péter (Fidesz) kért szót, aki egy technikai jellegű kérdést intézett az alpolgármesterhez: "Gyakorlatilag majdnem minden közgyűlésre érkezik a múzeumtúl egy hasonló, valamilyen pályázatra benyújtott utólagos jóváhagyást kérő előterjesztés. Látom, hogy az egyik tétel az előző közgyűlésünk után, gyakorlatilag karácsony előtt egy nappal, a másik pedig a múlt héten került benyújtásra. Itt a pályázati sajátosság az oka, hogy a határidők nem tudják bevárni, hogy mi döntést hozzuunk előzetesen a pályázatokon való részvétel irán vagy pedig egész egyszerűen ez egy bevett szokás?" - tette fel a kérdést Csizmadia, amire Zag Gábor válaszában elmondta, maximálisan egyetért a képviselővel, ő maga is annak örülne, ha előzetesen tudnának tárgyalni ezekről a pályazatokról. Kiemelte, sajnos több pályzat esetén ez pályzati sajátosság, hogy nagyon rövid határidők vannak. Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadták. 

5. napirendi pont: Fedezet biztosítása az Idősügyi Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához. Az előterjesztő Nyőgéri Lajos, aki elmondta, hogy a közgyűlés még 2020-ban fogadta el az idősügyi tanács tagjainak a megválasztását. "Ez egy teljes mértékben konszenzusos döntés volt, ezt követően azonban sajnos mindenki előtt tiszta, hogy 2020 tavaszától egy pandémiás időszakot élünk, ezért csak 2021-ben kezdődött el az idősügyi tanács munkája." 2021. november 23-án az általuk megszavazott ügyrend szerint eljárva az évi második ülését tartotta az idősügyi tanács, s ott egy idősügyi koncepció kidolgozását kérték a városvezetéstől, melyhez ha tudnak biztosítsanak keretet. "A keret biztosítása az, ami most előttünk van. Tehát egy 2 millió forintos keretet szeretnénk biztosítni az idősügyi koncepció elkészítéséhez. Maga az előterjesztés egyelőre a keret biztosításáról szól, ezt követően kezdődnek majd el e koncepció készítése, ahol természetesen minden képviselőt örömmel látunk majd ebben a munkában." 

Az előterjesztés kapcsán szót kért Csizmadia Péter (Fidesz), aki egy kérdést tett fel: Felmérték-e előzetesen, mi lehet az oka annak, hogy önkormányzati szervezetrendszeren belül nics megfelelő ember a koncepció elkészítésére, holott nyilván megfelelő szakemberek irányítják azokat az intézményeket, melyek az idős üggyel kapcsolatos feladatokat végzik. Nyőgéri Lajos hosszas választ adott a képviselőnek, kiemelve, hogy ez egy nagyon jó kérdés, de ő maga úgy gondolja, nem tartja soknak ezt a bruttó 2 millió forintot, valamint úgy véli a feladat elvégzésére kiválasztott szakembert/szakembereket meg kell fizetni. "Egy jó munkát díjazni kell." 

Ezt követően Kővári Jánok (ÖPE-KDNP) hamar a lakásügyi koncepcióra terelte a szót, majd hosszú perceken át vitázott Nyőgéri Lajossal. Kővári ugyanis úgy gondolja, hogy a januári közgyűlésen kellett volna megvitatni a lakásügyi koncepció kérdését, Nyőgéri azonban azt mondja, szó sem volt erről, márciusban tárgyalják majd azt. 

A polgármester ezen a ponton felhívta Kővári János figyelmét arra, hogy most nem ez a téma. 

 

7. napirendi pont: Támogatási kérelem benyújtása az Európai Unió „Klímasemleges és intelligens városok misszió” programjára. A napirendi pont előterjesztője Péterffy Attila polgármester, aki elmondta, hogy a város csatlakozni szeretne a Horizont Európai nevű, 100 milliárd eirós keretösszegű programhoz, ami az európai városok klímasemlegessé tételét célozza meg. Mint mondja ennek köszönehtően pályázatot nyújtanának majd be közvetlenül az unióhoz. A progam célja, hogy 2030 legalább 100 európai város váljon klímasemlegessé, vagyis alkalmazzon olyan technológiákat a városi üzemeltetési, gazdálkodási és fejlesztési struktúrái mentén, melyek gyakorlatilag nulla széndioxid kibocsátással terhelik a környezetüket.

A napirendi pont kapcsán Kóbór József (LMP) kiemelte, hogy ebben a programban pontosan a Pécs méretű városokat szeretné segíteni az EU. Elmondta, a város akár 12 milliárd forinthoz is juthat a program segítségével. "Ebből nagyon sok zöld fejlesztést lehetne megvalósítani, modernizációs programot elindítani."

Kővári János is szót kért, aki elmondta, szurkol, hogy ki tudják tölteni a kérdőívet és be tudják adni a pályázatot. Már 12 éve elindult ezen az úton a város, lesz mire hivatkozniuk a pályázatban. Az e-busz beszerzést például már 2017-ben elindították.

8. napirendi pont: Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban projekt keretében megvalósuló üzemcsarnok bérbeadásáról.

Bérlőt keresnek egy, a város tulajdonában lévő, most elkésztült iparcsarnokba. A Déli Ipari Park egyre növekvő népszerűségéről egyébként ebben a cikkünkben írtunk. 

9. napirendi pont: A Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala. Az új kerékpárút a Szántó Kovács János utca valamint az Erkel Ferenc utca között húzódó szakaszon váltaná fel a biciklisávokat. 

10. napirendi pont: A Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala. A napirendi pont tárgyalása közben a polgármester elmondta, módosításokat hajtottak végre az eredeti tervben, szerinte a városvezetés eltökélt a projekt megvalósítása iránt. 

11. napirendi pont: Pályázati kérelem benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra.

Vita nélkül, elfogadásra került a javaslat. Felújítják a rossz állapotban lévő Endresz György utcát, amennyiben az erre benyújtott pályázat sikeres lesz.

12. napirendi pont: Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Fejlesztési Programirodával.

13. napirendi pont: BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása.

14. napirendi pont: A GINOP-7.1.6-16 pályázat végrehajtása során a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által megkötött vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyása.

15. napirendi pont: Jogszabályváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása. Péterffy Attila ismertette a napirendi pontot, amely szerint: a megyeijogú városok polgármestere és a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestereinek illetményét megemelte a kormány. Ezt Péterffy Attila már korábban elutasította és közölte, hogy a tiszteletdíjának a megemelt részét visszafizeti a város kasszájába. Elmondta, hogy a pluszköltségre az állam nem biztosít semmilyen forrást. 

Kővári János (ÖPE-KDNP): dícséretes, hogy így spórolnak, de a tanácsadók és a cégvezetők díjazásával is ugyanezt kellene tenniük.

Csizmadia Péter (Fidesz): nagyjából ugyanazt mondja, mint Kővári. Hozzáteszi, hogy ők két éve felajánlották jótékony célra a helyi képviselői illetmény emelése nyomán keletkezett különbözetet.

Péterffy Attila bírálta a kormány intézkedését, mivel nem biztosított fedezetet az illetményemelésre, mire Kővári úgy reagált: nem kéne politizálnia a polgármesternek.

Berényi Zoltán: a megemelt pécsi önkormányzati cégvezetői fizetésekre sem biztosított fedezetet a kormány.

Kővári János felszólította Péterffy Attilát, hogy politizáljon és ne szídja a kormányt.

Furcsa módon a pécsi Fidesz nem szavazta meg a polgármesterek kötelező fizetés emelését, amelyet a Fidesz-kormány rendelt el. Magyarul a pécsi fideszes képviselők ellentmondtak saját maguknak.

16. napirendi pont: Az Önkormányzati Üdülő Alapítvány Pécs alapító okiratának módosítása.

17. napirendi pont: A Pécs, Anikó u. 1. sz. alatti ingatlan termeinek haszonkölcsönbe adása a Magyarországi Evangélikus Egyház és a DOZSO Sportegyesület részére. 

A Pécs, Anikó utca 1. alatti ingatlan termeit haszonkölcsönbe adják a Magyarországi Evangélikus Egyház és a DOZSO Sportegyesület részére.

18. napirendi pont: A Pécs, Aradi Vértanúk útja 14. sz. alatti épület haszonkölcsönbe adása a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás részére pályázati forrásból történő családi napközi létrehozása céljából. Családi napközi, bölcsőde kezdheti meg működését a volt Aradi utcai óvoda épületében, ami egy ideje üresen áll. Az óvodát korábban átvette a katolikus egyház, majd elköltöztette onnan, egy rövid ideig pedig az országos német önkormányzat óvodája vette ki albérletbe az ingatlant. Pályázati forrásból újítanák fel.

