Március végén indulnak a Kiss Ernő utcai víz-és szennyvízvezeték rekonstrukciós munkái

2023. március 16. 18:10 2023. márc. 16. 18:10

A szerkesztőségünknek eljuttatott sajtóközleményből kiderül, hogy 2023. március 27-én kivitelezési munkálatok indulnak a Kiss Ernő utcában a KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 kódszámú, „Víziközmű-hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyú projekt keretében.

A beruházás ezen a területen négy ütemben valósul meg. A munkálatok keleti irányból, a Vadász utcai kereszteződéstől indulnak és haladnak nyugat felé. A Kiss Ernő utcában – a Vadász utcától a Vöröskereszt utcáig tartó szakaszon – cserélik a víz- és a szennyvízvezetékeket, nyílt árkos technológiával. Mivel az utca túlságosan keskeny, így a kivitelezési munkálatok teljes útzár mellett valósulnak meg.

A beruházás a tervek szerint az alábbi ütemezésben történik:

1. ütem: 2023. március 27. – 2023. április 28.: Vadász utca – Rippl-Rónai utca közötti szakasz.
2. ütem: 2023. április 24. – 2023. május 8.: Rippl-Rónai utca – Csillag utca közötti szakasz.
3. ütem: 2023. május 4. – 2023. május 31.: Csillag utca – Dugonics utca közötti szakasz.
4. ütem: 2023. május 27. – 2023. július 1.: Dugonics utca – Vöröskereszt utca közötti szakasz.

Az alábbi térképvázlat a tervezett munkálatok I. ütemét (2023. március 27. – 2023. április 28.) szemlélteti:

A lezárás idején az ingatlanokra a gépkocsival történő be- és kihajtás nem lesz lehetséges, ugyanakkor a hatósági járművek (mentők, tűzoltók, rendőrség) közlekedését biztosítják. A kommunális hulladékelszállítás rendje annyiban változik, hogy a Kiss Ernő utcában a kivitelezéssel érintett lezárt szakaszon a hulladéktároló edények részére ideiglenes gyűjtőterületet jelölnek ki a Kiss Ernő utca és a Rippl-Rónai utca északnyugati sarkán. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent elkövet annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók és a területet használók mindennapjait, a beruházás során a lakosság megértését és türelmét kéri.

Kérjük a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkálatok idején körültekintően és fokozott türelemmel közlekedjenek. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata