Uniós forrásból javítja az értelmi fogyatékkal élők életkörülményeit a pécsi Fogd a Kezem Alapítvány

2023. május 17. 16:16 2023. máj. 17. 16:16

Történetének meghatározó lépéséhez érkezett a pécsi Fogd A Kezem Alapítvány. A fogyatékkal élők integrált támogatását (nappali ellátás, lakhatás biztosítása, fejlesztő és akkreditált foglalkoztatás) végző alapítványra már 31 éve számíthat a város fogyatékkal élő lakossága. 2023-ban több mint 320 millió forint pályázati támogatásból fejleszti szociális ellátását az alapítvány, elsősorban lakhatás támogatása, Támogató szolgálat kialakítása és a nappali ellátás fejlesztése révén - írja közleményében az alapítvány.

A Fogd a kezem Alapítvány Pécsett 4 telephelyen nyújt szociális szolgáltatást értelmi sérült felnőttek  számára. Az intézmény 31 éves története során kiemelkedő fejlődési lehetőséget kínálnak a különböző  pályázatok, amelyeknek köszönhetően folyamatosan bővülhet az alapítvány által nyújtott szolgáltatások  köre, illetve egyre több ellátotthoz juthat el az általuk nyújtott támogató munka eredménye.  

2023-ban nagyszabású infrastrukturális beruházás valósul meg uniós támogatás segítségével.  - Fogyatékkal élő embertársaink támogatása évtizedek óta szenvedélyünk. – mondja Tóth Péter, az  alapítvány kuratóriumának elnöke. – Klienseinket igyekszünk minél magasabb színvonalon és minél  többféle szolgáltatással támogatni. Azonban tevékenységeink sokfélesége miatt kinőttük jelenlegi  telephelyeink kapacitásait, illetve az ellátás szakmai szempontjai is sokszínűbbé váltak, ezért  nélkülözhetetlenné vált a fejlődés. Ehhez nyújt megfelelő alapot a pályázat és a most induló beruházás. A projekt három központi célt valósít meg. Az alapítvány kliensei közül többen vannak, akik önálló  életvitelre alkalmasak, és igénylik is ez a lehetőséget. A fejlesztés eredménye, hogy 4-6 fő számára  épülnek ki az önálló lakhatás feltételei, további 10-12 fő számára pedig egy másik egységben bentlakásos férőhelyek kialakítása történik. Kiemelt szempont a beruházás során a fenntarthatóság, így  a lakhatási önköltség csökkentése a kliensek számára. A beruházásokkal párhuzamosan az önálló  életvezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése is megtörténik a költöző kliensek esetében. Az alapítvány szolgáltatási gyűrűje, a kliensek földrajzi elérése is folyamatosan növekszik. Ezt a  problémát igyekszik orvosolni a második fejlesztési cél, a Támogató szolgálat kialakítása. A fejlesztés  fő eleme egy akadálymentesített, 8+1 fő szállítására alkalmas kisbusz beszerzése és működtetése. A szolgáltatási gyűrű további növelését és erősítését szolgálja a harmadik cél, a nappali ellátás  fejlesztése és bővítése. A patacsi városrészben található Terápia és munkaotthon korszerűsítése  (tankonyha átalakítása, energetikai felújtások, állagmegóvás) közvetlenül az épület fenntarthatóságát  szolgálja, közvetetten pedig lehetőséget nyújt magasabb színvonalú ellátás biztosítására, a  szolgáltatások minőségi fejlesztésére. 

 

 

- A korszerű szociális ellátási elvek mentén szeretnénk az önálló életvezetés lehetőségét megteremteni  azon klienseink számára, akik alkalmasak erre, illetve tehermentesíteni a családokat azzal, hogy  biztosítjuk ellátottjaink számára az emelt szintű szolgáltatásokat. A Támogató szolgálat kialakítása,  telephelyünk korszerűsítése és a lakhatási gondok enyhítése mind ezt a célt szolgálja – teszi hozzá a  kuratórium elnöke. 

Az ingatlanokban az új férőhelyek 2023 őszétől elérhetők elsősorban értelmi sérült felnőttek részére. A  férőhelyekre jelentkezni lehet Tóth Péter intézményvezetőnél. (toth.peter@fogdakezemalapitvany.hu)  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 321 millió forint felhasználásával.