19. napirendi pont: Pécs Megyei Jogú Város sportstratégiájának elfogadása. Nyőgéri Lajos elmondta, hogy sportkoncepcióval jelenleg is rendelkezik az önkormányzat. Szerinte koncepció helyett, itt érdemesebb stratégiában gondolkozni. Elmondta, hogy a városnak lesz sportirányításra és finanszírozásra is vonatkozó alapdokumentuma ezzel a mai előterjesztéssel. Hozzátette, hogy ebbe a stratégiába már végrehajtási elemek is belekerülnek, illetve elárulta, hogy a stratégia kidolgozásában számos neves pécsi szakember vett részt. A nagy sportszervezetek szintén támogatták a jelenlegi sportkoncepciót. Ez 2027-ig szólna, amit évente felül fognak vizsgálni. 

Hári József (Fidesz): Vannak fenntartásai az anyaggal kapcsolatban. Nehezményezte, hogy nem a bizottsági üléseken tárgyalták meg a sportkoncepciót.

Dr. Csizmadia Péter (Fidesz): Szintén kritizálta a koncepciót, tartalmilag nem értett egyet vele, mert szerinte nagyon hasonlít a pécsi sportkoncepció a budapesti XV. kerületi sportkoncepciójára.

Péterffy Attila felhívta a figyelmet, hogy ez a napirendi pont a pécsi sportkoncepció kialakításáról szól, nem Kósa Lajos szakdolgozatáról , ahol szövegegyezéseket lehet fellelni és ez ügyben számon is lehet kérni valakit, de megkérte a készítőket, hogy válaszoljanak a kérdésekre.

Nyőgéri Lajos nem ért egyet Hári József állításaival, miszerint nem volt elég idő a koncepció megtárgyalására, ugyanis mindenki kézbe kapta az említett anyagot, tudta tanulmányozni.

Kővári Jánosnak nem megy a matek, szerinte a város a költségvetéséből csupán egy ezrelékét költötte sportra.

Ruzsa Csaba alpolgármester erre azonnal felhívta a figyelmet és közölte Kővárival, hogy téved, majd megkérte, hogy gondolja újra, hogy a költségvetés egy ezreléke az pontosan mennyi.

Kővári János zavartan azt felelte, hogy Pécs költségvetése az mindig változik, 40-50-60 milliárd forint is lehet

Ruzsa Csaba: Akkor vehetjük úgy Kővári úr, hogy, amit mondott az nem tudja hány forint.

Péterffy Attila elmondta: hogy amikor átvették a várost, megörökölték, hogy a pécsi sportszervezetek részére ingyen adjanak önkormányzati tulajdonú intézményeket. Ez rengeteg pénz, amiről nem is tudtak már akkor sem a fideszes képviselők, most sem tudnak róla.

20. napirendi pont: A kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálásával megbízott polgármesteri biztos beszámolójának elfogadása

A sportügyi biztos, Török Ottó beszámolója

Török Ottó:

Aquapark: 117 millió forintot használnak fel az előkészítésre, különböző tanulmányokra, egyéb anyagokra. Később nyílt tervpályázatot írnának ki. Tájékoztatták erről az EMMI helyettes államtitkárát, várják a visszajelzést.

Stadion: Péterffy Attila 2020-ban jelezte Orbán Viktornak, hogy örömmel veszi, hogy a kormányfő kiemelt figyelmet fordít a pécsi sportfejlesztésekre, és a város szeretne részt venni a stadion és az aquapark előkészítésében. Az EMMI bevonta Török Ottót a kormányhatározat előkészítésébe. Péterffy egy újabb levélben fordult Orbánhoz, amiben egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány is volt, és amiben nagy hangsúlyt fektettek a gazdasági fenntarthatóságra. A telekvásárlást a PSN intézte, és a cég vette át a Bozsik stadion tervdokumentációját adaptálásra. Bevontak egy ingatlanbecslő céget, ami a felmérést végezte a tervezett helyszín, azaz a Bolgárkert kapcsán. Ezt követően történt a kormányhatározat karácsonyi visszavonása.

Tanuszoda: a választások előtt kormány elé fog kerülni az első hét, állami forrásból megvalósuló tanuszoda ügye, a hétben Pécs is benne van.

Jégcsarnok (meglévő jégpálya befedése): négy csarnok van benne az országból az állami programban, a pécsi projekt is.

21. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések.

Kővári János (ÖPE): mennyit kaptak a repteret működtető cégekben történt állami üzletrészvásárlások nyomán és megérkezett-e a pénz.

Ruzsa Csaba alpolgármester: Igen, megérkezett még tavaly, 977 millió forintot fizetett az állam.

Kővári János (ÖPE-KDNP): az önkormányzati támogatás fejében mit vállalt a Seiren?

Ruzsa Csaba alpolgármester: 170 munkavállalót vesz fel a japán cég, szeptemberben megkezdik a termelést, iparűzési adóban később 2,5-3 év alatt visszajön az önkormányzati támogatás.